Leptin, the human obesity protein

Leptin er et hormon som spiller en viktig rolle relatert til overvekt. Bilde: Colourbox

Leptin, the human obesity protein that regulate an appetite. 3D molecular structure

Leave a Reply