Nyre nefron

Glomerulus til venstre. Oversikt over nefron til høyre. (Proksimale tubuli i lyseblått, distale tubuli i grønt, samlerør i brunt) Bilde: www.britannica.com

Leave a Reply