Arkiv

Energi- og næringstett kost

De som av ulike grunner ikke klarer å dekke energibehovene sine gjennom nøkkelrådskost kan prøve å komme i mål med energi- og næringstett kost (EN-kost). Kort fortalt er målet å dekke energibehovene på en mindre mengde mat. EN-kost er den andre standardkosten som brukes i helseinstitusjoner i dag.

…les videre ->

Nøkkelrådskost

Nøkkelrådskost bygger på nøkkelrådene for kosthold fra Helsedirektoratet, og er det kostholdet som også anbefales for den friske befolkningen. Målet med nøkkelrådskosten er å legge til rette for god helse og å redusere risikoen for å utvikle sykdommer.

…les videre ->

Kosthold i helseinstitusjoner

Innen ernæringsbehandling i helsevesenet brukes det mange ulike former for kosthold. De aller fleste blir tilbudt det som kalles standardkost, som er bygget på de offentlige anbefalingene. De med spesielle behov bør legge opp kostholdet sitt etter andre retningslinjer, og tilbys derfor ulike varianter av det som kalles spesialkost.

I denne serien vil vi ta for oss sentrale aspekter ved ulike kosthold som brukes i helseinstitusjoner. Du vil finne informasjon om hvordan kostholdet er lagt opp, hvem kostholdet er tiltenkt, eventuelle problemer som kan oppstå og eksempler på måltider.

…les videre ->

Tallerkenmodellen som pedagogisk verktøy

Det er mange ulike måter å kommunisere kostråd på. Kostsirkelen og matvarepyramiden er to av de mest kjente symbolene på hvordan et kosthold i myndighetenes øyne bør se ut. For å enkelt veilede i hvordan man bør legge opp hvert måltid er tallerkenmodellen kanskje den mest kjente. Hva er fordelen med tallerkenmodellen, og hvordan kan og bør den brukes?

…les videre ->