transport over membran

Ulike former for transport over en membran. Bilde: www.britannica.com

Legg inn en kommentar