Ketoner og celler

Ketonlegemene diffunderer fra blodet og over i cellene. Når mengden oksaloacetat reduseres, vil mindre ketoner tas opp av cellen, og konsentrasjonene i blodet øker.

Leave a Reply