Arkiv

Enkle prinsipper for kosthold og styrkeøkning

Det finnes nok av artikler på utallige blogger om hvordan man skal trene for de beste resultatene. Som nybegynnere er det vanskelig å vite hvor man skal begynne når tilgangen på informasjon, god og dårlig, er bortimot ubegrenset.

Denne artikkelen var egentlig myntet på personer som er ny innenfor styrkeidretter og da spesielt styrkeløft. Dette er en revidert versjon som kan være nyttig for alle som ønsker å bli sterkere. Denne artikkelen var også opprinnelig delt inn i tre serier som involverer Ukontrollert/kontrollert vektoppgang og styrkeøkning, vedlikehold og styrkeøkning samt vektnedgang og vedlikehold av styrke.

…les videre ->

Enkelt treningsprogram for deg som vil bli stor og sterk!

Det finnes svært mange gode programmer og treningsmetoder for å oppnå økt styrke og muskelvolum. Selv om man kan argumentere for at enkelte fremgangsmåter er bedre enn andre, så finnes det ingen fasit. Det vi kan si med sikkerhet er at for å oppnå økt styrke og muskelvolum må man over tid trene jevnlig med så høy intensitet at man oppnår høy til full muskelfiberaktivering.

…les videre ->

Startposisjon og utførelse av markløft

Markløft er en kjempebra øvelse, som virkelig har overføringsverdi til hverdagen og ikke minst til idrettsprestasjoner. Å løfte noe opp fra bakken er en grunnleggende bevegelse for mennesket, og å gjøre dette regelmessig vil gi deg mange fordeler. Her skal vi se på noen av fordelene med markløft, litt ulike varianter av øvelsen, og det som for mange vil være en ny tilnærming til startposisjonen!

…les videre ->

Bli sterkere med mengdetrening (Del 2)

I del 1 av denne artikkelen så vi på prinsippene bak mengdetrening, og presenterte et enkelt programoppsett. Her skal vi se nærmere på den praktiske gjennomføringen av selve programmet, problemer som kan oppstå underveis og hvordan du kan implementere mengdetreningsopplegget i et helhetlig treningsprogram. Til slutt ser vi litt på veien videre etter endt program!

…les videre ->

Bli sterkere med mengdetrening (Del 1)

Så godt som alle toppidrettsutøvere har en høy treningsmengde, og det er ikke uvanlig med en treningsmengde rundt 500 til 1200 timer i året. Mannen i gata vil likevel bli overrasket over hvor stor del av treninga som trenes med lav belastning!

En artikkel fra forskning.no forteller oss at omtrent 80% av all treningen toppidrettsutøvere som Bente Skari, Hanne Staff og Ingrid Kristiansen kjørte for å bli blant verdens beste i sine idretter var lett trening i sone 1 og 2 (sonene er gradert fra 1 til 5 hvor 5 er tyngst, og de er gradert etter hvor høy puls de trener med). Mengdetrening er et ord som beskriver denne typen trening. Disse prinsippene kan du ta i bruk på din egen trening, og dermed oppnå gode resultater. Nå betyr ikke dette at du skal sette i gang med 1200 treningstimer i året hvorav 80% skal være lette, men heller det at du som i dag kanskje trener 5 timer i uka med fordel kan trene mer lett og så i perioder presse deg hardt og opp mot maks.

…les videre ->