Sitronsyresyklus for ketose

Sitronsyresyklusen, med oversikt over antall karbonatomer og metabolisme av oksaloacetat.

Leave a Reply