kronisk nyresvikt

Figuren viser hvordan tapet av nefroner er progressivt

Legg inn en kommentar