B2 Macdonald

Effekten av pasteurisering på innholdet av vitamin B2. Her er effekten litt mer varierende enn for B1, men også her er det enkeltutslag som påvirker konklusjonen. (2)

Legg inn en kommentar