Arkiv

Lavkarbo eller lavfett, er dette riktig fokus?

Stadig flere velger å legge om kostholdet til en eller annen form for lavkarbo. Etter massevis av suksesshistorier i media og rundt omkring på internett, er det ikke rart at man blir interessert og ønsker å teste selv. Å legge om til et lavkarbokosthold innebærer for de aller fleste en kraftig reduksjon i inntaket av karbohydrater, kombinert med en økning i inntaket av fett og protein.

…les videre ->

Kobalamin, vitamin B12

Det siste av de åtte B-vitaminene er kobalamin, mest kjent som vitamin B12. B-vitaminene er vannløselige, så vi er avhengig av et kontinuerlig inntak av disse for å opprettholde god helse. Disse vitaminene er i stor grad involvert i kroppens energimetabolisme, som kofaktorer til viktige enzymer.

…les videre ->

Folat, vitamin B9

Folat er det nest siste av de åtte B-vitaminene, og har også benevningen vitamin B9. Dette vitaminet er veldig sentralt i enkarbonmetabolismen, og har som sin hovedfunksjon å overlevere enkarbonenheter som blant annet benyttes til syntese av DNA/RNA og i remetylering av homocystein, en risikofaktor for en rekke sykdommer. Gravide bør få i seg nok folat for å forebygge nevralrørsdefekter hos barnet.

…les videre ->

Biotin, vitamin B7

Denne artikkelen hører til artikkelserien om næringsstoffene.

Biotin er det sjette av de åtte B-vitaminene, og er også kjent som vitamin B-7. B-vitaminene er vannløselige, så vi er avhengig av et kontinuerlig inntak av disse for å opprettholde god helse. Disse vitaminene er i stor grad involvert i kroppens energimetabolisme, som kofaktorer til viktige enzymer.

…les videre ->

Pyridoksin, vitamin B6

Denne artikkelen hører til artikkelserien om næringsstoffene.

Pyridoksin, eller B6 som det som oftest omtales som, er det femte av de åtte B-vitaminene. B-vitaminene er vannløselige, så vi er avhengig av et kontinuerlig inntak av disse for å opprettholde god helse. Disse vitaminene er i stor grad involvert i kroppens energimetabolisme, som kofaktorer til viktige enzymer.

…les videre ->

Pantotensyre, vitamin B5

Pantotensyre er det fjerde av de åtte B-vitaminene, og er også kjent som vitamin B5. Vitaminet ble oppdaget for over 60 år siden, og den viktigste oppgaven vitaminet har i kroppen er som bestanddel i Coenzym A, som er et sentralt molekyl i energimetabolismen, og acylbærende protein som er et viktig protein i fettsyresyntesen. Mangel på dette vitaminet er veldig uvanlig, ettersom det finnes i så godt som all mat. Navnet pantotensyre kommer nemlig fra det greske ordet panthos som betyr overalt.

Bilde: Colourbox

Denne artikkelen hører til artikkelserien om næringsstoffene.

Opptak og metabolisme

I kostholdet finner vi B5 i størst grad bundet til Koenzym A (CoA) eller fosfat. Før opptak må disse forbindelsene hydrolyseres av ulike hydrolaser i tarmen, slik at det frigjøres pantethein, som enten kan absorberes eller hydrolyseres videre til pantotensyre som så absorberes.

Absorbsjonen kan skje aktivt gjennom et natriumavhengig transportprotein som heter SMVT (Natriumavhengig multivitamin transporter), som også sørger for opptak av biotin. Pantotensyre og biotin konkurrerer altså om den samme transportmekanismen, og store doser av det ene vitaminet kan hemme opptaket av det andre. Absorbsjonen kan også skje ved passiv diffusjon.

Fra

…les videre ->

Niacin, vitamin B3

Niacin er det tredje av de åtte B-vitaminene, og er også kjent som vitamin B3 eller nikotinsyre. B-vitaminene er vannløselige, så vi er avhengig av et kontinuerlig inntak av disse for å opprettholde god helse. Niacin ble først studert på grunn av sykdommen pellagra, som oppstår ved niacinmangel. Vi kan syntetisere niacin fra aminosyren tryptofan, men ikke i mengder som er tilstrekkelig til å dekke behovet. Anbefalingene for niacininntak er satt til en mengde som er tilstrekkelig for å forebygge pellagra.

…les videre ->

Steinaldermenneskets lave levealder, et argument i kostdebatten?

Steinaldermennesket ble bare 30 år gamle. Dette er et argument som titt og ofte dukker opp i ulike diskusjoner om kosthold. Som oftest brukes det som et argument for at steinalderkosthold umulig kan være noe bra for oss, siden vi tross alt lever mye lenger i dag. Men er det egentlig sånn at forventet levealder kan fortelle oss hvor bra et kosthold er? Og sier den noe om hvor gammel vi kan bli?

…les videre ->

Riboflavin, vitamin B2

Denne artikkelen hører til artikkelserien om næringsstoffene.

Det andre av de åtte B-vitaminene er Riboflavin, også kjent som vitamin B2. B-vitaminene er vannløselige, så vi er avhengig av et kontinuerlig inntak av disse for å opprettholde god helse. Disse vitaminene er i stor grad involvert i kroppens energimetabolisme, som kofaktorer til viktige enzymer.

…les videre ->

Thiamin, vitamin B1

Thiamin er det første av åtte B-vitaminer, og er også kjent som vitamin B1. Thiamin har viktige funksjoner i energimetabolismen, og er også viktig for funksjonen til nervesystemet. Dette var det første vitaminet som ble oppdaget, og la derfor grunnlaget for hele konseptet vitaminer. Thiamin ble først oppdaget i Asia. Da de begynte å polere risen fikk de en høy forekomst av mangelsykdommen beriberi. De skjønte at det var en sammenheng mellom å fjerne skallet på risen og sykdommen, og årsaken viste seg å være at poleringen fjernet thiaminet fra risen.

Denne artikkelen hører til artikkelserien om næringsstoffene.

…les videre ->