Arkiv

Bioblikk: DNA-metylering og epigenetikk

Epigenetikk er reversible endringer i genuttrykket som ikke skyldes endringer i selve arvestoffet. DNA inneholder oppskriften på alle proteinene kroppen produserer, og denne oppskriften er medfødt. Likevel er det ikke sånn at dette ikke kan påvirkes. I ordets rette forstand betyr epigenetikk «over genene», og i praksis bidrar epigenetiske mekanismer til å regulere hvilke gener som skal uttrykkes og i hvor stor grad. Metylering av DNA er en av de viktigste epigenetiske mekanismene, og i denne artikkelen vil jeg prøve å forklare hvordan dette bidrar til den epigenetiske reguleringen.

…les videre ->

Bioblikk: Metyleringssyklus

Bioblikk er en spalte som retter fokus på biokjemiske prosesser eller stoffer som er sentrale for helsen men som ikke får stor oppmerksomhet ellers.

Metyleringsreaksjoner er sentrale prosesser i kroppen, involvert i syntese og modifikasjon av en rekke ulike molekyler, deriblant regulering av genene våre. For å forstå disse reaksjonene og hvordan de påvirker oss, er det nyttig å vite litt om det som kalles metyleringssyklus. I denne artikkelen vil jeg beskrive prosessene involvert i metyleringssyklus og hvordan disse reguleres.

…les videre ->

Bioblikk: Enkarbonmetabolismen, en introduksjon

Bioblikk er en spalte som retter fokus på biokjemiske prosesser eller stoffer som er sentrale for helsen men som ikke får stor oppmerksomhet ellers.

Enkarbonmetabolismen er et komplekst samspill der enkarbonenheter, molekyler bestående av ett karbonatom, overføres til og fra ulike forbindelser. Sentralt i enkarbonmetabolismen finner vi omdanningen mellom aminosyrene metionin og homocystein, og samspillet mellom disse er blant annet med på epigenetisk regulering og produksjon av andre molekyler som kreatin. Sentrale forbindelser i enkarbonmetabolismen er aminosyrene metionin og homocystein. Folat og betain, en metabolitt i kolinmetabolismen, er viktige metyldonorer. B-vitaminene B2, B6 og B12 er viktige kofaktorer for sentrale enzymer. I denne artikkelen vil jeg gi en overfladisk introduksjon i metabolske prosesser relatert til enkarbonmetabolismen, sentrert rundt bearbeidingen av homocystein.

…les videre ->