Fig 3

Figur 3. Enzymer involvert i glykolyse og lipogenese. Modifisert fra (6).

Leave a Reply