Arkiv

BMI og verdien av dette

Er du undervektig, normalvektig, overvektig eller rett og slett feit? Utifra en enkel formel kan du plasseres i en av disse kategoriene. Vi snakker selvfølgelig om den omdiskuterte verdien BMI, eller på godt norsk, KMI (kroppsmasseindeks). Jeg vil bruke BMI i denne artikkelen, siden det er mest brukt ellers.

BMI er en formel der du utifra høyden og kroppsvekten din får ut en verdi, som derette plasserer deg i en av de nevnte kategoriene. Det er flere problemer med denne metoden, og her skal vi se på hvordan vi på best mulig måte kan benytte oss av dette verktøyet.

Hva er BMI?

BMI er den verdien du får hvis du deler kroppsvekten din i kg på høyden din i meter opphøyd i andre. Om du er 1.80m høy og veier 80kg, har du en BMI på 80/1,8^2 = 24,7. Dette plasserer deg i kategorien normalvektig.

WHO opererer med følgende kategorier:

 

Hvorfor er ikke BMI en god markør for enkeltindividet?

BMI tar som nevnt bare hensyn til høyde og vekt, og sier ingenting om hvordan kroppen din er satt sammen. Om du trener masse, og derfor har utviklet en del muskelmasse, er det stor sannsynlighet for at du utifra BMI-skalaen vil kategoriseres som overvektig. Om du derimot er inaktiv, og derfor har liten muskelmasse, kan du fort bli kategorisert som normalvektig, noe som kan gi deg en falsk trygghet om at det står bra til med helsen.

Det er viktig å ta hensyn til flere ting enn BMI, og da er fettprosenten en god indikator. Også midjemålet gir en del informasjon, og dette bør være under 94cm for menn og under 80cm for kvinner. Er midjemålet over dette, har man høyere risiko for å utvikle metabolske sykdommer. Men, som for BMI, bør man være forsiktig med å bruke dette som absolutte grenser.

For barn i vekst har man nå gått bort fra å bruke BMI som et verktøy, da dette gir et veldig dårlig bilde på risikoen for sykdom for denne gruppen. Her bruker man nå såkalte vektstkurver, som utifra fødselsvekten sier noe om hvordan vektutviklingen de første leveårene bør være.

Når man blir eldre, vil man miste en del muskelmasse, noe som gjør at fettprosenten øker. Likevel vil BMI-verdien synke, og mange eldre kategoriseres som undervektige.

BMI 33, feit?

 

Som du ser, så gir BMI i det store og det hele et veldig dårlig bilde av sykdomsrisiko for enkeltindividet.

Hvordan bør BMI benyttes?

Til tross for at BMI er en dårlig indikator for enkeltindividet, gir det et godt bilde på vekten i store grupper. Ved å sammenligne gjennomsnittlig BMI i en befolkning over tid kan vi med stor sikkerhet si noe om forekomsten av overvekt og risikoen for metabolske sykdommer.

Det kan være fristende å bruke dette til å sammenligne forskjellige befolkninger, men her skal man være klar over at det er ulike grenseverdier for sykdomsrisiko i ulike befolkninger. I vestlige land ser vi at risikoen for å utvikle diabetes type 2 øker når BMI kommer over 25. I India ser vi den samme økningen i risiko når BMI kommer over 23.

Økningen i antall som klassifiseres som overvektige i USA

Egenrapportering, et problem?

Når man benytter BMI-skalaen for å undersøke sykdomsrisikoen i en befolkning, baserer man seg på egenrapportering. Her er det en del feilkilder, og tendensen er at folk overrapporterer høyden og underrapporterer vekten. Dette fører til at den reelle verdien er noe høyere enn den målte verdien vil være.

Avslutning

Det du skal ta med deg fra denne artikkelen, er at du ikke må basere deg på BMI alene for å si noe om egen helse. Det er individuelle forskjeller som spiller inn, og normalvekt for en person kan være på en BMI på 26, mens en annen er normalvektig ved BMI 19. Er du bekymret for din egen helse, bør du derfor heller ta deg en tur til legen og sjekke andre risikofaktorer i stedet for å ta hensyn til BMI!

 

6 kommentarer tilBMI og verdien av dette

 • Asbjørn

  Fin artikkel! Den gruppen som blir klassifisert som Overvektig iht BMI, synes å være litt trøblete å bedømme ift helseeffekter – det virker som om overvekt faktisk er assosiert med redusert total dødelighet og med redusert forekomst av enkelte sykdomskategorier:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15840860
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17986696

  Vil tro at det å ha litt ekstra energi på kroppen kan komme godt med ved skader eller infeksjoner?

  • Det at overvektige har en lavere dødelighet kan være en effekt av flere ting.

   Det kan være en overlevelseseffekt. De som ikke har tålt overvekten har gjerne dødd tidligere, slik at blant de eldre vil de overvektige ha lavere dødelighet.
   Overvekt kan gjøre at man har mer å gå på i forhold til muskeltap i høy alder, noe som gjør at man vil være bedre rustet og motstandsdyktig mot f.eks. fall.
   Blant eldre vil i alle tilfeller undervekt være mye verre enn overvekt. Og som du sier, vil ekstra energi komme godt med ved sykdom og skader.

   Som jeg skriver i artikkelen er det ulike BMI-cuttoffs i ulike befolkninger for hvor man ser en risikoøkning, noe som også tyder på at det vil være individuelle variasjoner.

 • Asbjørn

  Fin artikkel! Den gruppen som blir klassifisert som Overvektig iht BMI, synes å være litt trøblete å bedømme ift helseeffekter – det virker som om overvekt faktisk er assosiert med redusert total dødelighet og med redusert forekomst av enkelte sykdomskategorier:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15840860
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17986696

  Vil tro at det å ha litt ekstra energi på kroppen kan komme godt med ved skader eller infeksjoner?

 • eivind

  Om du er gjennomsnittlige høy, har normal beinbygning og rører deg litt er min erfaring at BMI treffer ganske bra, MEN mange av oss kommer ikke i den kategorien, de som er særlig høyere eller kortere enn normalen kommer ofte skjevt ut, de som trener endel styrke, de som er «skinny bastards» osv.

 • Elin I.

  Veldig viktig poeng dette, og kjempebra at det settes fokus på!
  Å bruke BMI på barn og eldre vil bli helt misisende. Det er det stor enighet om. Men at det også er misvisende iht. enkeltindividet, er det lite oppdateringer rundt.
  Jeg er eng i Eivind her, og nå har det seg også slik at dagens mennesker har et livstilsspekter ut av de grader som fører til at alle mennesker slett ikke kan puttes inn i én enkelt tabell.
  Men når det gjelder undervektige i sin voksne alder, tror jeg at en normal BMI absolutt er å tilstrebe. Da er det et faktum at muskel- og/eller fettmasse er så lav at helse og allmenntilstand har det best med litt mer på kroppen.

 • […] BMI er ikke et godt selvstendig mål for enkeltindividet, siden det ikke tar hensyn til kroppssammensetningen, så i stedet for å se på vekten isolert, bør man derfor også ta hensyn til endringer i kroppssammensetningen. En økning av muskelmassen vil som nevnt være positivt for insulinsensitiviteten, mens en økning av fettmassen vil ha negative effekter. Hvis vekten står stille mens kroppsstørrelsen går ned, er dette et tegn på at du reduserer fettmassen din, siden en kg fett tar mer plass enn en kg muskler. Derfor er det nyttig å ta i bruk målebånd i tillegg til vekten når du skal bedømme resultatene dine! […]

Legg igjen en kommentar

  

  

  

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.