Arkiv

Sink

Sink har atomnummer 30, og regnes som et sporelement. Omtrent 10% av proteinene i kroppen vår er avhengig av sink for å formes som de skal og dermed fungere. Sink inngår i over 100 enzymer som blant annet påvirker omsetningen av næringsstoffer, cellevekst, reproduksjon, immunforsvar, sårheling og hormonproduksjon, og er derfor essensielt i alle dyre- og planteceller. Globalt har WHO estimert at rundt halvparten av verdens befolkning har suboptimal sinkstatus, og dette sporstoffet er et av de fire store satsingsområdene når det gjelder spesifikk feilernæring.

…les videre ->

Magnesium

Magnesium er det fjerde mest vanlige kationet i kroppen vår, etter kalsium, kalium og natrium, spesielt intracellulært der det det viktigste divalente kationet og det nest viktigste kationet totalt sett. Magnesium har atomnummer 12 og symbolet Mg. Mineralet er det åttende mest utbredte elementene i naturen, og i sjøvann er det det nest mest utbredte kationet. Magnesium spiller en sentral rolle i mange viktige biologiske funksjoner, og mangel kan føre til alvorlige symptomer. Blant annet er magnesium involvert i reguleringen av ionekanaler, som sørger for transport av ulike ioner gjennom cellemembranene, som er kritisk for normal cellefunksjon.

…les videre ->

Omega-3 og Omega-6 i kostholdet

Det snakkes mye om balansen mellom omega-3 og omega-6. I denne artikkelen vil jeg ta for meg disse fettsyrene, deres funksjoner i kroppen, og hvorfor vi trenger begge deler. Deler av artikkelen er ment for spesielt interesserte, og kan kreve litt forkunnskaper.

…les videre ->

Fosfor

Fosfor har atomnummer 15, og symbolet P. Fosfor har veldig mange viktige funksjoner, og inngår i mange fosfatholdige molekyler, blant annet i energimolekylet ATP. Det modne beinmineralet hydroksyapatitt inneholder også fosfat, som dermed også er viktig for god beinhelse. En person på 70kg har omtrent 700g fosfor lagret i kroppen, hvorav 85% finnes i beinvev og ca 10% i skjelettmusklene. Resten finnes inni andre celler, og sirkulerende i blodet. Fosfor er det mest utbredte anionet (negativt ladet ion) intracellulært, og finnes hovedsakelig som organiske, fosfatholdige molekyler som kreatinfosfat og ATP. I blodet er fosfatholdige molekyler, som H2PO4–, med å regulere syre-base-balansen.

…les videre ->

Kalsium

Kalsium har atomnummer 20, symbolet Ca2+, og har mange viktige funksjoner i kroppen. Først og fremst som et strukturelement i bein og tenner, men mineralet har også mange viktige funksjoner inni cellene. Kalsium er et av de mest utbredte elementene i jordskorpen, etter jern, aluminium, silikon og oksygen, og 2-4% av kroppsvekten til alle landlevende dyr utgjøres av kalsium.

…les videre ->