Råd om fett, ikke basert på vitenskap?

Bilde: Colourbox

Fravær av randomiserte studier utelukker ikke at anbefalinger bør gis.

…les videre ->