Arkiv

Nyrene del 2 – Væskebalanse og urinproduksjon

Forrige gang gikk jeg grundig gjennom hvordan nyrene er bygget opp og hva glomerulær filtrasjonsrate (GFR) er og hvordan det fungerer. I denne artikkelen bygger jeg videre på dette og vil gå i dybden på hvordan nyrene regulerer væskebalansen ved å produsere urin, og ikke minst gå i dybden på hvordan urinproduksjonen foregår.

…les videre ->

Kobber

Kobber er et metall som har mange viktige funksjoner i kroppen vår. Metabolismen av andre næringsstoffer, deriblant jern, er avhengig av en godt regulert kobbermetabolisme for å fungere optimalt. Kobber er etter hvert satt i sammenheng med funksjon og utvikling av nervesystemet, hjertefunksjon, beinmetabolismen og immunsystemet. Mennesker inneholder omtrent 1mg kobber per kg kroppsvekt, og ettersom vi ikke har noen lagre av metallet så er vi avhengig av å få det i oss jevnlig gjennom kostholdet. Vi finner kobber i to oksidasjonsstadier, Cu+ og Cu2+.

…les videre ->

Tankefeil del 1 – Bekreftelse og tilgjengelighet

Kognitiv bias er et begrep som beskriver visse systematiske «tankefeil» som rammer oss alle. Selv om vi liker å tro at vi alltid tenker logisk og rasjonelt, så viser det seg at vi i mange situasjoner har en tendens til å gjøre nesten det motsatte. Disse tankefeilene kan gi oss en rask og enkel løsning på et innviklet problem, men de representerer også et problem. I denne artikkelen vil jeg presentere to av de mest vanlige tankefeilene vi alle rammes av, og jeg kan garantere at du vil føle deg truffet! Uten at vi tenker over det begår vi alle slike feil fra tid til annen, men ved å ha kunnskap om dem vil du kanskje være bedre rustet til å unngå bias og dermed kunne tenke klarere.

…les videre ->

Nyrene del 1 – Oppbygging og glomerulær filtrasjonsrate

For at vi skal fungere normalt er vi avhengig av at konsentrasjonene av de ulike molekylene i blodet holder seg noenlunde på de nivåene de skal være. For mye eller for lite av noe vil i de fleste tilfeller føre til uønskede konsekvenser. Nyrene er ekstremt viktige i denne sammenhengen, ettersom de i stor grad styrer dette ved å regulere hvor mye vi skiller ut gjennom urinen. I denne artikkelen, som er den første av fire, får du en innføring i hvordan nyrene er bygget opp og hva glomerulær filtrasjonsrate er for noe.

…les videre ->

Leveren – metabolismens dirigent

Når vi snakker om metabolismen så er leveren det mest sentrale organet. Så godt som alt vi spiser vil absorberes i tarmen og fraktes via leveren til målcellene. Leveren står helt sentralt og styrer alt som skjer. I denne artikkelen får du et innblikk i hvordan leveren er bygget opp, hvilke oppgaver den har og hva som skjer dersom leveren slutter å fungere som den skal.

…les videre ->

Tykt og tynt om leptin

Vegard har gått ettertrykkelig igjennom energibalansen tidligere og hvordan den kan styres i positiv og negativ retning som resulterer i enten energiunderskudd eller energioverskudd. Det er i hovedsak matinntak og forbruk i hverdagen som påvirker på hvilken side av regnskapet vi ender opp på. Blant annet påvirker en rekke hormoner valgene vi tar når det kommer til matinntak, og påvirker i varierende grad sultsenteret i hjernen som sitter i hypotalamus.

…les videre ->

Publikasjonsprosessen

Når man tenker på hva forskning er ser man gjerne for seg laboratoriearbeid. Men sannheten er at vitenskapen er en prosess hvor selve laboratoriearbeidet (datainnsamlingen) spiller en av mange viktige roller. Vitenskap består av hypoteseformulering, dataanalyse, logiske inferenser og konklusjoner. Minst like viktig innebærer vitenskap det å formidle funnene til andre mennesker, hovedsakelig andre fagfolk og forskere som kan dra nytte av denne nye kunnskapen. For å kunne kommunisere sine funn med omverdenen må forskeren skrive en fagartikkel og få denne publisert i et vitenskapelig tidsskrift. Veien fra manuskript til publisert artikkel kan være lang og kronglete, og er ikke uten baksider. I denne artikkelen vil jeg gi en oversikt over hvordan publikasjonsprosessen av vitenskapelige artikler foregår. Jeg vil også gå inn på de positive og negative sidene ved dette systemet, samt diskutere noen nylige endringer en del tidsskrifter har tatt i bruk, som kanskje kan forbedre prosessen ytterligere.

…les videre ->

Hva er den beste metoden for å tøye hamstrings?

Tøyning av Hamstrings (bakside lår) er noe mange utfører i forbindelse med trening da det er vanlig å oppleve denne muskelgruppen som stram og lite fleksibel. Nedsatt bevegelsesutslag i Hamstrings kan være med å påvirke hvordan vi beveger oss og vår evne til å utføre løps- og styrkeøvelser. I denne saken får du en innføring i hvordan du kan gjøre noe med akkurat dette!

…les videre ->

Søvn – viktigere enn du tror!

Som både jeg og Vegard har vært inne på tidligere kan spiller søvn en viktig rolle for den stadige formskiftende livsstilen vår. I den forrige artikkelen jeg skrev om søvn skrev jeg blant annet at apetitthormonene leptin og ghrelin sannsynligvis vil være forstyrret ved et forstyrret søvnmønster, som i tur kan føre til et økt matinntak. I denne artikkelen skal jeg pirke litt mer i overflaten på hvordan søvn påvirker fysiologiske mekanisme og omvendt, og hvordan dette i tur kan knyttes til overvekt.

…les videre ->