Arkiv

Menneskets fysiologi

Fysiologi er læren om hvordan kroppen fungerer, og i denne artikkelserien vil du finne artikler som tar for seg ulike deler av menneskets fysiologi. Disse kunnskapene kan være veldig sentrale for å forstå hvordan alt henger sammen. I denne artikkelserien tar vi for oss ulike aspekter ved menneskets fysiologi som er knyttet opp mot kosthold og helse.

…les videre ->

Cellen

I artikkelen om homeostase gikk jeg gjennom hvordan et stabilt indre miljø er viktig for at cellene våre skal kunne overleve og fungere. Tilførsel av næringsstoffer som cellen bruker for å drive viktige prosesser, samt opprettholdelsen av et miljø der disse prosessene kan fungere er sentralt. Selv om vi har mange ulike celletyper med ulike egenskaper i de ulike vevene våre, er de stort sett bygget opp med den samme grunnstrukturen. I denne artikkelen vil jeg gå nærmere inn på hvordan cellene er bygget opp og hva de ulike delene bidrar med.

…les videre ->

Natriumredusert kost

Maten vi spiser inneholder makronæringsstoffene karbohydrat, protein og fett, men også viktige mikronæringsstoffer i form av vitaminer, mineraler og sporstoffer. Natrium er et livsviktig mineral som, sammen med kalium, regulerer væskebalansen i kroppen. Kaliumioner er dominerende inne i cellene, mens natriumionene hovedsakelig befinner seg ekstracellulært. Mangel på natrium er heller sjelden nå til dags, og myndighetene anbefaler å kutte ned på bruken av salt. Noen har ekstra problemer med å regulere saltbalansen, og kan ha behov for kosttiltak som hjelper til med dette.

…les videre ->

Ketose – optimal fettforbrenning?

I enkelte miljøer hevdes det ofte at det å være i ketose er et tegn på at kroppen er i optimal modus for fettforbrenning. Dette brukes som et argument for at ketogene dietter, der energien hovedsakelig kommer fra fett, er det mest optimale for å gå ned i vekt. Men er dette egentlig tilfelle rent biokjemisk? Dette vil jeg drøfte i dette blogginnlegget.

…les videre ->

Hjertet Del 1 – Fysiologi og Anatomi

Som oftest snakker vi om hjertet i entall, til tross for det er to separate pumper som utgjør organet. Den høyre pumpen, eller halvdelen, pumper blod gjennom lungene, og den venstre halvdelen pumper blodet gjennom de perifere vevene, eller resten av kroppen. Både høyre og venstre pumpe består av to deler, atriumet og ventrikkelen. Atriumet i hver halvdel pumper blod til ventrikkelen, mens ventrikkelen i tur tar seg av den mest krevende delen av jobben som er å pumpe blodet videre til lungene (pulmonær sirkulasjon) eller resten av kroppen (perifér sirkulasjon). Dette skjer ved at hjertemuskelen kontraherer ved hjelp av aksjonpotensial som eksiterer myocyttene (muskelcellene) og skaper kontraksjon. Hjertets ledningssystem vil jeg komme tilbake til i detalj i en av de neste artiklene, selv om noe av det vil diskuteres også i denne artikkelen ettersom hjertets aksjonspotensial vil bli beskrevet her.

…les videre ->

Fosfatredusert kost

Maten vi spiser inneholder makronæringsstoffene karbohydrat, protein og fett, men også viktige mikronæringsstoffer i form av vitaminer, mineraler og sporstoffer. Mineraler er grunnstoffer som kroppen trenger mye av daglig (over 100mg), og fosfor er et slikt mineral. Likevel er det noen som har behov for å begrense inntaket grunnet problemer med å regulere nivåene, og disse trenger fosfatredusert kost.

…les videre ->

Homeostase

Kroppen vår består av trillioner av celler, som alle sammen bader i det samme indre miljøet. Disse cellene er stort sett bygget opp av de samme bestanddelene, og stiller de samme kravene til miljøet rundt for å overleve, og derfor har vi drøssevis med kontrollmekanismer for å holde dette mljøet så stabilt som mulig.. Overordnet omtales dette som homeostase, og det ser jeg nærmere på i dette innlegget.

…les videre ->

Lipoproteinmetabolismen

Fettløselige substanser fraktes i liten grad fritt i blodet. Mest av alt fraktes disse substansene inkorporert i lipoproteiner. Vi har ulike typer lipoproteiner, som alle har ulike oppgaver. De mest kjente, LDL og HDL, er ansett som viktige markører for sykdomsrisiko. I denne artikkelen vil du få en innføring i hva de ulike lipoproteinene gjør og hvordan samspillet mellom dem foregår.

…les videre ->