apetitt

En oversikt over noen hormoner som er med å regulere apetitten. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/30576/appetite

Leave a Reply