Sliten

Slitenhet er et klassisk symptom på jernmangel. Bilde: COlourbox

Leave a Reply