Infra 4

Venstre: innenfor normalen. Høyre: anteriort plassert humerus (overarm)

Leave a Reply