Arkiv

Lungene del 2 – transport av gasser og regulering av ventilasjon

Dette er en oppfølging til Lungene del 1 i artikkelserien om Menneskets fysiologi. I denne artikkelen får du en introduksjon i hvordan oksygen (O2) og karbondioksid (CO2) transporteres i kroppen, samt hvordan ventilasjonen reguleres. I den første delen ble ventilasjon og gassutvekslingen beskrevet. I tillegg ble fysiske begreper som diffusjon, partialtrykk og oppløselighet forklart.

…les videre ->

Lungene del 1 – ventilasjon og gassutveksling

Lungene er pusteorganene våre, og i den første artikkelen om disse organene får du et innblikk i hvordan lungene og respirasjonssystemet er bygget opp og fungerer.

…les videre ->

Aterosklerose – Hva og Hvordan

Aterosklerose er en progressiv sykdom og betennelsestilstand som oppstår i mellomstore og store arterier og manifisterer seg som ateromatøst plakk på den indre overflaten av arterieveggene. Ateriosklerose, som ofte forvekskles med aterosklerose er et generelt begrep som refererer til blodårer uansett størrelse. Samlet er dette vaskulære sykdommer som til sammen forårsaker 50% av all død i USA og Europa. 2/3-deler av disse skyldes okklusjon av koronararteriene som omkranser hjertet. I denne artikkelen ser jeg nærmere på hvilke mekanismer som ligger til grunn for en av de store og hyppig debatterte folkesykdommene i den vestlige verden.

…les videre ->

Hjertet del 3 – Hjertets ledningssystem

Hjertet er utstyrt med et spesielt ledningssystem som generer elektriske impulser og skaper den karakteristiske rytmiske kontraksjonen av hjertemuskelen. Når dette systemet fungerer som det skal kontraherer atriene rundt 1/6-dels sekund før ventriklene, slik at ventriklene rekker å bli fylt med blod før blodet pumpes til lungene og ut i periferien. Ledningssystemet i hjertet er spesielt utsatt ved hjertesykdom, og spesielt ved iskemi grunnet dårlig koronar blodsirkulasjon. Dette kan blant annet føre til ujevn hjerterytme og urytmisk kontraksjon av de ulike delene av hjertet. Igjen kan dette påvirke hjertets effektivitet negativt og kan i verste fall resultere i død.

…les videre ->

Hjertet del 2 – energisubstrat, oksygenforbruk, ytelse og aktivitetsnivå

I den første artikkelen om hjertet tok jeg for meg grunnleggende anatomi og fysiologi, hjertets aksjonspotensial og hjertesyklusen. I denne artikkelen skal jeg se litt mer på hvilket energisubstrat hjertet bruker og hvordan oksygen forbrukes i hjertemuskelen. I tillegg skal jeg innom hjertets ytelse og arbeidskapasitet, og vi får du et lite gjensyn med hjertesyklusen (dog fremstilt litt annerledes). Til slutt tar jeg for meg hvordan hjertets aktivitetsnivå reguleres.

…les videre ->

Menneskets fysiologi

Fysiologi er læren om hvordan kroppen fungerer, og i denne artikkelserien vil du finne artikler som tar for seg ulike deler av menneskets fysiologi. Disse kunnskapene kan være veldig sentrale for å forstå hvordan alt henger sammen. I denne artikkelserien tar vi for oss ulike aspekter ved menneskets fysiologi som er knyttet opp mot kosthold og helse.

…les videre ->

Cellen

I artikkelen om homeostase gikk jeg gjennom hvordan et stabilt indre miljø er viktig for at cellene våre skal kunne overleve og fungere. Tilførsel av næringsstoffer som cellen bruker for å drive viktige prosesser, samt opprettholdelsen av et miljø der disse prosessene kan fungere er sentralt. Selv om vi har mange ulike celletyper med ulike egenskaper i de ulike vevene våre, er de stort sett bygget opp med den samme grunnstrukturen. I denne artikkelen vil jeg gå nærmere inn på hvordan cellene er bygget opp og hva de ulike delene bidrar med.

…les videre ->

Hjertet Del 1 – Fysiologi og Anatomi

Som oftest snakker vi om hjertet i entall, til tross for det er to separate pumper som utgjør organet. Den høyre pumpen, eller halvdelen, pumper blod gjennom lungene, og den venstre halvdelen pumper blodet gjennom de perifere vevene, eller resten av kroppen. Både høyre og venstre pumpe består av to deler, atriumet og ventrikkelen. Atriumet i hver halvdel pumper blod til ventrikkelen, mens ventrikkelen i tur tar seg av den mest krevende delen av jobben som er å pumpe blodet videre til lungene (pulmonær sirkulasjon) eller resten av kroppen (perifér sirkulasjon). Dette skjer ved at hjertemuskelen kontraherer ved hjelp av aksjonpotensial som eksiterer myocyttene (muskelcellene) og skaper kontraksjon. Hjertets ledningssystem vil jeg komme tilbake til i detalj i en av de neste artiklene, selv om noe av det vil diskuteres også i denne artikkelen ettersom hjertets aksjonspotensial vil bli beskrevet her.

…les videre ->

Homeostase

Kroppen vår består av trillioner av celler, som alle sammen bader i det samme indre miljøet. Disse cellene er stort sett bygget opp av de samme bestanddelene, og stiller de samme kravene til miljøet rundt for å overleve, og derfor har vi drøssevis med kontrollmekanismer for å holde dette mljøet så stabilt som mulig.. Overordnet omtales dette som homeostase, og det ser jeg nærmere på i dette innlegget.

…les videre ->

Bukspyttkjertelen

Bukspyttkjertelen (pankreas) er en liten kjertel som befinner seg like under magesekken. Den har primært to funksjonsområder, henholdsvis i fordøyelsen og som et endokrint organ som produserer de kjente hormonene insulin og glukagon. Disse oppgavene utføres av bukspyttkjertelens ulike celler. I denne artikkelen vil jeg ta for meg den generelle oppbyggingen av bukspyttkjertelen, de ulike funksjonene og litt om sykdommer relatert til denne kjertelen.

…les videre ->