Arkiv

Fiber

Fiber er en fellesbetegnelse på karbohydratforbindelser som ikke fordøyes av menneskelige fordøyelsesenzymer og derfor fraktes ufordøyd ned i tykktarmen. Selv om fiber ikke absorberes i tarmen har det flere viktige funksjoner, blant annet for tarmfunksjon. I tykktarmen kan bakteriene fermentere noe av fiberet slik at det dannes korte fettsyrer. Disse kan absorberes, og på denne måten kan vi utnytte noe av energien fra dette makronæringsstoffet.

…les videre ->

Kobber

Kobber er et metall som har mange viktige funksjoner i kroppen vår. Metabolismen av andre næringsstoffer, deriblant jern, er avhengig av en godt regulert kobbermetabolisme for å fungere optimalt. Kobber er etter hvert satt i sammenheng med funksjon og utvikling av nervesystemet, hjertefunksjon, beinmetabolismen og immunsystemet. Mennesker inneholder omtrent 1mg kobber per kg kroppsvekt, og ettersom vi ikke har noen lagre av metallet så er vi avhengig av å få det i oss jevnlig gjennom kostholdet. Vi finner kobber i to oksidasjonsstadier, Cu+ og Cu2+.

…les videre ->

Natrium og klor

Natrium og klor er de to viktigste ekstracellulære elektrolyttene, og er spesielt viktige for opprettholdelse og regulering av væskebalansen. Dagens vestlige kosthold inneholder vesentlig mer natrium og klor enn det kostholdet mennesket har hatt opp gjennom årene, og dette er satt i sammenheng med risiko for en rekke av dagens livsstilssykdommer.

…les videre ->

Kalium

Kalium er vår viktigste intracellulære kation, og har mange viktige funksjoner i kroppen. Regulering væskebalansen i kroppen, samt opprettholdelse av membranpotensialer og dermed funksjonen til alle cellene i kroppen er de viktigste. Gjennomsnittlig vil en mann på 70kg inneholde ca 120g kalium. I denne artikkelen får du en kort innføring i hvordan kalium metaboliseres i kroppen.

…les videre ->

Minikurs i lipoproteiner

Dette er et gjesteinnlegg fra lege og forsker Espen Rostrup.

Det snakkes mye om kolesterol, ofte i sammenheng med risikoen for hjertesykdom. Er det så enkelt som at et høyt totalkolesterol betyr en økt risiko, eller er det mer komplisert enn som så? Espen gir oss en grundig innføring i de ulike lipoproteinenes funksjoner og hva de har å si for risikoen for sykdom!

…les videre ->

Alkohol

Denne artikkelen hører til artikkelserien om næringsstoffene.

De fleste har et forhold til alkohol, men vi tenker sjelden på at dette stoffet kan bidra med en betydelig mengde energi, og energimengden er målt til 7kcal/gram. Tradisjonelt sett har alkohol hatt en sentral rolle som rusmiddel, og de aller fleste inntar alkohol i en eller annen grad. Kjemisk består alkohol av grunnstoffene karbon, hydrogen og oksygen, og felles for alle alkoholforbindelser er at de inneholder en OH-gruppe. Den formen for alkohol som finnes i alkoholholdige drikkevarer er etanol, som dannes ved fermentering/gjæring av sukker.

…les videre ->

Selen

Selen har atomnummer 34, og regnes som et sporelement. Det finnes en del selen i sjøvann, men i jordskorpen er innholdet svært varierende. Til å begynne med fikk selen mest oppmerksomhet fordi det i store doser hadde toksiske effekter hos gårdsdyr, men etterhvert ble også viktigheten av selen i kostholdet dokumentert, da man oppdaget at tilskudd av selen kunne forhindre sykdom i områder med lavt seleninnhold.

…les videre ->

Jod

Jod har atomnummer 53, og regnes som et sporelement. Mineralet er svært ujevnt utbredt i jorden på grunn av blant annet isbreer oversvømmelser, og derfor finner vi mest av det i sjøen. I naturen foreligger jod vanligvis som jodid (I-) eller jodat (IO3-), og finnes hovedsakelig som bestanddel i uorganiske salter. Globalt er det antatt at nesten to milliarder individer får i seg for lite jod, først og fremst i fattige land men også i den vestlige verden. I kroppen er jod viktig som bestanddel i stoffskiftehormonene våre som produseres i skjoldbruskkjertelen (tyroidea), og det er i tillegg svært viktig for mental utvikling.

…les videre ->

Jern

Jern har atomnummer 26, symbolet Fe, og er et av de aller mest utbredte elementene i jordskorpen etter oksygen, silikon og aluminium. Mineralet er et essensielt element som er involvert i en rekke prosesser, deriblant energimetabolismen, nervesystemet, antoksidantforsvaret og syntese av bindevev og hormoner. Mesteparten av jernet brukes til å danne hemoglobin som er det oksygenbærende molekylet i røde blodceller.

…les videre ->

Sink

Sink har atomnummer 30, og regnes som et sporelement. Omtrent 10% av proteinene i kroppen vår er avhengig av sink for å formes som de skal og dermed fungere. Sink inngår i over 100 enzymer som blant annet påvirker omsetningen av næringsstoffer, cellevekst, reproduksjon, immunforsvar, sårheling og hormonproduksjon, og er derfor essensielt i alle dyre- og planteceller. Globalt har WHO estimert at rundt halvparten av verdens befolkning har suboptimal sinkstatus, og dette sporstoffet er et av de fire store satsingsområdene når det gjelder spesifikk feilernæring.

…les videre ->