Arkiv

Klinisk depresjon eller bare litt deppa?

Depresjon er et omdiskutert tema. Aviser, nettsteder og ukeblader omtaler tilstanden i forskjellig form, fra seriøse fagartikler til mer useriøse varianter, som for eksempel: «6 ting du aldri skal si til noen med depresjon» (1). Sykdommen er relativt hyppig, med en prevalens på omtrent 1-2% for menn og 2-4% for kvinner i industrialiserte land. Ca. 10% av befolkningen i vestlige samfunn vil oppleve en eller flere depresjoner i løpet av livet (2). De klassiske symptomene på depresjon er relativt innlysende, og ord som «deprimert» og «deppa» er en del av dagligtalen. Det kan derfor til tider gå noe inflasjon i begrepet. Men når lider man egentlig av depresjon, sett fra et helsefaglig ståsted? Denne artikkelen har som hensikt å tydeliggjøre hva som skiller en depresjon fra en normaltilstand preget av tristhet.

…les videre ->

Sosiale bias – Fundamental attribusjonsfeil

Denne artikkelen vil være litt ulik de to tidligere artiklene om bias. Grunnen til det er at jeg nå vil bevege meg inn i sosialpsykologiens verden, hvor målet er å forklare og forutse sosiale handlinger hos enkeltpersoner og grupper. Dette er langt mer komplisert enn enkle tankefeil, fordi de involverer sosial kognisjon. Det handler ganske enkelt om hvordan folk oppfører seg når de samhandler med eller tenker på andre folk. Her finnes utallige variabler, og derfor er det notorisk vanskelig å finne universelle mønstre i menneskers oppførsel.

…les videre ->

Tankefeil del 2 – Etterpåklokskap og rammeeffekten

I den forrige artikkelen om bias tok jeg for meg bekreftelsesbias og tilgjengelighetsbias. I denne artikkelen vil jeg fortsette litt innenfor samme domene og presentere to nye tankefeil som vi også påvirkes av både når vi skal tilegne oss ny kunnskap og når vi skal tenke over den kunnskapen vi allerede har. Jeg vil forklare hvordan disse utarter seg og hvilken relevans de kan ha i det virkelige liv. Som med alle andre typer tankefeil er disse også noe vi alle påvirkes av og som vi alle kan gjøre lurt i å unngå så godt vi klarer. Etter denne artikkelen blir det kanskje litt enklere!

…les videre ->

Tankefeil del 1 – Bekreftelse og tilgjengelighet

Kognitiv bias er et begrep som beskriver visse systematiske «tankefeil» som rammer oss alle. Selv om vi liker å tro at vi alltid tenker logisk og rasjonelt, så viser det seg at vi i mange situasjoner har en tendens til å gjøre nesten det motsatte. Disse tankefeilene kan gi oss en rask og enkel løsning på et innviklet problem, men de representerer også et problem. I denne artikkelen vil jeg presentere to av de mest vanlige tankefeilene vi alle rammes av, og jeg kan garantere at du vil føle deg truffet! Uten at vi tenker over det begår vi alle slike feil fra tid til annen, men ved å ha kunnskap om dem vil du kanskje være bedre rustet til å unngå bias og dermed kunne tenke klarere.

…les videre ->