Arkiv

Bli sterkere med mengdetrening (Del 2)

I del 1 av denne artikkelen så vi på prinsippene bak mengdetrening, og presenterte et enkelt programoppsett. Her skal vi se nærmere på den praktiske gjennomføringen av selve programmet, problemer som kan oppstå underveis og hvordan du kan implementere mengdetreningsopplegget i et helhetlig treningsprogram. Til slutt ser vi litt på veien videre etter endt program!

…les videre ->

Bli sterkere med mengdetrening (Del 1)

Så godt som alle toppidrettsutøvere har en høy treningsmengde, og det er ikke uvanlig med en treningsmengde rundt 500 til 1200 timer i året. Mannen i gata vil likevel bli overrasket over hvor stor del av treninga som trenes med lav belastning!

En artikkel fra forskning.no forteller oss at omtrent 80% av all treningen toppidrettsutøvere som Bente Skari, Hanne Staff og Ingrid Kristiansen kjørte for å bli blant verdens beste i sine idretter var lett trening i sone 1 og 2 (sonene er gradert fra 1 til 5 hvor 5 er tyngst, og de er gradert etter hvor høy puls de trener med). Mengdetrening er et ord som beskriver denne typen trening. Disse prinsippene kan du ta i bruk på din egen trening, og dermed oppnå gode resultater. Nå betyr ikke dette at du skal sette i gang med 1200 treningstimer i året hvorav 80% skal være lette, men heller det at du som i dag kanskje trener 5 timer i uka med fordel kan trene mer lett og så i perioder presse deg hardt og opp mot maks.

…les videre ->