Arkiv

Fruktose- og galaktosemetabolismen

Som energikilde er glukose det viktigste monosakkaridet, men fra kostholdet får vi også galaktose og fruktose. Vi har ikke egne enzymer som kan produsere energi direkte fra disse, men begge kan metaboliseres ved glykolyse. Dette forutsetter at de først omdannes til glukose eller en annen metabolitt i glykolysen. Hvordan fruktose og galaktose metaboliseres er beskrevet i denne artikkelen.

…les videre ->

Genetiske og metabolske sykdommer – prinsippene

Sist gang så jeg på grunnleggende kunnskaper om hvordan genetikk fungerer. Denne gangen får du et lite innblikk i hvordan genene våre kan forårsake sykdom, og hvordan prosessene bak dette fungerer. Du får også en oversikt over prinsippene bak sykdommene som rammer metabolismen og hvordan disse behandles.

…les videre ->

Genetiske og metabolske sykdommer – genetikk

Det er mange årsaker til sykdom, og flere av disse finnes i arvematerialet vårt. Jeg er på ingen måte en ekspert når det gjelder gener og arv, men for å forstå hvordan gener og sykdom henger sammen er det nyttig å ha en liten oversikt over hvordan dette fungerer. I denne første delen vil jeg derfor gi deg en overfladisk innføring i genetikken, slik at du har denne kunnskapen i bunn før neste del!

…les videre ->

Elektrontransportkjeden

Hoveddelen av kroppens energiproduksjon skjer ved oksidativ fosforylering, og dette foregår i elektrontransportkjeden. Endeproduktene fra nedbrytningen av glukose, fettsyrer og aminosyrer ender til slutt opp her, og energien som er frigjort overføres til ATP-molekyler, som deretter kan overføre energien til muskelvev og andre energikrevende prosesser i kroppen.

…les videre ->

Sitronsyresyklusen

De energigivende næringsstoffene, karbohydrater, protein og fett, metaboliseres via ulike prosesser som vi allerede har gått gjennom. Den primære energiproduksjonen inni cellene skjer imidlertid ikke i disse prosessene, men i sitronsyresyklusen og elektrontransportkjeden. I denne artikkelen tar vi en nærmere titt på den første av disse prosessene, nemlig sitronsyresyklusen!

…les videre ->

Fettsyrenedbrytning – β-oksidasjon

Fettvevet er kroppens primære energilager, og sammen med glukose er fettsyrer en viktig energikilde. For å frigi energi må fettsyrene brytes ned, og i denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan og hvor dette foregår.

…les videre ->

Proteinmetabolismen

Protein er kroppens primære byggesten, og stort sett alt vev er bygget opp av dette livsviktige næringsstoffet. Protein er satt sammen av aminosyrer, og i tarmen brytes alt proteinet vi spiser ned til disse. I hver enkelt celle settes de ulike aminosyrene sammen til nye proteiner etter oppskrifter som finnes i den genetiske koden vår, DNA. I denne artikkelen skal jeg ta for meg hvordan kroppen behandler aminosyrene og setter de sammen til nye proteiner.

…les videre ->

Glukosemetabolismen

Karbohydrater er et av de energigivende næringsstoffene, og finnes i kroppen hovedsakelig som glukose. Glukose er en viktig energikilde, og noen av kroppens celler er helt avhengig av dette molekylet. Prosessen som bryter ned glukose inni cellen kalles glykolyse. Vi kan også lage glukose selv, og denne prosessen kalles glukoneogenese. I denne artikkelen ser vi nærmere på disse to prosessene og hvordan de reguleres.

…les videre ->

Metabolismen

Metabolismen er en fellesbenevnelse for de prosessene som foregår i kroppen som omhandler næringsstoffene. I denne artikkelserien får du et overblikk over hvilke prosesser som inngår i metabolismen, hvordan disse fungerer og hva som stimulerer de. Dette inkluderer metabolismen av de energigivende næringsstoffene og relaterte prosesser, artikler om sykdommer tilknyttet disse prosessene og metabolske endringer i ulike situasjoner som ved sykdom eller fysisk aktivitet.

…les videre ->