Arkiv

Atferdsproblematikk og behandling

Forekomsten av diagnoser som ADHD og autisme er økende. Et av de store spørsmålene innen dagens atferdsproblematikk er; hvorfor ser vi slik økning av disse uheldige problemene? Klarer vi å svare på dette spørsmålet, klarer vi kanskje også å hjelpe noen barn til en bedre hverdag?

…les videre ->