DK

Dunnung-Kruger-effekten som graf. Bortover mot høyre finner du økende reell kompetanse, mens den røde linjen indikerer selvopplevd kompetansenivå.

Legg inn en kommentar