Arkiv

Thiamin, vitamin B1

Thiamin er det første av åtte B-vitaminer, og er også kjent som vitamin B1. Thiamin har viktige funksjoner i energimetabolismen, og er også viktig for funksjonen til nervesystemet. Dette var det første vitaminet som ble oppdaget, og la derfor grunnlaget for hele konseptet vitaminer. Thiamin ble først oppdaget i Asia. Da de begynte å polere risen fikk de en høy forekomst av mangelsykdommen beriberi. De skjønte at det var en sammenheng mellom å fjerne skallet på risen og sykdommen, og årsaken viste seg å være at poleringen fjernet thiaminet fra risen.

Denne artikkelen hører til artikkelserien om næringsstoffene.

…les videre ->

C-vitamin

C-vitamin er et vannløselig vitamin som har mange viktige funksjoner i kroppen, deriblant som en antioksidant. Vi har ingen lagre av dette vitaminet (selv om konsentrasjonen i enkelte vev er ganske høy), og er dermed avhengig av jevnlig tilførsel for å dekke kroppens behov. Vitaminet ble oppdaget ved at sjøfolk som spiste sitrusfrukter under seiling ikke utviklet skjørbuk, som er en mangelsykdom som oppstår ved mangel på C-vitamin.

…les videre ->

K-vitamin

K-vitamin er det siste av de fire fettløselige vitaminene. I utgangspunktet ble vitaminet oppdaget for sin rolle i blodets koagulasjonsprosess, men etterhvert har det blitt identifisert flere viktige fysiologiske funksjoner. Nå vet vi at vitaminet er involvert i beinmetabolismen, kardiovaskulær helse, cellevekst, hjernefunksjon og energimetabolismen.

…les videre ->

E-vitamin

Denne artikkelen hører til artikkelserien om næringsstoffene.

E-vitamin er et fettløselig vitamin som først og fremst fungerer som en antioksidant, og beskytter de flerumettede fettsyrene i cellemembranene våre. E-vitamin er en samlebetegnelse for forbindelser kalt tokoferoler og tokotrienoler med antioksidantegenskaper. Det mest sentrale molekylet er α-tokoferol, og innholdet i maten vi spiser er regnet i α-tokoferolekvivalenter, α-TE.

…les videre ->

D-vitamin

D-vitamin er et spesielt vitamin. Vi kan tilføre vitaminet gjennom kosten, eller produsere det selv ved hjelp av sollys. Det er et stort fokus på D-vitamin om dagen, og flere matvarer berikes med dette vitaminet for å sikre et tilstrekkelig inntak i befolkningen generelt. Tradisjonelt sett har man trodd at D-vitamin bare hadde en funksjon i kalsiummetabolismen, men den siste tiden er det identifisert en rekke nye funksjoner, noe som har ført til en diskusjon om hvorvidt dagens anbefalinger er tilstrekkelige.

…les videre ->

A-vitamin

A-vitamin er det første av fire fettløselige vitaminer, og er essensiell for synsfunksjonen, kommunikasjon mellom kroppens celler og regulering av genuttrykk, spesielt knyttet til cellenes vekst og utvikling. Faktisk er alle cellene i kroppen på en eller annen måte avhengig av dette vitaminet. Preformet A-vitamin får vi fra animalske kilder, mens planter inneholder karotenoider, som dannes ved fotosyntesen. Noen av karotenoidene, som β-karoten, har provitamin-A-aktivitet, og kan omdannes til A-vitamin i kroppen, mens andre som lycopen, lutein og zeaxantin ikke har denne egenskapen.

…les videre ->

Fett

Fett er det mest energirike av de energigivende makronæringsstoffene, med hele 9kcal per gram. Fett forekommer i mange forskjellige former, men felles for alle disse stoffene er at de er uløselige i vann. Dette medfører at de ikke kan transporteres fritt i blodet, men er avhengig av å fraktes i transportproteiner kalt lipoproteiner eller bundet til andre proteiner. Fett i kostholdet bidrar til opptak av fettløselige vitaminer, siden disse følger fettopptaket.

…les videre ->

Protein

Proteiner er et av de energigivende makronæringsstoffene, og inneholder 4kcal per gram. De har likevel sin hovedfunksjon som kroppens byggestener, og inngår i alle kroppens celler. Ved siden av å bygge opp kroppen, er proteiner med å regulere mange kroppslige funksjoner i form av enzymer og peptidhormoner, samt at aminosyrer er forløpere for neurotransmittere som overfører nervesignaler.

…les videre ->

Karbohydrater

Karbohydrater er et av de energigivende næringsstoffene, kalt makronæringsstoffer, og gir 4 kcal/g. Det er stor variasjon i hvordan karbohydratene forekommer i maten vår. Alt fra enkle sukkerarter til lengre kjeder som stivelse, samt ufordøyelig fiber regnes som karbohydrater. Felles for de alle disse er at de er bygget opp av atomene karbon, hydrogen og oksygen. Navnet karbohydrat kommer fra fransk, hydrates de carbon. For de fleste av oss er karbohydrater den viktigste energikilden i kostholdet, men næringsstoffet er også koblet til en rekke metabolske sykdommer som overvekt, diabetes, hjertesykdom og kreft.

…les videre ->

Artikkelserie om Næringsstoffene

I denne artikkelserien vil jeg ta for meg de ulike næringsstoffene vi får i oss gjennom kostholdet. Jeg vil komme inn på en del sider ved hvert næringsstoff:

Hvordan de tas opp i kroppen Hvilke funksjoner de har Behov og anbefalinger Konsekvenser av mangel/utilstrekkelig inntak Konsekvenser av for høyt inntak Kilder Aktuelt, ny forskning og liknende

Jeg vil prøve å formulere meg på en måte som alle kan forstå, uavhengig av bakgrunnskunnskaper. Likevel vil det dukke opp litt biokjemi i forklaring av enkelte prosesser, men dette er mest for de spesielt interesserte.

…les videre ->