Karnitin

Figuren viser hvordan karnitin kobles til fettsyrene og frakter dem inn i mitokondriet.

Leave a Reply