Arkiv

Irritabel tarm og matintoleranse – en pasienthistorie

Jeg ønsker å dele litt av min historie fordi jeg vet at den kan angå så mange som 30-40% av befolkningen. Selv om jeg i dag er symptomfri, kunne mitt møte med helsevesenet spart meg for mange bekymringer, hvis norske leger hadde vært bedre informert (og interessert?) i internasjonal forskning på området. Sist, men ikke minst, ønsker jeg å bidra til at ”tabuet” rundt folkesykdommen irritabel tarmsyndrom/matintoleranse brytes ned. Dette er noe svært mange har, men svært få vil snakke om. Resultatet er ofte nedsatt livskvalitet og psykiske problemer.

…les videre ->