B2 Macdonald

Effekten av pasteurisering på innholdet av vitamin B2. Her er effekten litt mer varierende enn for B1, men også her er det enkeltutslag som påvirker konklusjonen. (2)

Leave a Reply