Arkiv

Nyrene del 4 – nyresykdom

I denne siste artikkelen om nyrene vil du få et innblikk i årsaker til og konsekvenser av nyresykdom, både akutt og kronisk. Ettersom nyrene utfører svært mange oppgaver i kroppen vår så er det åpenbart at konsekvensene av sykdom eller skade på nyrene også vil være tilsvarende alvorlige.

Tidligere har jeg vært inne på nyrenes oppbygging og glomerulær filtrasjonsrate, urinproduksjon og væskebalanse og til slutt elektrolyttstatus og øvrige funksjoner. Alle disse er relevante for å skjønne hvordan konsekvensene av sykdom oppstår, og kan være verdt å sjekke ut først.

…les videre ->

Nyrene del 2 – Væskebalanse og urinproduksjon

Forrige gang gikk jeg grundig gjennom hvordan nyrene er bygget opp og hva glomerulær filtrasjonsrate (GFR) er og hvordan det fungerer. I denne artikkelen bygger jeg videre på dette og vil gå i dybden på hvordan nyrene regulerer væskebalansen ved å produsere urin, og ikke minst gå i dybden på hvordan urinproduksjonen foregår.

…les videre ->

Nyrene del 1 – Oppbygging og glomerulær filtrasjonsrate

For at vi skal fungere normalt er vi avhengig av at konsentrasjonene av de ulike molekylene i blodet holder seg noenlunde på de nivåene de skal være. For mye eller for lite av noe vil i de fleste tilfeller føre til uønskede konsekvenser. Nyrene er ekstremt viktige i denne sammenhengen, ettersom de i stor grad styrer dette ved å regulere hvor mye vi skiller ut gjennom urinen. I denne artikkelen, som er den første av fire, får du en innføring i hvordan nyrene er bygget opp og hva glomerulær filtrasjonsrate er for noe.

…les videre ->

Leveren – metabolismens dirigent

Når vi snakker om metabolismen så er leveren det mest sentrale organet. Så godt som alt vi spiser vil absorberes i tarmen og fraktes via leveren til målcellene. Leveren står helt sentralt og styrer alt som skjer. I denne artikkelen får du et innblikk i hvordan leveren er bygget opp, hvilke oppgaver den har og hva som skjer dersom leveren slutter å fungere som den skal.

…les videre ->

Hjerteinfarkt, hva er det egentlig?

Dette er et gjesteinnlegg fra hjerte- og lungekirurg Thomas Geisner.

Ordet infarkt stammer fra latin infarctus, der “in-” betyr “inn” og “farctus” betyr “tetting”. Infarkt betyr altså “inntetting”, og du vil snart forstå hvorfor.

…les videre ->

Fordøyelsessystemet

Når vi spiser eller drikker, vil maten fraktes fra munnen og ned til magesekken, før den vandrer gjennom tarmsystemet og kommer ut på andre siden. Et fellesnavn på hele dette systemet er gastrointestinaltrakten (GI-trakten). Fordøyelseskanalen fungerer som en barriere for hva som slippes inn i kroppen, og alt som skjer her skjer per definisjon utenfor kroppen . Hva er det egentlig som skjer på de ulike stedene i GI-trakten? Det skal vi se litt på i denne artikkelen.

…les videre ->