Bildet viser aksjonspotensialet i sinusknuten vs. ventrikkel. Kilde: Textbook of Medical Physiology, Guyton and Hall.

Leave a Reply