acetyl coa karboksylase

Acetyl-CoA Karboksylase omdanner Acetyl-CoA til Malonyl-CoA

Legg inn en kommentar