Arkiv

Vaksinemotstandernes skitne triks

Gunnar Vidnes har skrevet en rørende kronikk på NRK ytring som fikk kommentarfeltet til å blusse opp i vaksinedebatten (1). Han har helt rett i det han sier – barnesykdommer er farlige og vaksiner har vært redningen. Likevel diskuteres det på fullt alvor i 2014 hvorvidt barnevaksiner er nødvendige. Dette kommer nok delvis fra at folk har ”glemt” hvordan det var å leve i kamp mot bakterier som corynebacterium diphtheriae (årsaken til difteri), bordetella pertussis (kikhoste) eller virus som meslingvirus og rubellavirus (røde hunder).

Bilde: Colourbox

Bilde: Colourbox

Det er mangeårig hardt vitenskapelig arbeid som ligger bak forståelsen av disse sykdommene og deretter til en effektiv forebygging. Nytteverdien av vaksiner er godt dokumentert, men likevel greier den konspiratoriske vaksinemotstandsbevegelsen å rekruttere mennesker til sine rekker. Hvordan gjør de det? Svaret er mangfoldig, men en av de er en bevisst misbruk av statistikk, og som en medisinstudent som har brukt utallige timer i debatt med denne bevegelsen ønsker jeg å gjøre folk oppmerksom på en av teknikkene som brukes til å lure foreldrene til å ikke vaksinere sine barn.

Vedlagt følger en graf fra en typisk propagandanettside som viser antallet dødsfall av meslinger per 100,000 innbyggere per år i USA fra 1900 til 1984. La oss for øyeblikket anta at tallene stemmer. Vaksinen ble introdusert i 1963 og fra grafen så ser det ut som vaksinen ikke hadde noe påvirkning på sykdommen. ”Aha!” sier vaksinemotstanderne, vaksinen har ingen effekt.

vaksine 1

Man trenger litt epidemiologisk viten for å forstå lureriet som foregår på disse nettsidene.

Vaksiner er ikke en behandling for noen som har sykdommen (og dermed vil ikke redde disse fra å dø), men et tiltak som hindrer at sykdommen oppstår. I epidemiologi kalles dette for primær prevensjon og dette vil i det lengre løp også påvirke antallet dødsfall, men det vil primært ha en umiddelbar effekt på sykdomsbyrden.

Vi må altså se på antallet nye tilfeller av sykdommen relatert til vaksinetidspunktet (dette er hva som kalles insidensen). Vedlagt følger en graf fra Center of Disease Control and Prevention (CDC) om antallet nye sykdomstilfeller årlig relatert til vaksinen (2). Her ser vi den kolossale effekten vaksinasjon hadde på sykdomsbyrden. Over 400 000 mennesker fikk meslinger årlig før 1963. Dette antallet falt mer enn 98% bare noen få år etter vaksinen ble innført. Slik informasjon deles naturligvis ikke ut fra antivaksinebevegelsen.

Vaksine 2

Meslinger er heldigvis ikke en sykdom der den rammede typisk dør, og som første graf viser er det få som dør av den, spesielt med moderne medisinsk behandling. Det er likevel en sykdom som kan gå hardt utover individet. Lungebetennelse og hjernebetennelse er kjente komplikasjoner som vi ser langt hyppigere enn dødsfall, og de er i seg selv belastende og kan føre til livslange komplikasjoner.

Med litt kunnskap innenfor epidemiologi så er det altså lett å vise hvor effektive barnevaksinene i virkeligheten er. Folk som generelt benekter dette blir derfor nødt til å hevde at organisasjoner som CDC, verdens helseorganisasjon (WHO) og diverse institutter verden over forfalsker denne statistikken, og det er her konspirasjonsteoriene kommer til overflaten som ”siste utvei”.

Eksempelet over er bare én av mange metoder som brukes av vaksinemotstanderne. CDC har en nettside som forklarer andre feiloppfatninger, og det finnes god informasjon fra diverse ekspertorganisasjoner (2). Relevant informasjon for Norge kan finnes på Folkehelseinstittutet (FHI) sine nettsider (3).

Vi på Frisk og Funksjonell ønsker å bidra til bevisstgjøring om misvisiningene som stadig lurer godtroende mennesker, og dermed dempe unna propagandaen fra vaksinemotstanderne. På en slik måte kan vi redde liv og fortsette å leve uten sykdommene som en gang var en grotesk del av hverdagen – slik som Vidnes sin hjerteskjærende historie bekrefter (1).

Referanser

 1. Vidnes G. Sysken som manglar. NRK ytring 2014. http://www.nrk.no/ytring/sysken-som-manglar-1.12081789 (15.12.2014)
 2. CDC. Some Common Misconceptions About Vaccination and How to Respond to Them. CDC 2011. http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/6mishome.htm (14.12.2014)
 3. FHI. Vaksiner og vaksinasjon. Folkehelseinstituttet. http://www.fhi.no/tema/vaksiner-og-vaksinasjon (15.12.2014)

205 kommentarer tilVaksinemotstandernes skitne triks

 • Vivian

  Meget fin og oppklarende fremstilling av budskapet. Det er liten tvil om at vaksiner er nødvendige, men vi trenger bedre konserveringsmidler til vaksinene, håper vi kan slutte å tilsette aluminium og kvikksølv. Da vil sannsynligvis også andelen motstandere minke.

  • Kvikksølv brukes ikke i vaksinasjonsprogrammet lenger 🙂

   • Aluminium finnes vel også i langt større konsentrasjon i en rekke matvarer.

   • Har faktisk ikke vært i bruk i det norske barnevaksinasjonsprogrammet siden 1997. Og man ser jo da hvor mye vaksinemotstanderne bryr seg om fakta…

   • Nå er nok ikke Vivian vaksinemotstander, sånn for ordens skyld, men det er som du sier – skremmende hvordan enkelte presterer å fortsette å argumentere så hardt mot dette kvikksølvet.

   • Jo, kvikksølv finnes fortsatt i vaksiner tross revidert lovgivning av 1997, og dette er et lite kjent men viktig faktum. Farmaindustrien fikk gjort om på det rent juridiske, slik at når kvikksølvinnholdet nå kan karakteriseres som adjuvant («tilsetning») og ikke som konserveringsmiddel, kan industrien utelate å oppgi innholdet av kvikksølv på innholdsfortegnelsen. Dette er en svært betenkelig og ikke ukjent praksis, spesielt ettersom kvikksølv er en av de sterkeste giftene vi kjenner til.

   • Anders

    Hegrand: Kvikkølv er aldri en adjuvans (en vaksineforsterker). Det er heller aldri et tilsetningsstoff (hva nå det skulle være for funksjon).

    Thimerosal, en kvikksølvforbindelse, benyttes kun som konserveringsmiddel, og er den eneste formen for kvikksølv som er tillatt i vaksiner. Thimerosal benyttes i multi-dose-vaksiner, dvs. glass man tar flere doser med vaksiner i. Siden man bryter forseglingen hver gang man tar ut en ny dose, må man ha et konserveringsmiddel så det ikke blir bakterievekst. I Norge benytter man enkeltglass, som er uten konserveringsmiddel. Unntaket er svineinflusensa-vaksinen benyttet i 2009.

    For noen vaksiner benyttes thimerosal som konserveringsmiddel under produksjon av vaksiner. Thimerosalen fjernes i løpet av produksjonen, og det er kun eventuelt spor igjen når vaksinen kommer på markedet.

    Thimerosal er heller ikke giftig i de mengder som benyttes til konservering, og har vært i bruk siden 30-tallet. Det har vært spørsmål om totalforbud, men flere leger har motsatt seg dette. Grunnen er at dette vil gjøre det svært mye vanskeligere å distribuere vaksiner i u-land, hvor behovet for vaksiner er stort og infrastrukturen dårlig. For oss i Norge vil et forbud ikke ha noe å si i praksis, siden vi allerede har faset ut bruken av thimerosal.

   • Henning

    Dag Inge Hagen: «Hvis en setter en sprøyte med aluminium direkte i blodet»

    Det gjør man da heller ikke.

    Are Erlend Hegrand: «Farmaindustrien fikk gjort om på det rent juridiske, slik at når kvikksølvinnholdet nå kan karakteriseres som adjuvant («tilsetning») og ikke som konserveringsmiddel, kan industrien utelate å oppgi innholdet av kvikksølv på innholdsfortegnelsen.»

    Dette er tøv. Det er strenge lover om å oppgi samtlige ingredienser, også adjuvanter. Har du ev. en kilde?

    Are Erlend Hegrand: «Tilføres aluminium via en intramuskulært satt kanyle, havnet aluminiumet direkte i blodet uten at kroppens detokssystem kan gjøre noe med saken.»

    Du mener at kroppen ikke har noen organer som renser blodet? Interessant. Hvordan havner det direkte i blodet egentlig, hvis det settes intramuskulært?

   • @Henning & Anders: Jeg ser at jeg var en smule rask med fingrene over tastaturet lengre opp, og det ble uklart. Beklager, men la meg presisere: Kvikksølv per se brukes ikke som adjuvans, det stemmer. Men tiomersal er kvikksølvholdig, og denne forbindelsen brukes fortsatt under produksjonsprosessen. På nettet kan man lese at man derfor ikke kan se bort fra «rester» av kvikksølv i vaksinene. Så vaksiner kan altså inneholde kvikksølv uten at innholdsfortegnelsen nevner noe om det. Med en potent gift som kvikksølv er slikt rett og slett ikke holdbart. Vi vet godt hva kvikksølv kan medføre nevrologiske skader, især når injisert. (Ble antydet en annen plass her at det ikke var særlig farlig at kvikksølv ble injisert, ettersom vi hadde indre organer som tok seg av å rense opp her. Et slikt forsøk på ufarliggjøring vitner mest om uforstand). Vi har ikke noe godt grunnlag for å antyde forsvarlige grenseverdier vedrørende et så potent giftstoff som kvikksølv. Kontrollerte studier ville selvfølgelig vært for uetiske å regne, og derfor uaktuelle, ikke gjennomført. Men til tross for mangelfull informasjon, injiseres likefullt av de mest giftige kjente stoffene inn i mennesker. -Selv ekstra sårbare spebarn er ikke noe unntak. Dette er galskap.

    Med alle giftene i vaksiner, kan man jo undre seg hvorfor vi opplever denne økningen i autisme, respiratoriske og allergiske lidelser…

   • Are, vi snakker om mengder her. Dose-respons. De ørsmå mengdene med kvikksølv som måtte havne i blodet etter en vaksine, som i verste fall inneholder spor av kvikksølv, druknes i de mengdene kvikksølv som havner i blodet ditt hver dag når du spiser mat. Det skjer ikke noe mystisk i tarmen med dette kvikksølvet, det havner helt uforandret i blodet, så godt som 100% av det. Derfor er det helt bakvendt å henge seg opp i kvikksølv som et argument mot vaksiner. Du skriver at kvikksølvet er farligere når det injiseres, men det er det ingen holdepunkter for å hevde, så dette bør du underbygge med noen gode data.

    Den påståtte linken mellom vaksiner og autisme er avkreftet utover enhver fornuftig tvil. Her er en studie på over en halv million barn, ingen sammenheng ble funnet. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa021134

   • @Vegard: Nei, vi snakker IKKE dose-respons vedr. f.eks. kvikksølv. Hvor er disse studiene? Og det du sier ang. 100% av kvikksølvet i føden havner i blodet står helt i mot informasjonen fra andre fagpersoner som har uttalt seg. Her er mange faktorer som spiller inn – for å summere opp:
    1) Det er ikke informasjonen jeg sitter på når du hevder det er likegyldig hvordan kvikksølv introduseres i kroppen. Det er mye farligere når injisert mellom muskler (som ved vaksinering). Der finnes SÅ mange vitenskapsfolk som hevder nettopp dette: Å injisere kvikksølv er rett og slett galskap. Kan ikke FATTE at du står fram og bagatelliserer dette. Vi vet at symptomspektret for kviksølvforgiftning i stor grad sammenfaller med autismespektret, sjekk her:
    http://m.safeminds.org/pubs/autism-a-novel-form-of-mercury-poisioning-bernard-et-al-2001.pdf
    Vi vet også at autisme er blitt epidemisk i dag. Det var dette med føre-var tenkning…
    2) Når du sier at vaksinekvikksølvet drukner i mengden fra maten man får i seg, så vil jeg jo påpeke at der finnes omtrent like mange dietter som der finnes mennesker. Jeg for min del spiser ingen sjømat, nettopp av denne grunn. Som følge av valgt kosthold, får jeg nok i meg temmelig lite kvikksølv, vil jeg tro.
    3) Der er noe som heter «alle bekker små…». Om vi skal gå for din forklaring her, om at man får så kvikksølv i blodet via maten man spiser, blir det vel desto mer viktig å unngå ekstra kvikksølv fra vaksinene. Det er dette med dråpen som får det til å renne over.
    4) En annen del av bildet her er at sårbarheten ovenfor et stoff som kvikksølv varierer betydelig mellom mennesker.

    Dette er og forblir uansvarlig, uetisk. «Det store kvikksølveksperimentet som ble ansett som uansvarlig, men som likefullt gjøres via vaksineprogrammet».

    Hva angår avkreftningen ang vaksine-autisme lenken, kan jeg jo minne deg på at CDC-forskeren W. W. Thompson nå har stått fram og avslørt at de skjulte funn gjort i 2004 som sa at MMR-vaksinen forårsaket autisme hos afro-afrikanske gutter. Jeg postet et studie ovenfor også, så du må gjerne dra fram mange papirer som konkluderer «vi greide ikke finne». Jeg hoster opp papirer som sier «vi greide finne». Sistnevnte vinner dessverre.

   • Seøvfølgelig snakker vi dose-respons. Og at nærmest 100% av organisk kvikksølv (etyl- og metylkvikksølv) tas opp i tarmen og ender rett i blodet er godt kjent. Du må gjerne tro noe annet, men sånn er det, dette er ikke vanskelig å måle engang.

    Og du må gjerne også fortsette å mene at kvikksølv er mye farligere når det injiseres (noe det ikke gjøres lenger), men der vil jeg se en referanse. Gjerne noe litt mer håndfast enn at «fagpersoner har uttalt det», hvis det er så mange så er det ikke vanskelig å vise til noe konkret.

    CDC-studien du snakket om viste en assosiasjon i en subgruppe, de viste ikke en årsakssammenheng. I tillegg var det ingen assosiasjon i noen som helst annen subgruppe, så om du skal fortsette å omfavne denne studien så må du nesten godta resten av resultatene også. Vitenskapen fungerer nemlig ikke slik at man kan plukke ut de enkeltfunnene som passer best og kalle det vitenskapelig støtte.

   • Vi snakker doserespons i betydningen jo mer kvikksølv, jo farligere. Det bestrider jeg ikke. Det jeg ville fram til, er at det ikke finnes holdepunkter for å forsøke angi grenseverdier for hvor mye kvikksølv vi tåler å få injisert. Av grunner nevnt ovenfor.

   • Så lite som mulig er fornuftig det, og nå er det altså faset ut av vaksinene. Ikke fordi det var noen holdepunkter for at det var skadelig, men fordi man i stor grad har sluttet med flerdoseglass og derfor ikke trenger det. Derfor er det heller ingen som forsøker å angi grenseverdier for hvor mye vi tåler å få injisert, fordi dette kanskje er den minst betydelige kilden til kvikksølveksponering.

    Vi vet forøvrig ganske så mye om hvor store konsentrasjoner vi må ha før vi ser toksiske effekter, hvor fort kvikksølv forsvinner ut av kroppen og hvor mye vi må spise over tid for å komme opp i toksiske konsentrasjoner.

   • «Med alle giftene i vaksiner, kan man jo undre seg hvorfor vi opplever denne økningen i autisme, respiratoriske og allergiske lidelser…»
    Du kan «undre» deg alt du vil, eller så kan du se på hva vi faktisk vet om hvorfor forekomsten av disse øker. Tror jeg vet på forhånd hva du kommer til å velge. Er også bekymret for at «undre seg» i denne sammenhengen betyr «bestemme seg hardnakket for at vaksiner har skylda».

   • Jeg vet at vaksinene har blitt giftigere og giftigere, og jeg vet at der fortsatt er kvikksølv i vaksinene («rester» som industrien selv uttrykker det, men likefullt kvikksølv). Jeg vet også at kvikksølv forårsaker autisme. Jeg tør ikke tenke på hvor mange tilfeller av vaksine-autisme som eksisterer, for slikt blir jo fornektet, ikke registrert. Allikevel har noen, etter rettssaker, lyktes å få erstatninger utbetalt. Erstatninger utbetales altså i det stille til folk som har fått autisme som følge av vaksiner. Veldig nedhysjet, men dette er en realitet. Her er noe som faktisk slapp ut i media – skynd dere å lagre dokumentet før det blir fjernet:
    http://www.huffingtonpost.com/david-kirby/post2468343_b_2468343.html

   • Gidder du dokumentere noe av det du sier nå, i og med at du «vet» det så godt?
    Og om erstatninger så utbetales, så betyr ikke det at vaksiner er farlige, bare at enkelte etater har en lav terskel for å utbetale erstatninger.

   • Infeksjonssykdommer slike som barnesykdommene våre er et gode. De må ikke forsøkes fjernet via vaksiner. Det er industrien som har stått for denne massive propagandaen om at sykdommene er farlige, og hjernevasket oss alle. Der er én grunn til dette: Penger. Når vi ser oss tilbake, kan vi konstatere epidemi på epidemi som har spilt seg ut i godt vaksinerte populasjoner. Teller ikke virkeligheten lengre? Virkelig, hvem står for propagandaen her…? Blomkvists artikkel tar opp meslinger via diagram, underforstått at meslinger er et onde. Her er en arikkel av en Ph.D. immunolog som har brutt med etablissementet. Hun forteller hvorfor barna våre trenger meslinger:

    http://www.examiner.com/article/measles-are-marvelous-phd-immunologist-dr-tetyana-obukhanych-explains-why

    Og her er mer om infeksjonssykdommene og hvorfor vi de er et gode:

    http://www.jayne-donegan.co.uk/wp-content/uploads/2010/05/Are-CHILDHOOD-INFECTIOUS-DISEASES-a-good-thing-website.pdf

    http://www.baby.no/helse/barnesykdommer/imunforsvarbarn/

    http://edition.cnn.com/2010/HEALTH/12/06/daycare.kids/

    http://www.chiro.org/Immunity/

   • Vi får bare konstatere at selv om du og et knippe enkeltpersoner du fremholder som faglig alibi er av denne oppfatning, så er fagmiljøene verden over som jobber med dette fullstendig uenige.

   • Andreas Wahl Blomkvist

    Det er altså ingen uenighet i fagmiljøet (dette ser vi også ved at Are linker til diverse holistiske kiropraktikk sider og konspirasjonsnettsider + litt annet tull). For de som er interessert så har Are sin favoritt PhD (omtrent den eneste med PhD i immunologi som mener noe sånt, og ikke alle PhD er spesielt kvalitetssikret) blirr plukket fra hverandre her: http://www.sciencebasedmedicine.org/why-does-this-immunologist-reject-vaccinations/

    Og hvis man ikke liker å lese bloggartikler, så har en immunolog kommentert på boka hennes, og her kommer misvisningene fram i klartekst: http://www.amazon.com/review/R3CMWB54L5GF4D/ref=cm_cr_pr_cmt?ie=UTF8&ASIN=B007AW2CLG

    Som Are rettmessig påpeker, jeg mener ikke er et «gode» da det er (i følge WHO): «Measles is one of the leading causes of death among young children even though a safe and cost-effective vaccine is available.» (kilde: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/)

   • Sverting istedenfor å imøtegå informasjon? Jeg ber lesere av tråden å lese på lenken til Blomkvist ovenfor (Sciencebasedmedicine.org): En banal sverteside. Beklager Blomkvist, du holder deg ikke til fakta. Dette er ikke seriøst. Over og ut.

   • Lenkene Andres la ut er jo svar på det du la ut, om du så ser på noe ved dem som «sverting» aldri så mye, så jeg skjønner ikke helt kritikken din. Jeg personlig har opplevd både Vegard og Andreas som både saklige og høflige gjennom hele diskusjonen, og de har svart på det du har lagt ut (gjentatte ganger, til og med, i og med at du og Dag Inge gjentar dere selv).

  • Kvikksølv brukes ikke, og mengden aluminium er mindre enn det du dagelig påfører deg selv i form av deodorant, noe som igjen er under grensen for hva som er tillatt/anbefalt.

   • Kvikksølv brukes fortsatt (som nevnt over), og hva angår mengden aluminium er det et ofte brukt argument du kommer med der. Det er imidlertid av største viktighet å se på hvordan aluminiumet tilføres kroppen. Stoffer som kroppen blir utsatt for entrer kroppen via kroppsåpninger der vårt forsvarsverk mot sykdom er aktivt. Det betyr at om aluminium tilføres oralt, via spisetrakten, greier kroppen skille ut det meste av aluminiumet før det havner i matesystemet til cellene; i blodet. Tilføres aluminium via en intramuskulært satt kanyle, havnet aluminiumet direkte i blodet uten at kroppens detokssystem kan gjøre noe med saken. Da er alle barrierer forsrert, og da blir det langt mer skadelig.

   • Det brukes kvikksølv, og det er noe av det mest giftige som finnes. Aluminium er en nevrotoksin, som man har bekymringer rundt, p.g.a. deodorant som nevnt. Dersom en kvinne har et barn som brystmelk, så kan du rekne med at barnet har fått en stor dose aluminium i seg. Dermed øker barnets følsomhet for aluminium kraftig. Hvis en setter en sprøyte med aluminium direkte i blodet så er det kanskje nok til å få alvorlige bivirkninger, og er noe helt annet enn å påføre deo på huden!

   • Slutt å spre feilinformasjon du har fått tilbakevist gjentatte ganger, Dag. Er du motstander av vaksiner, kan du si hvorfor istedenfor å sitte og lyve folk rett opp i trynet.

  • Henning

   Are Erlend Hegrand: «Hva angår avkreftningen ang vaksine-autisme lenken, kan jeg jo minne deg på at CDC-forskeren W. W. Thompson nå har stått fram og avslørt at de skjulte funn gjort i 2004 som sa at MMR-vaksinen forårsaket autisme hos afro-afrikanske gutter.»

   Om man så godtar denne voldsomme masseringen av tall som har ført til den konklusjonen, må du da dermed godta at for alle andre grupperinger enn afro-amerikanske guttebarn, så har tallene fra Thompson bekreftet at det ikke er noen forbindelse mellom vaksiner og autisme. Du kan ikke få pose og sekk.

   Og da faller de aller fleste argumenter angående vaksiner og «autismeepidemien», som slett ikke bare rammer afroamerikanske guttebarn.

   «Der er noe som heter «alle bekker små…». Om vi skal gå for din forklaring her, om at man får så kvikksølv i blodet via maten man spiser, blir det vel desto mer viktig å unngå ekstra kvikksølv fra vaksinene. Det er dette med dråpen som får det til å renne over.»

   Dette er å trekke argumentene så langt at de ryker. Har du denne meningen må du forby all mat med kvikksølv, og da må du forby ganske mye. I tillegg til at kvikksølvet i mat og kvikksølvet i vaksiner(som ikke lengre er der) er helt forskjellige forbindelser.

   • @Henning: Forskeren Brian Hooker og hans team hjalp til ved å dissekere CDCs bedrag i en egen rapport. Lite tvil om at CDC gjorde alt i deres makt for å skjule autismelinken:
    http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/247218/

    Folk flest har tiltro til at helsemyndighetene implementerer føre-var prinsippet slik de faktisk er forpliktet til, men dette eksemplet – som langtfra er enestående – demonstrerer ettertrykkelig at så ikke skjer. Faktisk, helsemyndigheter går så langt som å desinformere og føre befolkningen bak lyset. Hvor mange barn ble påført autisme som følge av at CDC fordekket disse opplysningene? Men det stopper ikke her, for det finnes en veritabel malstrøm av eksempler som demonstrerer en gjennomgående tendens til grov uredelighet fra industri og helsemyndigheter. Sjokkerende, absolutt, men likefullt sant. (Jeg kan lage en lengre liste bare fra foregående år på monsterbøter og domfellelser for farmaindustrien). Det er temmelig klart etterhvert at farmaindustrien har inflytt helsemyndighetene, og sistnevnte sørger først og fremst å etterkomme industriens krav om å drive inn maks økonomisk profitt. Folkehelsa kommer i annen rekke. Ettersom folk oppdager slike forhold, blir jo konsekvensen at hver og en av oss inndrar tilliten til helsemyndigheter og søker andre kilder for å få tilgang på kvalifisert helseinformasjon.

    Så, angående saken CDC-Thompson: Med dette etterhvert mørke og lange rullebladet til helsemyndighetene og farmaindustrien, er det selvfølgelig et nærliggende spørsmål å spørre hva annet de har skjult for oss. Kanskje at ikke bare afro-amerikanske er utsatt for autismefare? Jeg postet en studie ovenfor som viser kvikksølv-autisme link, og denne begrenser seg ikke til bestemte etnisiteter.

    Vi krever redelige studier på vaksiner. Disse studiene er ikke utelatt som følge av mangel på midler, men mangel på vilje. Om dette virkelig er helsevern, er det på sin plass å spørre hvorfor disse studiene ikke blir gjort.

    Hva angår kvikksølv i mat og vaksiner, er jeg da klar over at førstnevnte er en organisk forbindelse og at den andre er uorganisk. Kvikksølv er noe av det aller giftigste vi kjenner til for oss mennesker, og vi må minimere eksponeringen for dette stoffet – uansett form – i alle mulige sammenhenger. Vi krever føre-var tenkning og et autentisk offentlig helsevern!

   • Både kvikksølv i mat (metyl-) og i vaksiner (etyl-) er organisk.

   • Alle kvikksølvforbindelser, organiske som uorganiske, må unngås så langt som overhode mulig. Over og ut.

   • Det har nok med tiltro, holdninger og «image» å gjøre, ja, all den tid alternative behandlere slipper unna med ting legemiddelindustrien beskyldes for. Vi er livredde for «kjemikalier», tungmetaller, overmedisinering og overdreven utdeling av diagnoser når vi snakker om «Big Pharma», men tar imot med åpne armer når de kommer fra alternativindustrien. Også reaksjonene på argumenter er forskjellige, bare se på hvordan Folkeopplysningen ble tatt imot når de snakket om alternativ medisin, sammenlignet med når de lagde en episode om legemiddelindustrien.

    Så har du også det faktum at folk er veldig for regulering og tilsyn av «Big Pharma», men hyler og skriker om mobbing og heksejakt om noen argumenterer for at alternative behandlere burde holdes til samme standard.

    Så ja, du har rett i at tiltro har veldig mye å si.

   • Rett til kjernen på saken: Vi har på ingen måte noe grunnlag for å anslå grenseverdier for noe så ekstremt giftig som kvikksølv. Kontrollerte studier er ansett som uetiske, og de er følgelig ikke foretatt. Det samme gjelder for aluminium. Allikevel gis disse stoffene i form av vaksiner, på en særs skummel måte: Intramuskulært! Dette er og forblir uetisk, uansvarlig. Og, etter det jeg kan fatte, har dette kun med penger å gjøre.

   • Og sånn går nu dagan…

    Kvikksølv brukes ikke i vaksiner lenger, og selvfølgelig kan man fastslå toksiske grenseverdier for kvikksølv som med alt annet. At du ikke kan forestille deg dette betyr ikke at det ikke lar seg gjøre, dette er det folk som jobber med og som har brukt veldig mye tid på. Det kan være at disse forstår dette på en annen måte enn det du gjør.

 • Anders

  Og aluminium er ikke et konserveringsmiddel, men en adjuvans, dvs et hjelpestoff som fremmer virkningen av vaksinen. Denne er ofte helt nødvendig for at vaksinen skal hjelpe. Det forskes forøvrig på flere adjuvanser, og ikke alle adjuvanser er aluminium.

 • Bra skrevet, Andreas 🙂 Dette er klassiske argumenter, som kanskje ikke er så forståelig for mannen i gata.

 • rolfkenneth

  1) Kjempefint at Blomkvist tar opp dette, for jeg holder akkurat nå på med en artikkel om massevaksinasjonens effekt på meslinger! Og jeg bruker faktisk boken til Humphries og Bystrianyk som hovedkilde: Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History (2013). Bokens webbase:
  http://www.dissolvingillusions.com/

  Boken er på 504 sider, og kap. 14 om meslinger er på 68 sider. Det refereres utelukkende til forskningslitteratur som er registrert i PubMed. Når man går inn på bokens web-base, og klikker på «Graphs», får man adgang til 51 grafer som forfatterne selv har laget ut fra offielle data og kilder.
  http://www.dissolvingillusions.com/graphs/

  Hele 13 av de 51 grafene er er relatert til meslinger (nr. 13, 15, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 46, 47, 48). Blomkvist har her valgt ut, eller snublet over, 1 av de 13 grafene. Og jeg går ut fra at han ikke har lest bokkapittelet.

  2) Både insidensen over meslinginfeksjon i et historisk perspektiv og insidensen over meslingdødelighet i et historisk perspektiv er nødvendig å se på for å kunne si noe om effekter av massevaksinasjon. Slik sett kan man ikke klage på forfatternes innsats, som altså presenteres 13 grafer!

  3) Massevaksinasjon mot meslinger ble ikke innført i 1963 pga. det vanlige sykdomsforløpet, men pga. EN komplikasjon som rammet 1:1000-5000 av personer med meslinginfeksjon, og som da i 10-20 % av tilfellene var fatal: Akutt meslingencefalitt (AME). Denne komplikasjonen er ikke lenger fatal i Vesten, og man kan da si at den opprinnelige begrunnelsen for innføring av massevaksinasjon i Vesten ikke lenger er aktuell.

  Statistikk og grafer over meslingdødeligheten er absolutt av interesse når det gjelder diskusjon av meslingevaksinen, for det var ikke det normalt, milde sykdomsforløpet (en barnesykdom som går over etter 5-7 dager) som forårsaket innføringen av massevaksinasjon.

  Jeg er positiv til en kultivert og saklig diskusjon om meslinger og meslingvaksinen, slik at min artikkel blir mest mulig objektiv og feilfri.

  • Andreas skal få svare på kommentarene dine selv, men en ting bare: Vaksinasjon har en meget tydelig og udiskutabel effekt på antallet som blir syke. Det er heller ikke sånn at død er den eneste konsekvensen av sykdommene vi vaksinere mot, det at de fleste overlever betyr ikke at det å få sykdommen er å foretrekke fremfor å vaksinere og dermed slippe (selv om vaksinering ikke gir en 100% garanti på individnivå). Vi sparer dermed mye lidelse selv om vi ikke nødvendigvis sparer så mange liv per se med dagens medisinske apparat.

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Takk for en utfyllende kommentar Rolf.

   Jeg har ikke tatt meg bryet å lese boka til Humphries (og jeg har flere grunner til dette), men jeg har hentet grafen utfra hennes nettsider (og undersøkte at den ble brukt på mange andre antivaksine-nettsider). Når det gjelder innsats i et arbeid, så pleier man ikke måle dette i antallet grafer, ei heller nødvendigvis i antallet referanser.

   AME er en komplikasjon som kan være fatal, både i vesten og andre steder, men omså dette ikke var tilfellet så vil sykdomsbyrden i seg selv være en god nok grunn for å vaksinere (uansett hva som var den opprinnelige intensjonen). Interessant bemerkning du har om den opprinnelige intensjonen alikevel. Jeg var ikke klar over at det var den politiske årsaken til massevaksinasjon i USA, dog vet jeg at andre land innførte massevaksinasjon på grunn av sykdomsbyrden – ikke dødligheten.

   Du er sikkert også klar over at AME kan føre til varige nevrologiske komplikasjoner, til tross for god medisinsk behandling.

   • rolfkenneth

    Blomkvist,
    Selvfølgelig måler man ikke innsats i antall grafer man produserer, men i den generelle kvaliteten på artikkelen eller kapittelet.

    Meslinginfeksjon affiserer antioksidantforsvaret, der serumnivået av vitamin A kan bli redusert med opptil 30 %, med økt risiko for vitamin A- mangel og virkningene herav (som nattblindhet, total blindhet og økt sårbarhet for nye virusinfeksjoner). Risikobildet ved meslinginfeksjon er derfor et helt annet i utviklingsland og i befolkningsgrupper som på FORHÅND har en viss grad av vitamin A-mangel. Faremomentene ved meslinger er altså vidt forskjellige i utviklingsland kontra utviklede land.

    Trenden er altså at det faktisk blir mindre og mindre lidelse/risiko-grunn for å bevare meslingevaksinen i de utviklede land. Det blir da misvisende og unfair å trekke inn symptombildet i utviklingsland for å bevare vaksinen i de utviklede land.

  • Magnus

   Vi vet jo at meslinger har uheldige effekter. Etter meslinger får 10-15% ettersykdommer forårsaket av bakterier: Bronkitt, lungebetennelse, bihulebetennelse eller mellomørebetennelse. Siden disse tilstandene skyldes bakterier, behandles de med antibiotika (for eksempel penicillin). Hjernebetennelse på grunn av meslingevirus forekommer, men er svært sjelden. Antibiotikabruk bør begrenses, og følgesykdommene er uheldig belastning på menneskekroppen – spesielt barn og skrøpelige eldre.

   Når det er dokumentert at vaksinen forebygger og senker risikoen for sykdomsutvikling i tillegg til at den er ufarlig, da er det vanskelig å skjønne motstanden.

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Ja, der sier du noe Magnus. Det er vanskelig å forstå seg på denne motstanden.

   Rolfkenneth; jeg har dessverre ikke tid til å legge ut om patofysiologien til meslingeviruset, men det er altså langt flere mekanismer som gjør at meslingevirus kan forårsake komplikasjoner utover det du nevner, for eksempel nedregulert IL-12 produksjon + toksiske effekter av viruset selv via påvirket protein og/eller nukleotidsyntese.

   • Der er en grunnleggende feilantakelse i provaks-argumentasjonen: At de infeksiøse barndomssykdommene, f.eks. meslinger, er et onde vi må beskytte barna fra via vaksinering. Barndomssykdommene er et gode, dvs. de bygger en bedre helse for ettertiden og gir barna livslang immunitet, og derfor skal ikke barna beskyttes via vaksiner. Det er mange fagfolk som tør stå fram å hevde dette, fortrinnsvis de som er uavhengig av farmaindustrien og ikke lengre risikerer å miste jobben sin når de uttrykker seg vaksinekritisk.

    «…our immune system has evolved through the challenge of infectious diseases. Yes, they were scourges when they first arrived but they have been our travelling companions for a long time – it is not in their interest to wipe us out – who else would they have to infect? It’s a two way street. We let them infect us and they make us strong.» Sunn fornuft og grunnleggende viktig informasjon å ha kjennskap til. Stopp demoniseringen av barnesykdommene, for dette tjener kun den allerede styrtrike faramaindustrien mens barna betaler prisen med sin egen helse.

    http://www.jayne-donegan.co.uk/wp-content/uploads/2010/05/Are-CHILDHOOD-INFECTIOUS-DISEASES-a-good-thing-website.pdf

   • Andreas Wahl Blomkvist

    Da er det ekstra fint at vi har muligheten til å stimulere og forbedre immunsystemet uten å ha sykdommen, er det ikke? Meslingevaksinen gir livslang immunitet – akkurat det samme som sykdommen (1). Det å være syk er per definisjon ikke helsefremmende, og du kan fortsette å skrive at meslinger er et «gode» for mennesker, men faktummet er at 145 700 barn døde av sykdommen i 2013 (2). Det er estimert at vaksiner reddet over 15 millioner liv bare imellom 2000 og 2013 (2). Det er riktig, som jeg har sagt tidligere, at de fleste dødsfall skjer i utviklingsland, men så fremt tilstanden er slik; hvorfor skal vi ikke redde disse barna Are? Ta innover deg dette med sykdomsinsidens slik RolfKenneth gjorde helt nederst i dette kommentarfeltet.

    Den høyeste risikoen for å dø er ikke bo og ernæringsforhold heller. Det er _å få sykdommen_ som gir risikoen. WHO skriver i (2): «Unvaccinated young children are at highest risk of measles and its complications, including death. Unvaccinated pregnant women are also at risk.». Det er også et faktum at over 2000 mennesker døde årlig bare i USA før vaksinen kom. Dette var til tross for gode ernæringsforhold og medisinsk støtte. Det er også bemerkelig at du ikke tar for deg samfunnskostnadene av de tusentalls av innleggelsene som oppstår slik det var før vaksinen kom. Hvordan 2000 døde og tusenvis av innleggelser er et gode for et samfunn er mystisk for meg, i sær når meslingevaksinen gir også livslang immunitet og stimulerer immunsystemet akkurat som sykdommen.

    Disse tingene ønsker jeg ikke å gjenta flere ganger Are, og med mindre du bringer noe nytt til denne diskusjonen så avslutter vi. Det er ikke hensiktsmessig med repeterende argumenter som allerede har blitt møtt.

    (1) http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/measles/vacc-in-short.htm
    (2) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/

   • Nei, det er ikke ekstra fint at vi har vaksiner til å kvitte oss med helsebringende og ufarlige sykdommer. Det representerer en grunnleggende feil i tankegangen. Null personer døde av meslinger i Norge i perioden 1991-2000, og de som hadde infeksjonen fikk styrket helse for framtiden. Sykdommene er frambragt av evolusjonen selv, og som kjent er evolusjonen livsbevarende, livsbejaende. Var jeg deg, la jeg tilside idéen om at evolusjonen har feilet og at det er opp til oss å bøte på feilene. Det er profittkåt industri som står bak denne skjøre idéen. Altfor mange epidemier foreligger og finner fortsatt sted. Når CDC hevder at vaksinen gir livslang immunitet, tror jeg ikke på de. Sorry, CDC har løyet altfor mange ganger nå til at de har noen kredibilitet (spør en gjennomsnittlig amerikaner hva han/hun mener om FDA og CDC). Da tror jeg mye heller på de som ikke er bøtelagt og tatt med buksa nede gjentatte ganger, slike som Humphries som du noe opportunistisk velger å kalle for desinformanter. Hun er uavhengig og sier at vaksiner på det beste virker over 10 år. Ikke lengre. Og da kun via antistoffer, slik at hele immunforsvaret ikke er mobilisert. (Derav alle epidemier?) Vaksiner er gambling siden det ikke er foretatt ærlige studer verken på vaksinerte vs. ikke-vaksinerte eller på hva disse ekstreme giftstoffene i ingrediensene har for konsekvenser. USA er desidert tyngst vaksinert blant i-landene, og desidert mest befengt med sykdommer. Consumer beware…

   • Du stoler bare på humphries fordi du er enig i det hun mener. Hun er fremdeles ingen som helst autoritet på dette feltet, det er et stykke unna det hun driver med.

    Og nå er det nok repetisjon fra din side om at «evolusjonen har feilet» osv, dette er mer ødeleggende enn det er konstruktivt. Om du først skal ta utgangspunkt i at evolusjonen er det beste av det beste så foreslår jeg at du også slutter med alt annet menneskeskapt, som hus, bil, klær, mat fra butikker, osv.

   • Kremt, dette jeg nevner ang. evolusjon er ikke ødeleggende. Det er en vitenskapelig støttet selvfølgelighet som vaksineindustrien opportunistisk har forsøkt å tåkelegge gjennom sedvanlig fryktpropaganda. Fryktpropaganda som f.eks. i forbindelse med svineinfluensaen hvis vaksine medførte bl.a. livsvarig ME-lidelse. Eller som i forbindelse med ebola, «infeksjonen som hadde potens nok til å utslette hele klodens befolkning». Og så, surprise, var det hele bare en stor vits. Men farmaindustrien kjører jo på fortsatt, for nå snakkes det om en ebolavaksine…

   • Så ta deg selv på ordet da, og lev livet ditt i tråd med evolusjonen. Bort med alt menneskeskapt, evolusjonen har jo ikke feilet.

   • Jørgen Henriksen

    @ Are: «Nei, det er ikke ekstra fint at vi har vaksiner til å kvitte oss med helsebringende og ufarlige sykdommer»

    Hvor får du det fra at meslinger er en ufarlig sykdom? Joda, fint og flott at du trekker frem Norge som et eksempel på land hvor ingen dør av meslinger. Dette kommer blant annet av en god flokkimmunitet. Hva som skjer når flokkimmuniteten blir borte er imidlertid svært tydelig i de tilfeller der enkelte grupperingers overbevisninger gjør at flokkimmuniteten blir borte eller svekkes, nettopp fordi disse velger bort vaksinen.

    For eksempel Wales 2013: http://en.wikipedia.org/wiki/2013_Swansea_measles_epidemic 1455 syke, 88 sykehusinnleggelser, 1 død. Årsak er at folk valgte bort vaksinen etter autismepåstandene.

    Nederland 2013-2014: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Mazelen/Mazelenepidemie_2013_2014 2600 syke, 184 sykehusinnleggelser, en død
    Nederland 1999-2000: http://www.zorgatlas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/infectieziekten/mazelenepidemie-1999-2000/ mer enn 3000 syke (94% av disse var ikke vaksinert), 150 sykehusinnleggelser og tre døde
    Meslingeutbruddene i Nederland henger sammen med to ting: Bibelbeltet og antroposofi…

    Frankrike 2008-2011: http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/3/12-1360_article Mer enn 20.000 syke, mer enn 5000 havnet på sykehus, og 10 mennesker døde.

    Joda, det er helt klart en helt ufarlig sykdom… På verdensbasis døde det ikke mer enn 96.000 mennesker av meslinger i 2013… http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61682-2/abstract

 • Suzanne Humphries som det refereres til i artikkelen oppfatter jeg som en svært balansert og redelig fagperson. (Det finnes mange bra foredrag med henne på YouTube også – anbefalt). Når hun her blir forsøkt svertet og referert til som en «desinformasjonskilde», synes jeg det sår tvil om habiliteten til denne artikkelforfatteren. Meslinger er eksempel på en sykdom som er forsøkt framstilt som svært farlig og dødelig, mens sannheten er at det er en mild sykdom for velernærte barn. Det stemmer riktignok at infeksjonssykdommene krevde flere liv i fordums tider da ernæringsstatus og sanitære-/boforhold var langt dårligere, men slikt skal det jo ordnes opp i ved å – nettopp – skaffe bedre kosthold og bovilkår. Slik samfunnskonjunkturen er nå, er barna noenlunde velernærte og derfor er meslinger ingen fare. Faktisk, og dette er helt grunnleggende for en diskusjon som dette: Det blir hevdet at man må skjele til statistikker rundt sykdom, ikke dødsfall når man skal diskutere relevansen av vaksiner. Det ønsker jeg å sette et kritisk blikk på, for det har versert mye skremselspropaganda rundt sykdommene. Frykten for død danner bakteppet her. For å si det rett ut: Barndomssykdommene våre er ikke-dødelige i vår noenlunde velernærte populasjon i dag. OG: Der eksisterer en fundamental brist på forståelsen av hva disse sykdommene faktisk gjør for oss i positiv lei. Dette er noe industrien ikke har villet ha fram, men det er altså informasjon som understøttes av mange uavhengige fakfolk og forskere, f.eks. Suzanne Humphries i boka hennes, Barbara Loe Fisher fra National Vaccine Information Center (USA) m.fl. Det jeg sikter til er at barnesykdommene faktisk er helsebyggende(!) Når f.eks. et sykdomsforløp for meslinger er unnagjort, vil barnet ha fått en livsvarig immunitet, noe vaksiner som regel ikke kan besørge. Barnet vil også ha fått et forsterket immunforsvar som er bedre rustet til å bekjempe lignende sykdommer seinere i livet. Så, tvert imot, istedenfor å fokusere på å forebygge morbiditeten her, finnes det oppvakte norske foreldre som innrullert barna sine i smitteringer. Dette er hva de kaller helseforebyggende arbeid.

  Jeg synes også det er viktig å nevne å dra fram det faktum at vi har hatt utallige epidemier i gjennomvaksinerte populasjoner – også i befolkninger der såkalt vaksineindusert «flokk-immunitet» teoretisk skulle være oppnådd. Stikker man fingeren i jorden et øyeblikk her, rokker dette alvorlig ved troverdigheten til vaksiner. Kan dette kalles immunisering? Uavhengige fagfolk, f.eks. damene nevnt ovenfor, har redegjort for hvorfor vaksineindusert flokkimmunitet er en utopi. (Dette er, til opplysning, en beskyttelse av en hel populasjon – også de ikke-vaksinerte – som er hevdet å oppstå når vaksinedekningen har nådd 95%). Flokkimmunitet kan kun oppnås ved at minst 2/3 av en populasjon har gjennomgått det aktuelle sykdomsforløpet.

  Jeg har observert at de som er mot vaksiner ofte blir imøtegått med at de farer med løgnaktig propaganda, men når man dykker ned i materien og forsøker ta rede på fakta, virker faktisk ovennevnte artikkel som propaganda på meg. Den heller useriøse språkbruken understreker dette ytterligere, f.eks. allerede i oppstarten: «Vaksinemotstandernes skitne triks».

  • Magnus

   Are Erlend Hegrand: All sykdom er ikke heldig for mennesker, og meslinger er noe vi fint kan klare oss uten. Dette fordi det er uheldige effekter av denne sykdommen som jeg skrev lenger opp: Etter meslinger får 10-15% ettersykdommer forårsaket av bakterier: Bronkitt, lungebetennelse, bihulebetennelse eller mellomørebetennelse. Siden disse tilstandene skyldes bakterier, behandles de med antibiotika (for eksempel penicillin). Hjernebetennelse på grunn av meslingevirus forekommer, men er svært sjelden. Antibiotikabruk bør begrenses, og følgesykdommene er uheldig belastning på menneskekroppen – spesielt personer med nedsatt immunsystem, små barn og skrøpelige eldre.

   Du påstår at det å få sykdommen «gir livsvarig immunitet, noe vaksiner som regel ikke gjør». Men sannheten er at meslingevaksinen gir livslang beskyttelse, og det uten å gi sykdom og alvorlige ettersykdommer. Hvorfor vil du da at folk skal utsette kroppen sin for den unødvendige belastningen som meslinger er, i tillegg til å utsette risikpgrupper for unødig smittefare?

   Om bare kosthold og boforhold var nok, så hadde jo det vært supert. Men sånn er ikke verden.

   Når det er dokumentert at vaksinen forebygger og senker risikoen for sykdomsutvikling i tillegg til at den er ufarlig, da er det vanskelig å skjønne motstanden.

   • rolfkenneth

    Magnus skriver: «Du påstår at det å få sykdommen «gir livsvarig immunitet, noe vaksiner som regel ikke gjør». Men sannheten er at meslingevaksinen gir livslang beskyttelse, og det uten å gi sykdom og alvorlige ettersykdommer. »

    Faktum er at på 1960-tallet begynte man med EN dose monovalent meslingevaksine. I 1989 ble to doser innført, via MMR-vaksinen. Og nå gis mange en booster, altså meslingevaksinen for tredje gang. Også boostere har avtagende beskyttelseseffekt, så når blir det snakk om at man må ha booster nr. to?

    Magnus skriver: «Etter meslinger får 10-15% ettersykdommer forårsaket av bakterier: Bronkitt, lungebetennelse, bihulebetennelse eller mellomørebetennelse. » Disse ettersykdommene er vel knyttet til svekket immunforsvar og redusert vitamin A-nvå. Hvilken forekomst har disse bakterielle ettersykdommene i den utviklede verden idag?

   • Magnus

    @rolfkenneth: Vet ikke hvorfor det ikke går å svare direkte på kommentaren din, så jeg legger den her.

    Det er holdepunkter for at den vaksineinduserte immuniteten avtar med årene. Det ble oppdaget i 2012. Men om man følger anbefalt vaksineregime, vil de fleste få livslang beskyttelse. Vaksinasjon med en dose ved alder 15 måneder gir beskyttelse hos ca. 95 %. En dose til anbefales, først og fremst for å immunisere de 5 % som av forskjellige grunner ikke respon­derte med antistoffdannelse etter første dose, og dessuten som et tilbud til dem som ikke fikk vaksinen. 2. dose virker også som en boosterdose

    Meslingvaksine ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 1969 med én dose til småbarn. I 1983 ble kombinert vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) innført med to doser (alder 15 måneder og 13 år). Målet er å utrydde sykdommen. Det krever at minst 95 % av hvert eneste årskull er vaksinert.

    Før vaksinen ble tatt i bruk i 1969 opptrådte store meslingepidemier omtrent hvert tredje år. Så å si alle gjennomgikk meslinger i løpet av barndommen. De siste 15 årene før meslingvaksinen ble tatt i bruk ble det i Norge meldt 5-10 meslingdødsfall årlig. Den siste lands­omfattende mesling­epidemien var i 1980–81, og det siste registrerte norske meslingdødsfallet var i 1989. Etter at mesling­vaksinen ble tatt i bruk har insidensen stadig sunket. Fremdeles forekommer mindre utbrudd i undervaksinerte befolkningsgrupper med smitte­kontakt til andre land, men det har også forekommet i grupper med høy vaksinasjons­dekning, for eksempel i internatskoler og militærleirer. Risikoen for komplikasjoner av meslinger er høyere for tenåringer og voksne enn for barn etter første leveår.

    Om flere slutter å ta vaksinen, så vil vi kunne se mer av de uheldige ettersykdommene og komplikasjonene pga at flere får meslinger. Er det virkelig dette som må til – du må se det med egne øyne at folk får alvorlige komplikasjoner?

   • rolfkenneth

    Magnus,
    Jeg argumenterer ikke MOT vaksinasjon; jeg argumenter FOR en mest mulig nyansert og objektiv presentasjon/artikkel av emnet. Så kan folk ut fra et nøytralt pro/con-regnskap. En slik objektiv presentasjon får man IKKE av FHI eller CIA (OBS, jeg mente CDC).

   • Magnus: Jeg har valgt å bare ha tre nivåer i kommentarfeltet, mest av kosmetiske grunner (kommentarene blir smalere og smalere jo flere nivåer), så dere får fortsette å trykke «svar» ett nivå opp 🙂

   • Magnus

    @rolkenneth: Det er flott å høre at du mener å ikke argumentere mot vaksinasjon. Men mye av det du skriver går jo ut på nettopp det: å argumentere mot vaksinasjon. Du argumenterr jo også ganske så heftig for at meslinger ikke er noe farlig lenger i vårt moderne samfunn, vi klarer oss liksom bra pga at vi har tilstrekkelige mengder A-vitamin. Da blir det litt rart at du nå sier noe annet.

    Objektivitet får vi fra forskning og statistikk. Det ligger åpent på nettet på flere vitenskapelige tidsskrifter og databaser, så skjønner ikke problemet. Objektiviteten kommer ikke fra konspirasjonsteoretikere og ufaglærte, selvutnevnte «forskere» med altfor sterk bias til egne meninger og ideer.

  • Henning

   Are Erlend Hegrand: «Suzanne Humphries som det refereres til i artikkelen oppfatter jeg som en svært balansert og redelig fagperson.»

   Hvilken bakgrunn har hun innen immunolog, virologi eller andre vaksine-beslektede emner, siden du oppfatter henne som en redelig fagperson? Hvilken forskning har hun utført innen temaet?

   • Vedr. Humphries bakgrunn kan du jo se hva boka hennes sier om den saken: 11 års medisinsk utdanning i bånn.
    http://drsuzanne.net/wp-content/uploads/2011/11/author-intro-Suzanne-Humphries.pdf

   • Andreas Wahl Blomkvist

    Humphries er en nyrelege uten noe spesialitet innenfor infeksjonsmedisin eller immunologi. Hun har heller ikke publisert noe forskning i vaksinefeltet eller infeksjonsmedisin, og hun har ingen Ph.D. heller.

    Det er viktig å påpeke at hvis 11 års medisinsk utdanning gav noen kredibilitet nok til å gå god for hva man sier, så bør man vel lytte til de som har 30 års bakgrunn i infeksjon, immunologi og vaksinebruk? Vel, konsensus er rimelig tydelig og ekspertene er enig.

   • @Andreas: Du vet, jeg er en ivrig tilhenger av å måle opp påstander mot konkret empiri. Farmaindustrien og dens vaksiner har en elendig statistikk i så måte. Synd at folk ikke undersøker dette litt nærmere, for alle giftstoffer i vaksiner er påvist helseskadelige. Både farmaindustri og helsemyndigheter nekter ta ansvar her; ingen gode studier for å ta rede på skadeomfang, og ingen vilje til å ville ta ansvar for skader som man positivt mener å spore tilbake til vaksiner.

   • Andreas Wahl Blomkvist

    Denne artikkelen handler ikke om dine overbevisninger om korrupt helsevesen og en farmaindustri som styrer alt.

    Det handler simpelten om vaksiner og dets påvisbare effekter på sykdomsinsidens. Jeg gjør det veldig klart igjen:
    1) Før meslingevaksinen i 1963 var det nærmere en halv million mennesker (500 000) bare i USA som fikk meslinger årlig
    2) Etter meslingevaksinen forsvant dette tallet med over 98%

    Desto tidligere du erkjenner dette, desto tidligere kan andre få interesse av å prate om bivirkninger og korrupt helsevesen; men når du ikke engang tar innover deg denne kolossale effekten, så mister folk interessen.

   • @Andreas: Atter en gang: Du legger sviktende antakelser i bånn for dine argumenter. Meslinger er sunt for velernærte barn. Meslinger er derfor ønskelig å få så tidlig i livet som mulig for derigjennom å bygge helse. Dette er ikke noe jeg har sugd fra eget bryst, men har fra flere vitenskapsmenn og -kvinner. (Jeg vet, dette er ikke farmaindustriens påstander, men industrien har interessekonflikter så det holder: Den vil selge milliarder av vaksiner). Og dermed konkluderer jeg også i denne grenen av diskusjonen.

   • Andreas Wahl Blomkvist

    Jeg har ikke en slik antagelse som du påstår. Jeg simpelten påpeker at meslingevaksinen reduserer insidensen og at det er dokumentert over all tvil.

    Det du faller tilbake på nå er at du mener det å være syk (meslinge, røde hunder etc) er helsefremmende. Det blir for dumt for videre diskusjon, især fordi disse vaksinene har akkurat samme effekt på ditt immunforsvar som å faktisk ha sykdommen . Med andre ord, du mener noe som stimulerer ditt immunforsvar og gjør deg syk (og i risiko for en rekke alvorlige komplikasjoner) er bedre helsemessig enn en som får alle fordelene, men unngår sykdom og risiko. Det faller på sin egen urimelighet, og vi konkluderer gjerne der 🙂

   • Jørgen Henriksen

    @Are: «Meslinger er sunt for velernærte barn. Meslinger er derfor ønskelig å få så tidlig i livet som mulig for derigjennom å bygge helse.»

    Hvordan velger du at det kun er «velernærte barn» som får sykdommen? De som er litt mindre heldig stilt, og som skulle slumpe til å stryke med som følge av at de blir syke, er det bare synd, og noe som må regnes med for at de andre «velernærte» barna skal få lov til å bli litt friskere??

 • Hva er det for slags politiserende overskrift vi ser her? «Skitne triks» ? Ja, kall det hva du vil, men sannheten er at det forekommer skader av vaksiner, og det er ikke morsomt å høre om barn som er skadet for livet, eller død pga vaksiner. Dersom vaksine-industrien hadde klart å gjøre vaksinering til en tryggere hendelse, så hadde vi sluppet alle skandalene i etterkant av vaksineringskampanjer opp gjennom årene. Ikke legge skylden på en politisk motpart, som minner mer om politisk skyttergravskrig. Ikke spesielt voksent uansett.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Neurotoxin

  Jeg vil også rette søkelyset også på BBB (Blood-Brain-Barrier) som er et filter som beskytter hjernen og andre organer mot skadelige stoffer. Det skal skjerme nervesystemet mot nevrologiske skader, og dersom man får sammenbrudd i førstelinje her, så er veien ikke lang til permanent skade og sykdom.

  En velkjent mekanisme, i tillegg til nevrotoksiner, som på virker BBB er elektromagnetisk stråling. Nå er verden såpass badet i elektro-smog av mikrobølgestråling fra en drøss med kilder, at man aner ikke de fulle konsekvensene. Overalt hvor man har pulsede (kunstig modulerte) felter, som f.eks WiFi og trådløse telefoner, iPads, iPhones, osv. osv. så er det faktisk slike felter som åpner BBB.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Blood–brain_barrier

  Her er en som vet mye om strålingens virkning på BBB:

  http://youtu.be/E_WJ_aJPWIA

  • Magnus

   Dag Inge Hansen: Ser du det ikke selv hvor merkelig komisk du framstår når du blander vaksinemotstand med frykt for elektromagnetisk stråling? Det lyser lang vei at du mangler kunnskap om emnet du prater om. I stedet for å sette deg skikkelig inn i teorien og forskningen bak vaksiner og elektromagnetisk stråling, så velger du Youtube og løsrevne Wikipediartikler. Hvorfor velger du den minst intellektuell vei i din søken etter sannhet her i livet?

   Meslingevaksinen har aldri hatt noen skandaler, slik du påstår. Det er dokumentert at vaksinen har god effekt for å beskytte mot meslinger i tillegg til at den er ufarlig.

   • Haha, nå er det du som er komisk! Jeg har el-overfølsomhet, og kan mye mer om det enn deg, du får bare komme med hva du kan så skal jeg korrigere deg. Siden det også er et så politisert tema som også har mye skittkasting eller latterliggjøring, så vil jeg dra fram det som er viktig for meg, og jeg føler at verden har lite kunnskap om. Du påstår at jeg blander vaksinemotstand med frykt for elektromagnetisk stråling. Jeg er ikke vaksinemotstander, men er motstander av farlige vaksiner og dårlig forkskning. Jeg frykter ikke elektromagnetisk stråling,men jeg må selvsagt unngå mye slik stråling. Jeg har et pragmatisk forhold til dette, samtidig som jeg advarer mot den utbredelse av teknologi som genererer mer og mer mikrobølgestråling. Strålingen virker nokså ubemerket og vagt, men bidrar til å farliggjøre slike giftstoffer som vi snakker om her. Jeg føler altså det er en sammenheng mellom disse to tema, siden begge tydeligvis angriper nervesystemet. Meslingvaksinen har jeg ingen formening om, hvor har du det fra?

   • Denne artikkelen handler ikke om elektromagnetisk stråling. Ikke kommentarfeltet heller…

   • Magnus

    @Dag Inge Hansen:
    Artikkelen handler om vaksiner, vaksinemotstand og ukritisk tankegang, og nevner spesielt meslingevaksinen. Du velger å legge ut om din el-følsomhet i kommentarfeltet, og da er det ganske så lett å dra den slutningen at du ser en sammenheng her.

    Jeg mistenker sterkt at den kunnskapen du har er hentet fra upålitelige kilder og at du mistolker store deler av kunnskapen som kommer fra pålitelige kilder. Det er INGEN evidens for at kortbølget lavenergi-fotoner skader menneskehjernen.

   • Magnus. Noen enkle spørsmål:

    1) Hvem er det som er upålitelig i en slik debatt?
    De som anerkjenner skadevirkninger av vaksiner, eller de som ikke gjør det?

    Et annet spørsmål:

    2) Hva hender med folk som mistenker at vaksinen gjorde dem syke?
    Er det slik at når man går til legen og forteller om dette, så blir man trodd eller mistrodd?

    Et siste spørsmål:

    3) Hvis man forteller dette til legen, er det da en over-rapportering eller under-rapportering når legen finner det sannsynlig at skaden skyldes vaksinen?

    Til slutt:

    4) Vil du hevde at samfunnet ikke trenger en vaksinedebatt hvor yttringsfrihet gjelder?

   • Magnus:
    En viktig ting til: Samfunnets forherligelse av vaksiner kan gjøre folk blinde for skadevirkningene. Samfunnets forherligelse av trådløst/mobilt (stråling) kan gjøre folk blinde for skadevirkningene. Osv, osv, osv. Det er en drøss med kost-nytte-betraktninger som man bør tenke over på en rekke ulike felter! Hvorfor er det slik at i frihetens og i mulighetenes samfunn som vi lever i, at noen ser seg blinde på en side av medaljen? Psykologisk tema! Jeg burde vel strengt tatt vært innlagt på sinnsykehus med mine meninger, eller? Er det så kontroversielt å tale om livs-forandrende erfaringer som jeg har angående dette? Jeg var også på ditt kunnskaps-nivå hvis man går et par år tilbake i tid. Jeg ønsker bare å formidle den kunnskapen jeg har, og synes den er verdifull selv om jeg møter endel motstand…

   • Alt dette er ting du har fått svar på før, men okei…

    1. hvor har noen fornektet at vaksiner har skadevirkninger? Fornektelsen jeg ser her inne handler om hvor fantastiske barnesykdommer er og hvor utrolig gode de er for immunforsvaret vårt, og om hvordan vaksiner ikke virker, men bare tar æren for bedre hygiene og boforhold.

    2. de får så vidt jeg vet erstatning om de blir syke akkurat når de tar en vaksine, idet Staten må bevise at vaksinen ikke gjorde dem syke, ikke omvendt (omvendt bevisbyrde).

    3. det er vel forskning og ikke leger som avgjør dette, vil jeg tro?

    4. problemet er ikke at vi har en debatt, men at folk avskriver det vi faktisk vet om emnet og lener seg mot anekdoter, konspirasjonsteorier og tvilsomme nettsteder og YouTube-filmer — for ikke å snakke om at de ikke lytter når de får svar, men bare gjentar de samme påstandene om og om igjen.
    Det er som om vi skulle hatt en «debatt» om hvorvidt andre verdenskrig fant sted.

  • @Magnus: Litt utenom tema, men siden du nevner det: YouTube er ikke en kilde, men en medium der mange forskjellige kilder publiserer. Såfremt kildekritikk praktiseres der som i alle andre henseende, er YouTube en velsignelse for fri tanke, læring og utvikling. Der finnes rett og slett utrolig mye god informasjon der. Så henvisning til YouTube diskvalifiserer ikke nødvendigvis.

   Jeg mener det Dag Inge Hansen tar opp her vedr. hverdagsstrålingen er meget relevant for saken. Jeg har selv lest at man med stråling risikerer å skade blod-hjerne-barrieren (BBB). (Salford er ikke den eneste som tar opp dette temaet. Barrie Trowers er en annen som har hatt fokus på dette i sine foredrag). Spebarn har i utgangspunktet en umoden BBB, og når man da utsetter spebarn for denne mikrobølgestrålingen (fra wifi, mobiltelefoner etc.) løper man fare for svekkelse av- og skader på BBB. Dermed blir det enda mer relevant å stille spørsmålstegn ved å gi disse spebarna injeksjoner med toksiske ingredienser fra vaksiner.

   Det er min overbevisning at Homo Sapiens ikke er arten Gud glemte, og at immunforsvaret forsterkes best via måter som er i tråd med naturlig, evolusjonistisk tilnærmingsmåte. Det vil si at immunforsvaret bør optimeres gjennom proper ernæring, tilstrekkelig mosjon og hvile, og dertil dyrke vaner/hobbyer som «bidrager til sindets munterhed» – gjerne sammen med andre. -Ganske enkelt i grunn, og basert på egen erfaring om jeg må få legge til.

   • 100% enig! Dette med naturlige seleksjon hvor overlevelse av vanlige sykdommer faktisk ikke er en selvfølge, er av folkets elsk til vaksiner nå forlatt. Grunnen er en litt naivistisk tro på at alle er like mye verdt ut fra menneskerettighets-prinsipper som jeg støtter helt og fullt. Men da må man våge seg diskusjonen om hva er baksiden av medaljen. Jeg også har tro på vaksiner når det er nødvendig, og folket ønsker det. Men hvilken situasjon er det vi i dag har havnet i? At man skal vaksineres mot ufarlige virus som HPV, som en gang om mange år kan gi noen få livmorhalskreft. Det synes jeg virker suspekt og lite gjennomtenkt. Dette går ut over uskyldige ofre og hvis disse ofrene blir oversett og aldri trodd er det i seg selv en alvorlig forbrytelse.

    HPV Gardasil Vaccine Proves Lethal – 47 Girls Now Dead:
    http://youtu.be/O7LH9TRCHuA

    Det som skjer er at sykdommer som før i tiden betinger at mange folk ligger på sykehus, nå istedet ligger hjemme med nevrologiske skader som gjør folk delvis om til zombier istedet for å sette ting på spissen. Sikkert fint for sykehusenes budsjetter, men ikke noe annet…

   • «Det er min overbevisning at Homo Sapiens ikke er arten Gud glemte, og at immunforsvaret forsterkes best via måter som er i tråd med naturlig, evolusjonistisk tilnærmingsmåte.»
    Problemet er bare at moderne forskning trumfer allminnelig synsing, og at vi vet veldig godt at vaksiner er langt bedre for mennesker enn sykdommer.

    «Naturlig, evolusjonistisk tilnærmingsmåte» er for øvrig at veldig mange barn blir syke og dør før de fyller fem, og at forventet levealder totalt er på rundt 30-40 år. Er det dette du vil vi som samfunn skal tilbake til?

   •  @Øyvind: Nei, jeg vil ikke tilbake til et samfunn der barn døde av relativt vanlige infekssjonssykdommer. (For, ja, dette vet du like godt som meg at var dødsårsak i tidligere tider). Derfor har jeg argumentert for at man tar i bruk de strategiene som historisk sett har vist seg å ha effekt: Få opp ernæringsstatus og bedre boforholdene. Dropp vaksiner.

   • Magnus

    @Arne Erlend Hegrand:
    Youtube ble her brukt som kilde og for å underbygge argumentet om at elektromagnetisk stråling er skadelig og for å støtte hans egen tro på el-overfølsomhet. Den vitenskapelige artikkelen til Leif Salford inneholder ingen evidens for dette. Det er kun en mistanke om svak påvirkning på labrotter, men betydningen av dette er uklar.

    Jeg ser videre av kommentarene til både deg og Dag Ingen Hansen at dere har et forkastelig menneskesyn som mest av alt minner om sosialdarwinisme. At en person dør av livmorhalskreft er alvorlig nok, men vi vet at HPV øker risikoen for mange fler enn bare en person. Vaksinemotstanden sitter vel ikke så dypt den dagen sykdommen rammer dere selv.

    Arne Erlend Hegrand presterer å påstå følgende: «Det er min overbevisning at Homo Sapiens ikke er arten Gud glemte, og at immunforsvaret forsterkes best via måter som er i tråd med naturlig, evolusjonistisk tilnærmingsmåte.». For det første er det naivt å ha en overbevisning om at gud er inni bildet i evolusjonen av mennesket. For det andre er det direkte feil å tro at kroppen blir sterkere av å få en rekke alvorlige sykdommer i stedet for vaksiner. For det tredje er det direkte umoralsk å ønske at andre skal dø martyrdøden pga vaksinenefornektelse, og argumentere for dette med en håpløst utdatert sosialdarwinisme.
    Hegrand mener at ernæringsstatus og boforhold er det som skal til – men overser glatt at virus og bakterier ikke alltid bryr seg så mye om disse faktorene. I tillegg er det mange fattige land i verden i dag, og menneskene der har ikke mulighet til gjøre noe med kost og losji før de dør av sykdommene som etter sigende er så voldsomt «naturlige» og «bra» for oss.

    Mennesket har utviklet en hjerne som kan løse problemer og gi oss et bedre liv. Jeg anbefaler at dere bruker den til noe mer fornuftig enn å konspirere og oppføre dere som dommere over hvem som skal leve og dø.

   • @Magnus: Nå blir det mye tull her: Visse typer elektromagnetisk stråling er da bevist farlig. Synd at ikke det norske strålevernet tok utgangspunkt i forsøk som klart demonstrerer negative biologiske effekter før de blindt godtok grenseverdiene satt av ICNIRP (industriens politiske batong). Du kan jo selv undersøke denne saken nærmere, for den er nok et eksempel på at vi ikke kan stole på nasjonale helsemyndigheter. Om du skulle føle for det, sjekk også ut Barry Trowers. -Både hva angår bakgrunn og det han har funnet.

    Tema: Når jeg nevnte Gud så var det jo en metafor… Les på nytt. Hva angår sosialdarwinisme, vel… nok om det. Du argumenterer jo utfra et ståsted der vaksiners fortreffelighet har tatt form av et aksiom inni din hjerne. Det var jo liksom det uenigheten dreide seg om her, eller?

    Jeg hegner om helse, derfor tenker jeg si i fra til folk om at erfaringene forsøkt holdt bak teppet tilsier at vaksiner ikke er helsebringende. Det er således et uttrykk for empati. Og du tar feil vedr. disse infeksjonssykdommene i barneår: De er ment å skulle bygge helse for velernærte mennesker. Spør Suzanne Humphries som dere mener er en sjarlatan, men som er en meget kunnskapsrik dame med integritet nok til å fortelle sannheten etter sine undersøkelser. Spør en annen uavhengig fagperson, nemlig Barbara Loe Fisher i NVIC.ORG. Les resultatene til Tetyana Obukhanych og lytt til hennes foredrag (finnes også foredrag på YouTube). Der diskuterer hun utfra et vitenskapelig ståsted de fine detaljer i påstander om vaksineindusert flokkimmunitet m.m. Og krystallklare tall og diagrammer understreker at mortaliteten av infekssjonssykdommene kom under kontroll i takt med øket levestandard (ernæringsmessig og bomessig). Dette var FØR vaksinene kom. Jeg har også postet diagrammer her. Sorry, men i min verden vinner alltid konkret erfaring over papirer som forsøker fortelle meg at erfaringene ikke kan stemme.

    Det er trist at leger av i dag ikke blir formidlere av Hippokrates ånd når de nedlegger Hippokrates lege-ed. Medisinere i dag er lakeier for legemiddelindustrien og dens fokus på profitt. Til opplysning sa Hippokrates en gang for 2000 år siden: «Sykdommer er tilstander av renselse og toksikologisk eliminasjon. Sykdomssymptomer er et uttrykk for de naturlige forsvarsmekanismene i en kropp. Vi kaller de sykdommer, men sannheten er at de er selve forsvarsverket mot sykdom». Så forsøk å fjerne en feber, og du tar gjerne fra kroppen et av dens beste verktøy for å kunne reparere seg selv.

   • Det er ingen som har sagt noe annet enn at mortaliteten var på vei ned før vaksinene. Igjen, sykdomsraten falt drastisk etter innføring av vaksiner, noe Andreas viser soleklart i sin artikkel, og død er fremdeles ikke den eneste kjipe konsekvensen av disse sykdommene. De er ikke helsefremmende.

   • @Vegard: Har du blitt medisiner nå? Du får henvende deg til folk som kan lang mer enn meg (og deg?) med din påstand om at barnesykdommene ikke er helsefremmende. Belag deg på motbør. Dette med klare helsebyggende effekter fra barnesykdommer blir uttrykt allerede i forordet på boka til Humphries. Jeg for min del synes det er svært meningsbærende, også understøttet av redegjørelse for hvorfor dette er tilfelle.

    Hva angår din påstand om at «sykdomsraten falt drastisk etter innføring av vaksiner, noe Andreas viser soleklart i sin artikkel», så skal jeg igjen dra fram denne ubehagelig empirien. Hvorfor holder ikke sykdomsfrekvensen seg stabilt lav i vaksinerte populasjoner da? Hvorfor har vi opplevd vi at dødeligheten var synkende men gikk så opp når vaksinene ble introdusert? (Deretter fortsatte dødeligheten nedover igjen, i takt med stadig økende levestandard).

    Dersom vi begynner på begynnelsen og tar for oss koppervaksinen, den første av dem alle. Er det dette du kaller immunisering (selv etter lovpålagt og lovhåndhevet vaksinering slo epidemier rot som de ville):

    http://www.dissolvingillusions.com/wp-content/uploads/2013/03/G7.1-Leicester-Smallpox-Cov-1838-1910.png

    http://www.dissolvingillusions.com/wp-content/uploads/2013/03/G4.2-Boston-Smallpox-1841-1880.png

    http://www.dissolvingillusions.com/wp-content/uploads/2013/03/G17.2-UK-Smallpox-Cov-1873-1922.png

    En liten «digresjon»: Her kan dere se at koppervaksinen selv forårsaket massedød:
    http://www.dissolvingillusions.com/wp-content/uploads/2013/03/G4.3-UK-Vacc-Deaths-1859-1922.png

    Hva med meslinger da, siden vi har vært inne på det. Vaksinen kommer på et tidspunkt der det omtrent ikke dør noe av sykdommen lengre. Jeg har redegjort for at meslinger ikke er noen farlig sykdom. Igjen: Spør en erfaren medisiner hvor mange han/hun har opplevd bli forkrøplet som følge av meslinger. Har ikke hørt om en eneste en for mitt eget vedkommende. Knapt nok forekommer det dødsfall fra sykdommen heller. Så hva annet har denne vaksinen bevirket annet enn å tappe statskassa for mengder av helsekroner? Merk toppen igjen på begynnelsen av det vaksinerte 90-tallet. Merkelige greier «for denne vaksinen er jo så saliggjørende»?:
    http://www.dissolvingillusions.com/wp-content/uploads/2013/03/G17.8-US-Measles-1930-1992.png

    Ærlig talt folkens, jeg vet ærlig talt ikke hvem som kommer med desinformasjonen her. Det er sant og si ingen nyanser å spore i deres betraktninger heller (noe som gjør at jeg går langt ut til motsatt side selv). Hvem er kvakksalvere og hvem kjører skitne triks her…? Jeg takker av.

   • Henning

    Dag Inge Hansen: «At man skal vaksineres mot ufarlige virus som HPV …»

    Det er i overkant kynisk å kalle HPV ufarlig, når det dør flere kvinner av livmorhalskreft enn det dør i trafikken hvert år.

   • Du trenger ikke å dra frem noe som helst Are, du kan se på statistikken over antall smittede. Det er mange eksempler på at sykdommer kommer tilbake i områder med fallende vaksinedekning, i det du kaller for gjennomvaksinerte befolkninger. Men er det ikke påfallende at sykdommer så godt som forsvinner når vi innfører vaksineprogrammer, og kommer tilbake når vaksinedekningen synker, dersom vaksiner ikke har en effekt på dette?

    Jeg foreslår at du følger ditt eget råd og forhører deg med fagfolk selv. Det eneste faglige alibi du fremholder så langt er Humphries, som ikke akkurat er en autoritet på dette feltet.

    Så lenge du fortsetter å messe om antall dødsfall, og bare ignorerer alle andre konsekvenser av sykdommen så går ikke denne diskusjonen noen vei. Alle grafene du linker til har dødsrater på y-aksen, men nå gidder jeg ikke å fortelle deg flere ganger at vaksiner virker på sykdomsinsidens, ikke dødsrater. Sistnevnte har vi medisinsk behandling til.

   • Kommer sykdommer tilbake, sier du? Hurra, sørg for at din datter/sønn får det da. Det blir med den ene gangen, og så er helsa hennes/hans blitt bedre på kjøpet. Og, viktig, så slipper den lille å få absurde kjemikalier sprøytet inn i kroppen som muligens forårsaker livslange lidelser dere ikke får anerkjennelse for. Langt mindre noen erstatning. Evolusjonen har ikke feilet, senk skuldrene. Konkludert også i denne grenen.

   • Ok. Du ønsker at barn skal få sykdommer og risikere sjeldne men svært alvorlige følger av dette. Jeg ønsker at vi gjør det vi kan for å bli kvitt disse sykdommene, for det er mulig.

    Det usaklige mantraet ditt om at evolusjonen/Gud ikke har feilet må du snart legge fra deg. Eventuelt sette det ut i praksis og leve etter det selv.

   • Får venninna mi som har 50% lungekapasitet etter lungebetennelse noen erstatning av deg og dine, Are? Eller hun som er adoptert fra India og sitter i rullestol etter å ha hatt polio?

    Igjen, det er rett og slett provoserende hvordan dere sitter på hver deres høye hest og mener vi fornekter bivirkninger fra vaksiner (noe vi aldeles ikke gjør), mens dere selv gjør alt dere kan for å bagatallisere skadevirkninger og dødsfall etter sykdommer dere prøver å hindre vaksinering mot.

    Finner det også veldig respektløst at dere snakker til oss og ikke med oss. Dere slenger ut «standardpåstander», så svarer vi, så kaster dere de samme påstandene mot oss igjen, sammen med hyklersk akking om hvor fæle vi er som fornekter fakta og ikke bryr oss om de som blir syke eller dør (stein, glasshus)… hvis dere ikke hyler om «ytringsfrihet», selv om det er dere som får ytre dere helt fritt, mens antivaksinesider og -grupper stenger ute alle som er uenige med dem.

    Seriøst: skjerp dere.

  • Jørgen Henriksen

   @Dag Inge: «Ja, kall det hva du vil, men sannheten er at det forekommer skader av vaksiner, og det er ikke morsomt å høre om barn som er skadet for livet, eller død pga vaksiner. Dersom vaksine-industrien hadde klart å gjøre vaksinering til en tryggere hendelse, så hadde vi sluppet alle skandalene i etterkant av vaksineringskampanjer opp gjennom årene. Ikke legge skylden på en politisk motpart, som minner mer om politisk skyttergravskrig. Ikke spesielt voksent uansett»

   Unnskyld meg, men dette er bullshit. Ingen benekter at vaksiner har bivirkninger. Hele poenget er imidlertid at bivirkningene til vaksinene er ekstremt mye mildere enn dersom alle skulle få selve sykdommen. Man har ekstremt mye mindre syke mennesker, ekstremt mye mindre alvorlige bivirkninger, og ekstremt mange færre døde. Stort sett ingen, i tilfellet vaksiner. De få tilfellene man finner dødsfall i forbindelse med vaksiner nå til dags så er det kun korrelasjon (dvs. at folk tilfeldigvis også dør i tiden rundt de mottar vaksiner, akkurat som de tilfeldigvis dør til alle årets tider dersom de ikke mottar vaksiner også), mens dødsfall etter de sykdommene man vaksinerer mot ofte ligger i størrelsesordenen 1 av 1000 smittede eller så. Så vaksiner ER trygt, langt tryggere enn å få sykdommen, som er hele poenget. Men det gjør på ingen måte at du og dine likesinnede gir opp å klage, så den må du nok dra lenger ut på landet med.

 • Et annet virkemiddel vaksinemotstandere bruker er blokkering og sensurering av meningsmotstandere. I går ble denne artikkelen linket til i facebookgruppen «Vaksineaksjon.no – vaksineinformasjon for den bevisste», med oppfordring om å delta i kommentarfeltet (noe alle har mulighet til her så lenge de oppfører seg). Kort tid etter ble linken/tråden slettet av administrator for siden, og det ble lagt ut et fargerikt bilde med en påminnelse om at alle linker til provaksine/propaganda-artikler blir slettet.

  Altså er dette i deres øyne en propagandaartikkel, og dermed ble linken sensurert bort. På samme måten blokkeres personer som kommer med kritiske innvendinger mot vaksinemotstanden, uavhengig av om disse er saklige og faglig begrunnet.

  • Enda søtere: dette er de samme folkene som er de første til å hyle om «knebling» om noen ikke lar dem slippe til, eller om de så bare omtaler dem og argumentene deres et annet sted. Modne og saklige kan ingen anklage dem for å være.

 • rolfkenneth

  I 1952 oppdaget medisinske forskere et sjeldent, medfødt, genetisk syndrom karakterisert ved fullstendig manglende evne til å produsere B-celler, som er den ene av de to hoved-komponentene i det adaptive immunforsvaret. Syndromet heter på engelsk X-linked agammaglobulinemia. Manglende evne til å produsere B-celler betyr manglende evne til å produsere antistoffer (immunglobuliner). Personer med dette syndromet, som rammer hvert 100.000 nyfødte guttebarn, er derfor uhyre sårbare for infeksjonssykdommer, som de lett kan dø av dersom de ikke mottar symptombehandling. Den vanligste behandlingen er intravenøs infusjon av IgG-antistoffer hver 3.-4. uke, hele livet igjennom. For disse personer er det derfor farlig, og ikke anbefalt, å ta vaksiner som består av levende, svekkede virus, som f.eks. polio- og MMR-vaksinene. Det merkelige er imidlertid at ved infeksjon av meslingeviruset går disse ikke-vaksinerte barna gjennom et normalt, mildt forløp av meslinger, som inkluderer normal helbredelse som gir livsvarig immunitet! Dette faktum ble påpekt av den australske immunolog og Nobelprisvinner Frank Macfarlane Burnet i en artikkel i Lancet fra 1968, Measles as an index of immunological function, og utdypet nærmere i en artikkel av PJ Lachmann i 1974, Immunopathology of measles (Proc R Soc Med).

  Den andre hovedkomponenten i det adaptive immunforsvaret et T-cellene. Ved mesling-infeksjon blir konsentrasjonen av flere typer T-celler redusert (se f.eks. Joffe et al.,1983 og Kiepiela et al., 1987).

  Implikasjonen av de to forholdene beskrevet over er at det generelle immunforsvaret bekjemper infeksjon av meslingeviruset effektivt, og synes ikke å trenge assistanse fra det adaptive immunforsvaret. Da meslingevaksinasjon er basert på det adaptive immunforsvaret, og særlig B-cellene, synes dermed det teoretiske fundamentet for behovet for meslingevaksinasjon å være borte.

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Det teoretiske grunnlaget for å vaksinere er svært godt dokumentert i epidemiologi hvorav sykdomsbyrden og effekten av vaksinasjon er så tydelig som det noen gang kan bli i epidemiologi.

   For å oppklare litt det du skriver om immunologi. Det adaptive immunsystemet har en cellmediert (effekt cellene er CD8+ T-celler) gren og en antistoff (effekt cellene er plasma celler som er differensierte B-celler) gren. _Begge disse_ er avhengig av andre T celler (hovedsakelig CD4+ T-hjelper celler). HIV viruset påvirker begge disse grenene ved å ødelegge CD4+ T celler.

   Begge disse grenene blir stimulert av MMR vaksinen og er således svært lik/identisk med en naturlig infeksjon (1). Det du omtaler som «generelle» immunforsvaret er vel det ikke-adaptive (også noen ganger kalt det medfødte). Det er uklart om det er hensiktsmessig å lage et skarpt skille mellom disse to armene, og det er uklart hvor mye hver arm bidrar til sykdomsoppklaring. Likevel, pasienter infisert med HIV har en svært svekket adaptiv-gren og de får mer alvorlig meslingeforløp. Derfor anbefaller WHO spesielt at barn med HIV vaksineres (2)

   Dette er saltså motsatt av hva du hevder vi ser med X-linked agammaglobinemia. Disse har en svekket antistoff-gren av det adaptive immunforsvaret, og hvis det er slik at disse har en naturlig forløp, så virker som den cellemedierte biten gjør jobben. Dette er likevel en del av det adaptive, og er også en del av immunforsvaret som blir stimulert av MMR vaksinen. Jeg bør også understreke at virus generelt takles best av den cellemedierte biten av det adaptive systemet (som ikke er såpass skadet ved X-linked agammaglobinemia) fordi de replikerer inne i celler og er sådan ofte skjult for antistoffer.

   (1) http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/prinvac.pdf
   (2) http://www.who.int/ith/vaccines/measles/en/

   • Henning

    Blomkvist: «Likevel, pasienter infisert med HIV har en svært svekket adaptiv-gren og de får mer alvorlig meslingeforløp. Derfor anbefaller WHO spesielt at barn med HIV vaksineres (2)»

    Nå er noe av problemet her at Myhre ikke tror HIV eksisterer.

   • Andreas Wahl Blomkvist

    Det triste er at du har rett (fant hans «hiv» artikkel). Huff..

   • @Henning & Blomkvist: Er det deres mening at dere IKKE bedriver propaganda når dere nå tyr til forsøk på sverting av Myhre istedenfor å fokusere på det han faktisk sier i dette kommentarforumet??

   • Det er ikke sverting (eller forsøk på sverting) av Myhre å påpeke at han mener HIV ikke eksisterer når HIV-smittede kommer opp i diskusjonen. Ei heller er det propaganda. Dessuten har Myhre fått svar på alt han har kommentert hittil, så at det ikke fokuseres på det han faktisk sier er positivt feil.

   • rolfkenneth

    1) Blomkvist skriver: «Det teoretiske grunnlaget for å vaksinere er svært godt dokumentert i epidemiologi hvorav sykdomsbyrden og effekten av vaksinasjon er så tydelig som det noen gang kan bli i epidemiologi.

    RKM: Epidemiologi er basert på observasjoner, men sier ikke noe om «det teoretiske grunnlaget».

    2) Blomkvist skriver: «Dette er altså motsatt av hva du hevder vi ser med X-linked agammaglobinemia. Disse har en svekket antistoff-gren av det adaptive immunforsvaret, og hvis det er slik at disse har en naturlig forløp, så virker som den cellemedierte biten gjør jobben. Dette er likevel en del av det adaptive, og er også en del av immunforsvaret som blir stimulert av MMR vaksinen.»

    RKM: Antistoff-grenen er ikke «svekket», den er fullstendig fraværende. I tillegg er T-linjen svekket. Den delen av immunsystemet som da adekvat bekjemper meslinger hos dem med dette syndromet, er det generelle/medfødte immunforsvaret.

    3) Å trekke inn hva Humphrey måtte mene om Moses og Gud, fremfor å forholde seg til hennes 68 siders kapittel om meslinger, tyder på at man har gått tom for argumenter.

   • Andreas Wahl Blomkvist

    1) epidemiologi sier ingenting om teori? Da er det en ny bruk av ordet teori for meg, og da bryr jeg meg egentlig ikke så mye om denne typen «teorietisk» grunnlag. Jeg tror du forsøker å skrive patofysiologi, men la gå. Tallene fra epidemiologi er likevel helt tydelige.

    2) Ja, den er fraværende. Nei, bare fordi T-linjen er svekket, så betyr ikke det at det medfødte er alt som skal til. Dette kommer helt tydelig fra hos AIDS pasienter som har svekket adaptiv immunsystem og har en særdeles alvorlig meslingereaksjon. Det blir derfor misvisende å skrive slik du gjør.

    Det er ingen som kan med sikkerhet si nøyaktig hvilken del av immunforsvaret som er tilstrekkelig for å bekjempe meslingevirus, og det er egentlig ikke nødvendig da vi vet at beskyttelse fremkommer ved vaksine.

    3) det er ikke ment som et argument mot humphries sin bok. Det forstod du sikkert.

   • Når i alle dager ble temaet her HIV??

   • Temaet ble HIV når Andreas brukte dette som et eksempel på en utsatt gruppe som i aller høyeste grad anbefales å vaksinere seg. Som et eksempel på en gruppe med svekket adaptivt immunforsvar som får alvorlige meslingeforløp.

   • Henning

    Myhre: «Å trekke inn hva Humphrey måtte mene om Moses og Gud, fremfor å forholde seg til hennes 68 siders kapittel om meslinger, tyder på at man har gått tom for argumenter.»

    Tull og tøys. Livet er for kort til å lese alle bøkene i verden. Da må man gjøre et utvalg. Når en person bruker Moses og Gud som argument mot vaksiner, da har hun diskvalifisert seg selv fra å være relevant. At du bruker tiden du har til å lese hennes bok om vaksiner får være ditt valg. Hadde jeg vært deg ville jeg lest bøker fra noen som vet hva de snakker om først, før du sutrer om at vi ikke bruker tid på hennes bok.

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Jeg har imøtekommet Myhre på alt han har sagt i flere kommentarer Are.

 • Andreas Wahl Blomkvist

  Are: Humphries har forsøkt å bruke bibelske og koransk vers for å rettferdiggjøre hennes holdninger om vaksiner. Hun tror også en rekke ting som ikke er grunnlagt i empiri, deriblant at vaksiner forårsaker nyresykdom. Hun fremlegger i tillegg dødlighets-statistikk som et ”bevis” for at vaksiner ikke virker, noe denne artikkelen arresterer. Hun representerer meninger som kan tillegges en ytterst liten minioritet blant leger. Jeg ønsker ikke å omtale Humphries ytterligere fordi det ikke er et tema i denne artikkelen.

  Du tar feil når du vurderer farene ved meslinger. Globalt forårsaker meslinger flere hundretusen dødsfall årlig (1). Det er helt sant at sykdommen blir mindre dødlig ved god ernæringstilstand og medisinsk støtte. Likevel, selv i USA er det estimert en mortalitetsrisiko på 0,3% (2). Utover det har du en rekke komplikasjoner som varierer, hyppigste er lungebetennelse som har en estimert risiko på 9% hos barn under 5, men denne riskoen er hele 53% hos voksne, selv i USA (2). Med disse tallene, og insidensraten fra før vaksinenprogrammet (oppmot 500 000), vil det føre til mange tusenvis av hospitalinnleggelser (med kostnadene som pålegges samfunnet), samt hundrevis av dødsfall. Dette mener jeg ikke er ønskelig.

  Du tar også feil angående epidemier og flokkimmunitet. For å ta et spesifikt eksempel som belyser dette; mellom januar og mai 2011 var det 118 tilfeller med meslinger i USA (som er det høyeste antallet siden 1996). 89% av disse hadde ikke vaksinert seg og like stor andel var assosiert med importert smitte (3). Vi ser også at barn som har vaksinert seg har omtrent en 60-gangers lavere risiko for å få sykdommen ved lokale utbrudd enn ikke-vaksinerte barn. Utopien er høyst reell hvis du snakker med mennesker som levde blant generasjoner da barnesykdommene var reelle farer (4). Dette er så godt som borte for oss.

  Jeg forstår ikke hvordan du kan se på denne artikkelen som propaganda når det er soleklart at vaksinemotstandere med vilje unnlater å opplyse om de opplysningen som er framlagt over. Det er kanskje unødvendig å nevne, men så og si alle infeksjonsspesialister (og ekspertorganisasjoner for øvrig) anerkjenner bruken av vaksiner.

  Dag Inge: Artikkelen omtaler ikke eventuelle bivirkninger av vaksiner. Denne artikkelen tar for seg en spesifikt type misvisning som konsekvent og aktivt brukes av vaksinemotstandsbevegelse. Dette er et skittent triks fordi det er en bevisst måte å tilsløre de kolossale effektene vaksiner har på sykdomsbyrden.

  Denne artikkelen omhandler ikke stråling, og jeg kommenterer derfor ikke det andre du skriver. Hvis du fremlegger mer om stråling eller andre temaer som er utenfor temaet i artikkelen blir kommentaren(e) din(e) slettet.

  (1) http://emedicine.medscape.com/article/966220-overview#aw2aab6b2b6
  (2) http://jid.oxfordjournals.org/content/189/Supplement_1/S4.long
  (3) http://emedicine.medscape.com/article/966220-overview#a0156
  (4) http://www.nrk.no/ytring/sysken-som-manglar-1.12081789

  • Ja, du har vel rett i det. Misvisende informasjon som er tabloid er begge sider av uenigheten skyldig i. Jeg er ikke mot vaksiner, som sagt er det store suksesser som oppveier negative effekter, men man skal likevel ha rom for å anerkjenne negative virkninger som forskningen også må se på. Grunnen til at jeg følte at elektromagnetisk strålings-temaet er relevant er fordi jeg har observert at dette også går på nervesystemet og hjernen. Så vi snakker om to parallelle tema som har noenlunde samme negative effekt på kroppen. Det går også an å trekke fram Kronisk utmattelses-syndrom, narkolepsi, MS, osv osv, som angriper nervesystem, og her er kanskje også vaksiner en del av bildet, som muligens har mye med genetikk selvsagt også. Det var en artikkel omkring at nå må man begynne å forske på den såkalte «cocktail-effekten» noe som selvsagt er vanskelig, men en nødvendighet i dag hvor vi vet så lite om hvordan kroppen reagerer på slike giftstoffer som bl.a. finnes i vaksiner. Der tror jeg individ-tilpasset undersøkelse kunne vært mer hensiktsmessig, fordi alle tåler ikke den samme gift-dosen gang på gang.

   • Du får det til å høres ut som om vaksiner er noe helt nytt og ukjent som ble oppfunnet i går og som vi ikke vet noe som helst om. Tror ikke noe av det du beskriver ovenfor er ukjent for de som jobber med, eller forsker på vaksiner.

   • Øyvind. Jeg er ikke kunnskapsrik om vaksiner eller medisin, men har rett til å mene noe om det, og håper at kunnskapsrike folk skal korrigere meg her hvis jeg tar feil.

   • B.F.

    Dag Inge Hansen skrev: » Jeg er ikke kunnskapsrik om vaksiner eller medisin, men har rett til å mene noe om det, og håper at kunnskapsrike folk skal korrigere meg her hvis jeg tar feil.»

    Det er allerede flere som har prøvd å korrigere deg, men det ser ikke ut til å hjelpe stort.

   • Dag Inge: Og så skjerper vi oss og holder oss til saken, ikke sant? Et innlegg slettet og gult kort overlevert.

  • @Andreas Wahl Blomkvist: Du har altså kalt artikkelen din «Vaksinemotstandernes skitne triks», og mener med dette å ville vaksinekritikernes propaganda til livs. Sant og si så synes jeg nå det du kommer med framstår mer og mer som propaganda.
   1) Nå forsøker du altså diskreditere Humphries ved å henvise til at hun har religiøse tilbøyeligheter… Jeg foreslå du leser boka hennes, for jeg kan ikke se ett eneste sted i boka at det står referert til verken Bibel eller Koran. Det er tvert imot svært meningsbærende det hun kommer med. (Fornuft og føre-var tenkning synes jeg også duger som fine kriteria å bruke når man skal veie informasjon). Hun dokumenterer også konsekvent sine påstander fra perm til perm.
   2) Når det gjelder meslinger, så står det jeg her har sagt – også bekreftet i boka til Humphries: Meslinger er en ufarlig, helsebyggende sykdom for velernærte barn. Konferer gjerne med andre kilder uavhengig av farmaindustrien. Om du leser din egen lenke til dødsfall som følge av meslinger, ser du jo at 85% stammer fra 3. verden. Altså etter all sannsynlighet barn med kompromitterte immunforsvar som følge av underernæring og usanitære boforhold. For disse barna vil selvfølgelig en forkjølelse være farlig. Disse barna burde hatt utbedret sin ernæringsstatus (ikke minst tilgang på reint drikkevann) og, muligens, sanitære boforhold. Ikke vaksiner. Det må gå an å kunne stikke fingeren i jorda og se hva som er våre faktiske erfaringer med disse infeksjonssykdommene. Sjekk grafer selv å se at med bedret levestandard kom infeksjonssykdommene under kontroll i i-land – her representert ved Australia (andre i-land har lignende data).

   [fjernet link]

   Så tidlig som i 1960 var meslingedødeligheten falt til ekstremt lave tall – f.eks. var det en reduksjon i meslingedødeligheten på 99,96% i England (igjen: Før vaksinen kom). Så man kan jo med rette spørre seg hvordan man fant det forsvarlig å bruke et berg av nasjoners helsekroner for å vaksinere mot en sykdom som var såpass harmløs.

   Dessuten duger dødelighet som et mål på hvorvidt vaksiner duger, for om det dør mennesker en masse i en populasjonen der vaksinedekningen er god, forteller dette jo at vaksinen ikke virker som påstått. Eller? Et utmerket eksempel i så måte er kopper; gjentatte epidemier og massedød i godt vaksinerte populasjoner. (Farmaindustrien har forresten forsøkt å skryte på seg utryddelsen av kopper via vaksiner, men det er vel nok et eksempel på denne industriens uredelighet: Med en koppervaksinedekning på 10% av jordas befolkning blir det vel heller «oppfinnsomt» å hevde noe slikt…?).

   • Dødeligheten blant smittede ble forbedret i takt med forbedring av sanitære forhold og medisinsk behandling. Men død er som sagt ikke eneste konsekvensen av disse sykdommene. At meslinger er en *helsebyggende* sykdom er i beste fall en ekstremt uinformert uttalelse.

    Du linker til en antivaksineside som gjør nettopp det Andreas påpeker i artikkelen over her, bruker mortalitetsrater som argument for at vaksiner «ikke virker». Link til denne typen sider, med en klar agenda, aksepteres ikke. Linken er fjernet.

   • Andreas Wahl Blomkvist

    Are:
    1) som sagt, artikkelen handler ikke om humphries og jeg har ikke tenkt til å diskutere denne damen ytterligere. Hvis du vil ha referanse på humphries sitt (religiøse) korstog imot vaksiner, så finner du det enkelt selv.

    2) Meslinger er ikke ufarlig. Jeg har dokumentert dette, og det er ikke «farmaindustrien» som har produsert lenkene jeg har gitt deg, ei heller forskningen som foreligger.

    Det er riktig at 85% av dødsfall fra meslinger _i dag_ stammer fra 3 verden, men Are, har det ikke gått opp for deg at dette er nettopp fordi sykdom er omtrent fraværende i vaksinedekkede områder? Dette nevnes også i den lenken jeg gav deg.

    Du skriver 99,96% fall i dødlighet, men gir ingen referanse til tidspunkt eller sammenligning. Antar du har sammenlignet det ekstremt høye med det ekstremt lave og konkludert. La oss heller uttrykke dødsfall i antall slik at det kommer tydelig fram at denne sykdommen ikke er så ufarlig som du gir uttrykk for. Fra grafen over (hentet fra humphries) så er det tilsynelatende ca 0.7 dødsfall per 100 000 innbygger i USA årlig i tiåret før vaksinen. La oss anta at dette stemmer. Jeg vet ikke hvor mange innbyggere det var i USA på denne tiden, men la oss runde av med 20 mill og si det bare er 300 millioner. Dette betyr at antallet dødsfall i hele tall er 2100. 2100 liv er ikke ubetydelig, og nå har vi igjen neglisjert alle komplikasjonene og sykehusinnleggelsene som måtte følge av sykdommen. Dette er hele poenget med misvisningene vi ser fra vaksinemotstandere.

    Utover det kan jeg nevne at lenken du gav er nettopp en slik propaganda nettside som benytter nøyaktig det skitne trikset jeg har avdekket i artikkelen.

   • rolfkenneth

    Da massevaksinasjon for meslinger ble innført i USA i 1963, hadde meslingemortaliteten allerede falt med 98,6 % i forhold til verstingåret 1916 (se Graf #47). Da massevaksinasjon for meslinger ble innført i England og Wales i 1968, hadde meslingemortaliteten allerede falt med 99,96 % i forhold til verstingåret 1840 (se Graf #30). Hvorfor kunne ikke FHI eller CDC presentere denne interessante informasjonen??

    USAs store epidemiolog Alexander Langmuir (1910-1993) var hovedforfatteren av en artikkel som ble publisert i februar 1962, «The Importance of Measles as a Health Problem» (Am J Public Health Nations Health). Han var tydeligvis ikke særlig bekymret over meslinger som et samfunnsproblem, for han avslutter artikkelen slik:

    “Thus, in the United States measles is a disease whose importance is not to be measured by total days disability or number of deaths, but rather by human values and by the fact that tools are becoming available which promise effective control and early eradication. To those who ask me, «Why do you wish to eradicate measles?,» I reply with the same answer that Hillary used when asked why he wished to climb Mt. Everest. He said, «Because it is there.» To this may be added, «. . and it can be done».”

    Dette kan tolkes dithen at meslingevaksinen, som kom på markedet i USA året etter at artikkelen ble publisert, ble skapt mer pga. selve utfordringen med å utvikle en ny vaksine enn av et trengende behov.

   • Det kan også tolkes dithen at han ønsket å utslette meslinger på bakgrunn av «human values» og det faktum at det faktisk lar seg gjøre å bli kvitt denne sykdommen.

   • Beklager, men uansett hva som påstås her: Meslinger er og forblir en temmelig harmløs sykdom for velernærte barn. Spør en hvilken som helst lege med noen år på baken hvor mange forkrøplende meslingeforløp han/hun har vitnet opp gjennom årene. Jeg lover deg du vil få et temmelig lavt anslag, om ikke null. Og, bl.a. som nevnt under forordet til Humphries bok, infeksjonssykdommene i barneår representerer en helsebringende rensing av kropp og toning av immunforsvar. Evolusjonen HAR ikke feilet. Vi ER ikke arten som evolusjonen glemte hva angår immunforsvar. Vi har empiri som understreker dette.

    Foruten vaksiner hadde vi også sluppet presset på virus som gjør at de muterer til nye, behandlingsresistente former i større grad. Og, fremfor alt, hadde vi sluppet vaksineskader som jeg dessverre mistenker er utrolig utbredt en verden med et offentlig helsevern som nekter å ta ansvar. Jeg kunne bedt dere om å sette dere inn i alle komplikasjonene rundt de forskjellige historiske variantene av denne, ene vaksinen alene. Fra den tidligste varianten med døde meslingevirus og innhold av cellekultur fra apenyrer: Ikke bare var vaksinevarianten ineffektiv med hensyn på immunisering, men den forårsaket også både lungebetennelse og hjernebetennelse jfr. en studie fra 1967. Det ble forsøkt å bøte på problemet med svært kort immuniseringseffekt ved å senere booste med vaksine som inneholdt levende virus. De som fikk denne vaksinen (og de som ble syke av meslinger på naturlig måte) opplevde imidlertid ytterligere problemer ved det faktum at atypiske meslinger oppstod. Dette som følge av at vaksinevarianten med døde virus hadde feilprogrammert immunforsvaret i dets møte med levende virus. Atypiske meslinger var en sykdom karakterisert ved en mer langtrukken og høyere feber sammenlignet med meslinger hos uvaksinerte personer. Andre symptomer ved atypiske meslinger var alvorlig lungebetennelse og uvanlige lesjoner fra hud. Tilfeller av atypiske meslinger var ikke uvanlig opp til 16 år etter vaksinen med døde virus ble gitt. I tillegg oppstod det ofte alvorlige komplikasjoner i huden rundt lokasjonen for selve sprøytestikket for den levende vaksinen. Dette er begynnelsen på en lengre lidelseshistorie der også vaksinemediert sykdom er en del, men jeg håper lesere skjønner at artikkelen ovenfor tegner et noe «opportunistisk» bilde av situasjonen rundt vaksiner.

   • Og hvorfor har ikke disse legene sett så mange forkrøplede meslingeforløp opp gjennom årene? Kan det være fordi sykdommen er nesten utryddet og derfor har blitt en sjelden vare?

   • @Vegard: Har sagt det igjen og igjen og igjen, og dette er hakk i plata: Nei, det er ikke derfor. Det er fordi meslinger er komplett ufarlig, helsebyggende for velernærte barn. Spør din fastlege om han/hun har tilbragt noen år i legestolen. Undersøk gjerne hvor mange meslingekrøplinger du finner i de 4-5 årene før vaksinen kom. Virkelig, ta det som en utfordring… du finner ikke mange! Konkludert også her.

   • «Spør din fastlege om han/hun har tilbragt noen år i legestolen. Undersøk gjerne hvor mange meslingekrøplinger du finner i de 4-5 årene før vaksinen kom. Virkelig, ta det som en utfordring…»
    Vi har allerede svart deg på hvilke konsekvenser meslinger kan ha, så hvorfor i alle dager spør du?

    Har sagt det igjen og igjen og igjen, og dette er hakk i plata
    Bra du i det minste innrømmer det selv.

 • @Andreas:
  1) Jeg ser ikke i boka at Humphries begrunner noe som helst på bakgrunn av religiøse overbevisninger. Kun påstander med forankring i konkrete hendelser. Motbevis meg gjerne. I motsetning til deg anser jeg Humphries for å være meget balansert og etterrettelig i det hun sier og skriver. Du sier du ikke har lest boka til Humphries, dvs. ikke satt deg inn i hennes arbeid, og allikevel stempler du henne som en desinformant. Hadde du sjekket boka på forhånd, kunne du ved selvsyn konstatert at den er veldokumentert tvers gjennom. Jeg har også gitt lesere av denne diskusjonen en førstehånds sjanse til å gjøre seg opp en mening om troverdigheten hennes ved å overvære følgende nylige foredrag i Sverige:
  https://www.youtube.com/watch?v=SFQQOv-Oi6U
  Hun framstår som redelig, nøktern og balansert i sine uttalelser. Og uttalelsene understøttes helt klart av empiri – noe man definitivt ikke kan si om farmaindustriens påstander rundt vaksiner. (Synd folk ikke undersøker dette nærmere selv).
  2) Du skriver: «..har det ikke gått opp for deg at dette er nettopp fordi sykdom er omtrent fraværende i vaksinedekkede områder». Hallo!!! Jeg kommer aldri, aldri til å fornekte det faktisk skjer til fordel for hvite papirer som vil ha meg til å tro en annen historie. Epidemi på epidemi forteller meg i klartekst at vaksiner ikke har immunisert slik vi er forsøkt innbilt! I flere av disse epidemiene var vaksinen selv selve smittekilden. Så når du sier vi må opprettholde vaksinetrykket fordi du har estimert antall estimerte meslinge-dødsfall i USA til 2100 årlig

  Hva angår referanser du etterlyser, her er de: «…99,96%…» kan du finne mer om på side 337 i Humphries bok med et diagram som understreker dette på side 342. Vil du lese gjengivelsen på nett, finner du det her:
  http://www.dissolvingillusions.com/chapters/chapter-14/
  http://www.dissolvingillusions.com/wp-content/uploads/2013/03/G14.2-UK-Measles-Percent-Decline-1838-1978.png

  Forsøk gjerne å debunke dette…

 • @Andreas:
  1) Jeg ser ikke i boka at Humphries begrunner noe som helst på bakgrunn av religiøse overbevisninger. Kun godt dokumenterte data. Motbevis meg gjerne. I motsetning til deg anser jeg Humphries for å være meget balansert og etterrettelig i det hun sier og skriver. Du sier du ikke har lest boka til Humphries, dvs. ikke satt deg inn i hennes arbeid, og allikevel stempler du henne som en desinformant. Jeg har også gitt lesere av denne diskusjonen en førstehånds sjanse til å gjøre seg opp en mening om troverdigheten hennes ved å overvære følgende nylige foredrag i Sverige:
  https://www.youtube.com/watch?v=SFQQOv-Oi6U
  Hun framstår som redelig, nøktern og balansert i sine uttalelser. Og uttalelsene understøttes helt klart av empiri – noe man definitivt ikke kan si om farmaindustriens påstander rundt vaksiner. (Synd folk ikke undersøker dette nærmere selv).
  2) Hva angår det faktum at 85% av meslingedødsfall finner sted blant underernærte barn uten immunforsvar i tredje verden: Du valgte altså å se helt bort fra dette faktum da du kom med din dokumentasjon i stad? Er ikke det litt opportunstisk synes du, for du er vel inneforstått med at meslinger vil være langt farligere for immunkompromitterte barn sammenlignet med normalt friske barn, ja?
  Videre skriver du: «..har det ikke gått opp for deg at dette [at vi ikke har mye meslingedødsfall i i-land] er nettopp fordi sykdom er omtrent fraværende i vaksinedekkede områder». Hallo!!! Dette er ikke som følge av vaksinen, men som følge av øket levestandard. Understøttet av tall og diagrammer jeg har postet her før. Alle infeksjonssykdommene følger status for levestandard (ernæringsstatus og boforhold). Jeg kommer aldri, aldri til å fornekte det som faktisk finner sted til fordel for hvite papirer som vil ha meg til å tro noe annet. Epidemi på epidemi forteller meg i klartekst at vaksiner ikke har immunisert slik vi er forsøkt innbilt! I flere av disse epidemiene var vaksinen selv selve smittekilden. Så når du sier vi må opprettholde vaksinetrykket fordi du løst har estimert antall estimerte meslinge-dødsfall i USA til 2100 årlig, så kan jeg sette dette inn i perspektiv for deg ved å ta utgangspunkt i detaljerte historiske data. Tatt i betraktning alle pengene som går med til å vaksinere en hele populasjoner for meslinger, så vil jeg be deg vurdere nytteffekten utfra følgende mortalitetsstatistikk for USA året 1963 (det samme året som vaksinen ble introdusert). Dødsårsak og antall dødsfall som følger skulle vel si litt om hvor heftig denne sykdommen arter seg:
  Stat = Maine: Meslinger: 1. Astma: 41. Ulykker: 541. Motorkjøretøyulykker: 194. Andre ulykker: 320. Hjertesykdom: 4734.
  Stat = New Hampshire: Meslinger: 0. Astma: 21. Ulykker: 305. Motorkjøretøyulykker: 132. Andre ulykker: 173. Hjertesykdom: 2937.
  Stat = Vermont: Meslinger: 3. Astma: 11. Ulykker: 222. Motorkjøretøyulykker: 110. Andre ulykker: 112. Hjertesykdom: 1871.
  Stat = Massachusetts: Meslinger: 0. Astma: 138. Ulykker: 2299. Motorkjøretøyulykker: 714. Andre ulykker: 1585. Hjertesykdom: 23611.

  Dette var statistikk hentet fra side 340 i Humphries bok.

  Hva angår referanser du etterlyser, her er de: «…99,96%…» kan du finne mer om på side 337 i Humphries bok med et diagram som understreker dette på side 342. Vil du lese gjengivelsen på nett, finner du det her:
  http://www.dissolvingillusions.com/chapters/chapter-14/
  http://www.dissolvingillusions.com/wp-content/uploads/2013/03/G14.2-UK-Measles-Percent-Decline-1838-1978.png

  Forsøk gjerne å debunke dette

  • Den grafen ser jo igjen på dødelighet, og er ellers en oppvisning i hvordan man kan trikse med statistikk for å vise det man vil. Hvor kommer 99.96% fra? Jo, hun tar det aller høyeste tallet på grafen, og sammenligner det med det aller laveste. Det er åpenbart en uredelig fremstilling av dataene.

   Og igjen, vaksiner påvirker sykdomsinsidens, ikke dødelighet. Å fortsette å vise til grafer over dødelighet gjør ikke argumentet noe bedre, bare mer repetitivt.

 • Andreas Wahl Blomkvist

  Are; Det er ikke jeg som har estimert 2100 dødsfall årlig. Det har jeg basert på antivaksinebevegelsen sin egen yndlingsgraf. Problemet er at den fremstår som om det ikke er noen som dør siden de oppgir det som x per 100 000 innbygger. Du gjør det samme når du forsøker å dele opp tilfellene i tettsteder for å få bort det store bildet.

  85% av dødsfallene skjer i utviklingsland i dag ja, og jeg så ikke vekk fra dette. Jeg påpekte til og med andre forhold som forklarer det (fx. vaksiner). Alle disse barna er ikke utelukket underernærte og uten immunforsvar, men jeg er selvfølgelig inneforstått med at et immunforsvar hjelper mot en sykdom.

  Du skriver «Alle infeksjonssykdommene følger status for levestandard (ernæringsstatus og boforhold»
  – Dette er simpelten feil. Her skal jeg bryte det hele ned i to setninger:
  1) Før meslingevaksinen i 1963 var det nærmere en halv million mennesker bare i USA som fikk meslinger årlig
  2) Etter meslingevaksinen forsvant antallet til en håndfull i forhold (se min graf)

  Var det noen boforhold og ernæringsstatus-endringer i 1963 som hadde så kolossal effekt tenker du?

  Dette argumentet fra vaksinemotstandere at sykdommen må ta liv en signifikant prosentdel av de som har sykdomen er ikke godt nok. Vi ønsker ikke å ta risikoen, og vi ønsker ikke at folk skal være syke hvis de kan slippe. Så enkelt er det

  • Det er også påfallende hvordan bedrede boforhold og bedre ernæring opp gjennom har tatt knekken på sykdommene en etter en, i stedet for samtidig. Tilfeldigvis i perioden rundt innføring av respektive vaksiner.

   • @Vegard: «Tatt knekken på»….? Hallo, utallige epidemier, dertil epidemier der vaksinen selv var smittekilden er altså det du mener «har tatt knekken på sykdommene en etter en». Igjen: Baset på artikkelen til dette kommentarfeltet: Hvem står egentlig for de skitne triksene? Hvem er det som står for propaganda her?

   • Andreas Wahl Blomkvist

    Veldig enkelt å svare på: vaksinemotstandere står for de skitne triksene jeg avdekker i artikkelen.

    De påstår at vaksiner ikke virker. Dermed legger de ved grafer som ser på dødligheten og sier at vaksiner ikke har en effekt (og du vet hva vegard har sagt til deg snart en titalls ganger bare i dette kommentarfeltet, så det er ingen grunn til å repetere hvorfor man skal se på sykdomsinsidens og ikke dødlighet når man skal vurdere effekten av en primær prevensjon i epidemiologi)

    Dette er propaganda og misvisende fordi de bevisst forsøker å bruke dødlighetsgrafer til å si at vaksiner ikke virker når:
    1) Før meslingevaksinen i 1963 var det nærmere en halv million mennesker bare i USA som fikk meslinger årlig
    2) Etter meslingevaksinen falt dette tallet mer enn 98% på noen få år

    Det eneste (og her mener jeg virkelig det eneste) artikkelen min gjør er å avdekke denne misvisningen. Dette greier du også å forstå. Det er ikke i seg selv propaganda å avdekke slike skitne triks.

   • @Andreas: Hele argumentasjonen for vaksiner hviler på en feilantakelse, nemlig den om at disse infeksjonssykdommene er farlig. Det er dette vi har blitt innbilt, og derfor strømmet til helsestasjonene med våre små for å få de injisert med det vi trodde var helsebringende. Dette er en feilantakelse. Infeksjonssykdommene vi mennesker får i barndomsår er tvert imot helsebringende. Feber, oppkast, diaré, lesjoner fra hud etc. er kroppens måte å rense seg selv på og styrke immunforsvaret. Så lenge man sørger for at ungene har noenlunde god ernæringsstatus og helse i forkant, slik norske barn for det meste har, representerer barnesykdommer ingen fare overhode. Tvert imot. Dette er ikke påstander som kommer fra én bestemt vitenskapskvinne (Humphries), det er allmenkjent. Faktisk intuitivt. MEN: Så kan man spørre seg hvorfor vi blir gitt disse vaksinene da. Ingen stor hemmelighet, vil jeg tro: Money, money, money… Big time! Men dette er i ferd med å bli avdekket nå, så det blir nok ei råd.

    Jeg har førstehåndserfaring med barn som burde vært steindau for lengst om det virkelig var sant at vaksiner var så viktig og riktig for god helse. Disse barna er uvaksinerte og høyst vitale. Og dermed konkluderer jeg min deltakelse her.

   • Andreas Wahl Blomkvist

    Okei, så nå innrømmer du at vaksiner virker og at folk unngår sykdom med dem. Nå har du flyttet diskusjonen til at sykdommene er ufarlig og vi burde ha dem alikevel (til tross for dokumentasjonen jeg har forelagt).

    Har vi – virkelig – greid å komme et steg i rett retning da? Flott 🙂

   • Helt riktig, Are, det er intuitivt. Du har vokst opp og blitt syk mange ganger, omgitt av andre som også gikk gjennom kusma, røde hunder og andre sykdommer uten varige mén. Da er det lett å konkludere med at «vanlige» sykdommer ikke er farlige.

    Men på samme måte har jeg vokst opp med vaksiner, i likhet med «alle» rundt meg, og jeg kjenner ingen som har fått noen som helst form for bivirkninger av dem, og dermed er det lett for meg å tro at ingen får bivirkninger av vaksiner.

    Ser du problemet med denne tenkemåten?

    Jeg sier det igjen, fordi du ignorerte meg første gangen: måten vaksinemotstanderne bagatalliserer dette, samtidig som de blåser opp vaksineskader som forekommer langt sjeldnere, er bare provoserende. Hold opp. Bryr du deg så voldsomt om det ene, så kan du i det minste late som du bryr deg om det andre.

    PS: siden dere er så glad i anekdoter: jeg har en god venn som har 50% lungekapasitet etter en lungebetennelse. Si til henne at sykdommer ikke er farlige, men tvert imot helsebringende. I dare you.

   • Du unngikk forresten å ta til deg poenget til Vegard angående hvordan hygiene og levestandard ikke kan forklare den massive reduksjonen i sykdommer. Godt gjort.

  • Det er vel óg et poeng at det ikke bare er dødsfall som er problem. Jeg kjenner opptil flere som har varige mén etter «helt vanlige» sykdommer, lungebetennelse, for eksempel. Måten vaksinemotstanderne bagatalliserer dette, samtidig som de blåser opp vaksineskader som forekommer langt sjeldnere, er bare provoserende.

   Satt mer på spissen: veldig mange overlever kreft også, men tror de hadde foretrukket å ikke få sykdommen i første omgang.

 • Hei alle! Har dere noe peiling på NO/ONOO(-) syklusen?
  Denne nye teorien har mange av de elementer som vi snakker om, og forklarer en del sykdommer man i dag ikke har noen kur mot. Hvis vitenskapsfolk vil jobbe videre med denne teorien, så kan det hende vi får mange nye oppdagelser som forklarer og eventuelt kurerer nevrologiske lidelser. Dette er noe jeg har tro på.

  The NO/ONOO-Cycle, a New Disease Paradigm, by Martin L. Pall

  http://youtu.be/6A7r1gemjto

 • Grunnen til at jeg trekker inn denne NO/ONOO syklusen er fordi denne teorien har med ME/CFS/Narkolepsi – samlesekken som vaksiner kan forårsake.

  Jeg har lyst til å henvise til Gulf-krig veteraner med «Gulf War Illness». De fikk en ganske heftig vaksinebelastningen som soldatene gjennomgikk før de ble sendt til Irak hvor man var redde for kjemisk og biologisk krigføring. Statistikken viser at det er en ganske stor andel mennesker som er berørt av en rekke sykdommer, ofte sammenlignbart med PTSD, som kjent, men problemene er at de fleste er så syke at PTSD ikke alene kan være nok til å dekke hele bildet. Det er beskrevet at det er en hel rekke mulige årsaker, og man kan ikke være skråsikker på noe som helst, men vil gjerne peke på vaksiner i debatten likevel. (Se punkt 6 i nedre del på den lange listen over mulige forklaringer/årsaker)

  http://www.ei-resource.org/illness-information/environmental-illnesses/gulf-war-syndrome/

  • «Grunnen til at jeg trekker inn denne NO/ONOO syklusen er fordi denne teorien har med ME/CFS/Narkolepsi – samlesekken som vaksiner kan forårsake.»
   Kan du vise meg en god kilde på at vaksiner forårsaker disse tingene? Og da mener jeg ikke «tante Åse tok en vaksine og fikk ME og ble truffet av lynet», jeg mener en skikkelig, objektiv kilde.

   • Man ser jo at det ikke er forskning som knytter vaksiner mot oksidativt stress, da det ikke er en klar forbindelse. Man man kan likevel forsøke å koble disse sammen ved å bruke logikkens hjelp og lage en hypotese.

    Det jeg observerer og leser om i media, er at folk i dagen samfunn sliter med mer stress enn tidligere. Hva som er årsaken, rent biologisk kan man ikke sette fingeren på, men det er snakk om veldig varierte årsaker og variasjoner fra individ til individ. Noe av det jeg tenker om det er f.eks mobilen, jobben, studiene, fritiden, venner, familien, treningen og alt vi forsøker å få tid til i det daglige. Man skal på alle områder være super, hvor man ikke klarer å filtrere godt nok. Nedprioriterer hviletid, sundt kosthold og moderat trening. Mange vil slite med avhengighet, alkohol eller andre rusgifter. Alltid noen som vil slite med balansen i livet, og vi kan strengt tatt ikke klandre dem. Vi bør hjelpe dem.

    Har observert at noen bruker en teori som kalles «bøtte-teorien». Man tenker at kroppen består av en slaggbøtte. Der skjer det akkumulering av giftstoffer, og kroppen jobber og sliter med å tømme ut for å unngå overflyt. Overflyt er den skadelige tilstanden. Da er kroppen i et sårbart modus, og dermed blir det oxidativt stress som fører med seg skader og allergier. Jeg mener bestemt at vaksiner er en stress-faktor som kan utfordre kroppens slaggbøtte.

    http://youtu.be/5my374Nsnb4

 • rolfkenneth

  1) De to mest interessante grafene til Humphries som viser hvor langt insidensen hadde falt når vaksinene for fem sykdommer ble innført, er #11:
  http://www.dissolvingillusions.com/graphs/#11
  og #32:
  http://www.dissolvingillusions.com/graphs/#32

  2) De mest ihuga pro-vakserne kan like godt først som sist lese boken til Humphries, for denne boken vil nå fort bli primærreferansen til dem som har et kritisk perspektiv. Denne boken har kommet for å bli! Hvis de mest ihuga pro-vakserne vil komme med moden, voksen kritikk som kan nyansere synet ytterligere – fremfor å komme med idiotisk babling om Moses og Gud – har dere en jobb å gjøre.

  Moderator har ennå ikke forklart hvorfor han lot slikt embecilt skvalder slippe inn her i kommentarfeltet.

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Rolfkenneth

   Både graf #11 og #32 viser sykdomsdødligheten, ikke insidensen som du hevder (vet du hva insidens er?). Hvis dere som argumenterer imot vaksiner gjentar til det kjedsommelige å vise til mortalitetsgrafer når artikkelen ovenfor viser i klartekst at dette er mivisende, så blir kommentarene til slutt slettet. Slik repeterende argumentering tyder på at dere ikke leser hva som blir skrevet her.

   Dette er elementær epidemiologi og det bør være mulig, utfra denne artikkelen og andre på Frisk og Funksjonell, å forstå at man må se på sykdomsinsidens ved primær prevensjon (som vaksiner er et eksempel på)

 • rolfkenneth

  Det ideelle ville være at grafen for den enkelte infeksjonssykdom viser, i et historisk perspektiv, infeksjon, graden av morbiditet (sykdomsbildets alvorlighetsgrad), og insidensen av dødelighet. Insidensene for klinisk diagnostisert infeksjon og dødelighet er tilgjengelig, mens graden av morbiditet er et for komplekst fenomen til å kunne fremstille kvantitativt eller grafisk.

  Insidensen for infeksjon: Variabler som kan påvirke forekomsten av nye tilfeller som blir smittet (og diagnostisert) kan være: Endring i smittekildens virulens; endring i befolkningens naturlige immunitet; endring i vaksinebasert beskyttelse; endringer i ernærings- og immunstatus og generell levestandard til den aktuelle befolkningsgruppen i den aktuelle perioden; helseprogrammer som hurtig isolerer de infiserte…

  Graden av morbiditet: Det typiske symptombildet, som inkluderer fare for komplikasjoner og sekundære infeksjoner, sier for det første noe om hvordan bakterien, viruset eller toksinet generelt påvirker kroppen biokjemisk. Men det typiske symptombildet blir også påvirket av ernærings- og immunstatus og den generelle levestandarden til den aktuelle befolknings-gruppen i den aktuelle perioden.

  Insidensen av dødelighet: Variabler som påvirker forekomsten av dødeligheten pr. år: Insidensen for infeksjon, graden av morbiditet (ett eller flere sykdomssymptomer som kan være fatale); medisinsk behandling av sykdommen eller det fatale symptomet.

  Hva er relevansen av grafer over dødelighet når det gjelder massevaksinasjon? Slike grafer setter sykdommen inn i en historisk kontekst (situasjonen før og etter innføringen av masse-vaksinasjon), og det er bare ut fra en slik historisk kontekst at effekter av massevaksinasjon kan evalueres riktig. Når insidensen av dødelighet har falt dramatisk, i flere tilfeller over 99 % i forhold til et tidligere verstingår, sier dette noe om hovedårsaken til at en infeksjons-sykdom har blitt utryddet eller er på nippet til å bli utryddet.

  Når de mest rabiate pro-vakserne ønsker å gi massevaksinasjon mest mulig av æren for at en infeksjonssykdom forsvant eller er på nippet til å forsvinne, har de flere tricks på lager:

  • de lar grafer og statistikk begynne med året for innføring av massevaksinasjon, slik at den historiske, overordnete trenden ikke kommer til syne.

  • de bytter ut grafene som viser insidensen for infeksjon (f.eks. antall nye tilfeller av infiserte pr. 100.000 pr. år) med grafer som viser antall infiserte personer pr. år. Da kan 500 nye tilfeller pr. år av f.eks. meslinger, i forhold til 250 eller 1000 nye tilfeller året før, se meget dramatisk ut, noe å skrive artikler om for å tjene en vaksinasjonsagenda. Det store bildet, at sykdommen praktisk talt er utryddet og ikke lenger er en samfunnsøkonomisk faktor, kommer ikke frem.

  • årsakskomplekset til stigning eller reduksjon i antall nye tilfeller av sykdommen reduseres til en eneste faktor: vaksinasjonsdekningen.

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Rolfkenneth: Dette her er såre enkelt og jeg forstår ikke hvordan du greier å forvirre deg selv så ekstremt. Du skriver for eksempel «Når insidensen av dødelighet har falt dramatisk (…) sier dette noe om hovedårsaken til at en infeksjons-sykdom har blitt utryddet eller er på nippet til å bli utryddet.»
   – Det du egentlig sier her er: siden en infeksjonssykdom ikke tar livet av så mange, så er den på nippet til å bli utryddet. Dette er så klart totalt feil, fordi til tross for «bare» 2100 dødsfall årlig i tiåret før vaksinen, så var det fortsatt nesten 500 000 mennesker som fikk infeksjonen årlig. Ville du sagt at en infeksjonssykdom som gjør millioner på millioner (på verdensbasis) av barn syke årlig var n»esten utryddet» så fremt det ikke dør så mange?

   Du må gjene ta til oppgave (som ingen blant vaksinemotstandere har greid ennå) å vise hvilken faktor som fikk meslingeinsidensen til å falle med over 98% årene før vaksinen i 1963, sammenlignet med et par år etterpå?

   • rolfkenneth

    Blomkvist: Ja, du har rett!

   • Andreas Wahl Blomkvist

    Det var overraskende og hyggelig (med mindre du spøker?) å lese. Jeg er genuint glad hvis jeg har gitt deg noe du kan bruke videre i denne store debatten. Takk

   • rolfkenneth

    Det er jeg som skal takke! I den store debatten må jeg naturligvis vise tilbørlig respekt for insidensen for infeksjon, og faktorer som påvirker denne.

 • rolfkenneth

  Kan følgende avsnitt være en fin presisering for å komme fort igang med den reelle debatten om hva som skal gis æren for hva?

  «Hva skal vaksiner gis æren for? De skal gis æren for spart morbiditet og dødelighet knyttet til vaksineforårsaket nedgang i insidens. Den sparte morbiditeten og dødeligheten er den som er typisk for infeksjonssykdommen i det aktuelle samfunn i perioden for massevaksinasjon, ikke i tiden før massevaksinasjon eller i andre samfunn (f.eks. utviklingsland). For de infeksjonssykdommene som var farlige på 1800-tallet og inn i de første tiårene på 1900-tallet i de utviklede landene, avtok deres morbiditet og dødelighet drastisk i flere tiår før massevaksinasjon ble innført. Den primære årsaken hertil synes å være sanitetsrevolusjonen (ca. 1880-1920) og forbedring i ernæring, ikke medisinske fremskritt.»

 • Fantastisk. Andreas Wahl skriver en artikkel om hvordan vaksinemotsandere legger ut grafer over dødsrate, ikke hvor mange som blir syke, og hvordan dette er manipulerende.

  Vaksinemotstanderne i kommentarfeltet svarer ved å legge ut grafer over dødsrate, ikke hvor mange som blir syke.

  De er som en parodi på seg selv.

 • Hei! Her kommer en video som forteller om en rørende tragedie på grunn av poliovaksinen. Takker Øyvind, som svarte på min post lenger opp her, at han benekter ikke at skader fra vaksiner forekommer. Greit å bli enige om det i alle fall! For mange år siden var det enda stor uvitenhet om denne saken, så da trodde leger rett og slett at vaksiner IKKE forårsaket skader. En brå oppvåkning kanskje? Takker også for internett, og at vanlige folk nå kan dele slike erfaringer uten å bli tiet i hjel.

  http://youtu.be/9HaPqAHfQDM

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Det er ingen som benekter at vaksiner kan gi skade Dag Inge. Problemet er at nytteverdien veier opp for bivirkningene. Kopper eksisterer ikke lenger. Polio er borte fra store deler av verden. Samme gjelder en rekke andre sykdommer. Hvor mange millioner liv som er reddet av vaksiner er vanskelig å si.

   Jeg ønsker helst ikke at du skal poste videoer som appellerer til følelsesmessig engasjement rundt vaksinebivirkninger. Artikkelen handler ikke om bivirkninger av vaksiner, men skittne triks fra antivaksinebevegelsen og presentasjon av dødlighet istedenfor sykdomsinsidens. Du har allerede fått et gult kort for å ikke holde deg til sak, men likevel har du ikke gjort noe annet enn å poste ut lenker om alt fra «bøtte-teorien» til en kasusistikk i italia eller NO/ONOO syklus etc etc.

   Jeg lurer på. Er det vanskelig for deg å ta innover deg at vaksiner har forhindret flere millioner mennesker fra å bli syke? Kan du si noe som helst positivt om vaksiner?

   • Andreas Wahl Blomkvist

    Are, du gjentar en rekke ting som har blitt tilbakevist og kritisert (men som du ikke har tatt innover deg). Du snakker også i konspirasjonstoner når du hevder at «jeg og farmaindustrien» kollektivt har lurt alle fagorganisasjoner etc. Innlegget ditt er slettet; du har sagt det samme ovenfor.

   • Skal jeg si noe positivt om vaksiner? Det bør i så fall betinge at kvikksølvet og aluminium-tilsetningen tas bort, da kan jeg sikkert bli mer positiv. Hvis vaksinering ble gjort etter en prosedyre-undersøkelse for å finne ut om pasienten kan bli skadet av det, så kan jeg si det ville vært et framskritt.

    ———

    Dette innlegget er redigert, da Dag Inge tidligere har fått beskjed om å holde seg til saken. Videre fokus på el-overfølsomhet vil slettes uten forvarsel.
    -Vegard

 • Andreas Wahl, du håper vel at du kommer ut av denne debatten med å vinne med å henvise til hvor suksessfulle vaksiner har vært, men dessverre så er baksiden av medaljen også viktig. Du angriper noen som bruker «skitne triks», men det handler ikke om å kaste skitt på dine motstandere. Det handler om å argumentere med troverdige artikler og peke på hva motstanderen har glemt å tenke på. Autisme er noe av det mest opphetede tema, og mye tyder på at noen skjuler sine spor. Det er ikke noe vits i å fornekte fakta. På tide å se baksiden av medaljen:

  [link fjernet]

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Dag Inge, jeg ser ikke at det er hensiktsmessig å diskutere vaksiner med deg når du er såpass lite nyansert at du ikke ser noe som helst positivt med vaksiner. Deretter hentyder du at koblingen mellom autisme og vaksiner er «fakta», noe som er påviselig feilaktig. Det som er fakta er at vaksiner er fjernet en rekke sykdommer i store deler av verden og reddet millioner av liv. Til slutt lenker du til din sjette YouTube-film på dette kommentarfeltet. Det er nok nå. Alle har en klar antivaksineagenda, og den siste du lenket til er en konspirasjonsteori. Den er fjernet.

   • Andreas. Jeg håper at jeg tar feil, og at du har rett i det du mener. Men jeg har kanskje fått deg til å tenke litt over saken? Lykke til med å bli lege, håper det blir veldig givende!

   • Andreas Wahl Blomkvist

    Dag Inge. Det håper jeg og. Jeg håper ikke at jeg virker for krass når jeg sier at du ikke har gitt meg noe nytt å tenke over. Du må forstå at jeg har diskutert vaksiner opp og ned de siste >5 årene, og det er derfor lite nytt jeg har hørt fra motstandere av vaksiner de siste årene.

    Takk for oppløftende ord om framtidig karriere.

 • rolfkenneth

  Noen som har kommentarer til denne introduksjonen til vaksine-emnet?

  «Sanitetsrevolusjonen (1870-1920) – som startet i London og New York City og så spredte seg til andre storbyer i Europa og USA – transformerte de dødelige infeksjonssykdommene til relativt harmløse barnsykdommer. Da massevaksinasjon ble innført for noen av disse infeksjonssykdommene fra 1950-tallet og utover, ble deres gjenværende insidens bragt nær nullnivået. I en evaluering av effekten av massevaksinering på infeksjonssykdommene, må man skille mellom sykdommens insidens, morbiditet (sykdommens alvorlighetsgrad) og dødelighet. Massevaksinasjon kan gis æren for vaksineforårsaket nedgang i insidens, og den morbiditet og dødelighet som gjennom denne nedgang har blitt «spart». Den sparte morbiditeten og dødeligheten som skal beregnes er den som har vært typisk for infeksjonssykdommen i det aktuelle samfunn i perioden for massevaksinasjon, ikke i tiden før massevaksinasjon eller i andre samfunn (f.eks. utviklingsland).

  Massevaksinasjon er imidlertid ikke det eneste preventive tiltaket for å bringe insidensen for infeksjon ned. Man må også undersøke i hvilken grad eksponering for patogene virus og bakterier ved adekvate nivåer av vitaminene A og særlig C resulterer i subklinisk infeksjon.

  Pro-vakserne fokuserer primært på nedgangen i insidens etter innføringen av masse-vaksinasjon, og ignorerer hvor harmløse de fleste infeksjonssykdommene hadde blitt på dét tidspunktet i de utviklede landene. Anti-vakserne fokuserer primært på hvor lav morbiditeten og dødeligheten ved infeksjonssykdommene hadde blitt på dét tidspunktet da massevaksinasjon ble innført i de utviklede landene. Pro-vakserne fokuserer minst mulig på bivirkninger og uhell ved massevaksinasjon, mens anti-vakserne vil ha disse bivirkninger og uhell mest mulig frem i lyset. Og ja, massevaksinasjon har resultert i uforutsette negative konsekvenser som helsemyndighetene prøver å dekke over så godt de kan, og som anti-vakserne har kommet på sporet av.»

 • Hvorfor sletter dere innlegg? Har dere sluttet å diskutere? Kvikksølv krever nemlig massevis av oppmerksomhet, noe dere trolig ikke forstår. Prøver igjen:

  [fjernet link]
  Moderator: Det er ingen nevneverdig kvikksølv-eksponering fra vaksiner. Dette har blitt diskutert lenger oppe. En link til en video som tar for seg toksisiteten til kvikksølv blir derfor irrelevant, og oppfattes som et forsøk på å spre frykt. Hvis du har gode kilder på nevneverdig kvikksølv eksponering fra vaksiner, så kan du legge ut dette.
  – Andreas Wahl Blomkvist

  • Du har fått slettet noen innlegg fordi du ser ut til å ha problemer med å holde deg til saken. Du har fått beskjed om å holde deg til vaksiner, men fortsetter å skrive kommentarer om eloverfølsomhet. Det kan du gjøre et annet sted. Det er grenser for hvor lenge det er interessant å gjenta de samme argumentene.

   Og det er virkelig ikke vi som ikke forstår noe om kvikksølv. Jeg har gjentatte ganger prøvd å diskutere kvikksølv i dette kommentarfeltet, men det nytter ikke. Vaksiner er _ikke_ en betydelig kilde til kvikksølv.

   Har du objektive kilder som du ønsker å diskutere er du hjertelig velkommen. Innlegget ditt under er igjen bare en link til en antivaksineside med klar agenda, og dette vil vi fortsette å slette.

 • Linken om saken fra Colombia som dere slettet omhandler etterspillet av HPV-vaksinen der hundrevis av jenter ble innlagt på sykehus med mystiske lidelser. En årsak til hvorfor nettopp dette landet har en slik skandale kan skyldes kvikksølv som de benytter i utvinning av gull. Jeg vil jo framheve at forskjellige samfunn har forskjellig grad av forgiftning som ikke nevnes umiddelbart. Jeg vil ikke si at vaksiner er hovedkilde til kvikksølv, nei, det er mange andre kilder, som f.eks amalgam, sparepærer, fiskemat, industri, luft og vannforurensing osv, osv. Dersom dette er den egentlig årsaken, så taler dette for at det oksidative stress-nivå i barn i utsatte samfunn kan være på bristepunktet, og dermed kan en vaksine utløse diverse nevrologiske symptomer.

  • Igjen, det er dosering det kommer an på. Hadde jeg servert deg en mugge vann iblandet en dråpe lettøl, ville du neppe blitt full eller engang ruset av det, og jeg tror for så vidt det samme ville gjeldt et spedbarn. Å bare bastant si at «det er kvikksølv i vaksinen» uten å ta hensyn til fakta er bare en grov overforenkling — som vi har forklart deg veldig mange ganger før.

   Dette blir fint satt på spissen over disse innholdsfortegnelsene over alle de skumle stoffene i bananer, egg og blåbær rett fra naturen: http://io9.com/what-if-natural-products-came-with-a-list-of-ingredient-1503320184

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Joda, det er riktig tenkt øyvind. Etanol er skadelig, men en dråpe etanol blandet ut med 30 L væske er ikke skadelig for noen (injisert eller peroralt). Det blir derfor en non sequitur (som man sier i filosofi) å hevde at vaksiner er farlig fordi det er kvikksølv der

  • @Blomkvist: Dose har noe å si, selvfølgelig, men du har jo ingen grunnlag for å hevde at kvikksølvmengden i vaksiner ikke er farlig. Kvikksølv er betydelig mer giftig sammenlignet med etanol. Der finnes følgelig ikke godt funderte grenseverdier for hva en menneskekropp kan tåle å bli injisert med av kvikksølv. Noen kropper er også langt mer følsomme ovenfor dette eksteme giftstoffet. Så vaksiner er i denne sammenheng i bunn og grunn uforsvarlig.

   Det er i det hele tatt en betenkelig mangel på føre-var perspektivet i din tenkning.

   • Dette har vi vært gjennom veldig mange ganger nå, Are. Du kan sikkert fortsette å bruke fullt navn når du kommenterer.

   • Andreas Wahl Blomkvist

    Føre-var perspektivet bør styrkes, synes du ikke Are? Du får slutte å spise fisk i dette perspektivet. 95% av kvikksølvet absorberes i fordøyelseskanalen og når blodet ditt. Nivåene i blodet blir mangfoldig-ganger større enn ved vaksiner. Denne typen kvikksølv er også verre enn den du har i vaksiner (mer giftig altså).

    Til slutt, la oss ikke glemme at kroppen faktisk gradvis fjerner kvikksølv og at vi ser ingen tegn til toksisitet etter vaksinasjon i kliniske fase studier. Derfor kan man med trygghet si at kost-nytte-vurderingen for lengst er balansert mot en klar nytteverdi – selv med føre-var prinsipp! 🙂

   • Helt riktig, vi har vært gjennom dette mange ganger. Så hvorfor fortsetter dere å hakke på dette da? Når det gjelder kvikksølv, så finnes det tilstrekkelig mange gode kilder som helt klart sier fra om at det er betydelig farligere å injisere enn å spise kvikksølv. Og: Føre-var sier at man skal minimere antall kilder ovenfor dette stoffet. Vi ser klare symptomer i befolkningen som er i tråd med symptomene på kvikksølvforgiftning. (Ang. konto: Det er nå denne kontoen PC-passordhjelperen husket i farta). Ferdig pratet.

   • Og likevel, på tross av at jeg flere ganger har bedt deg om en kilde til at kvikksølv er farligere når det injiseres, så har du enda ikke klart å vise til en eneste kilde på dette.

    Å henge seg opp i kvikksølv fra vaksiner, som attpåtil er faset ut av vaksinasjonsprogrammet for lenge siden, er som å lage en kampsak av at folk på slutte å pisse i havet for å motvirke havstigning.

 • Andreas Wahl Blomkvist

  Hvor mange ganger skal vi igjennom dette? Det finnes ikke en slik kobling som du hevder, og igjen, føre-var-prinsippet vil i så fall hindre verdensbefolkningen fra å spise fisk (som er den signifikante kilden til kvikksølveksponering). Det er heller ingen vitenskapelige studier som viser at kvikksølvet i vaksiner er mer toksisk enn kvikksølvet du finner i fisk (som absorberes lett, langt større doser ender opp i blodet, kommer seg forbi blood-hjerne barrieren enklerere, akkumulerer i diverse oragner). Derav faller din argumentasjon sammen.

  Det er ikke symptomer i befolkningen på kvikksølvforgiftning. Jeg har aldri sett kolossal økning av lammelser, blindhet, døvhet og mental retardering i relasjon til vaksiner. Det er tross alt dette som er symptomer til kvikksølv toksisitet (ref. robbins et al. pathologic basis of diseases). Det er unødvendig å forsøke å koble vaksiner til effekter som skjer flere år senere (ref. autisme kontroversien som har blitt tilbakevist av epidemiologiske studier av flere uavhengige kilder, deriblant cochrane, universiteter i USA og england samt diverse fagorganisasjoner), vi har vært igjennom det også.

  Vi er ferdig med å repetere elementær forståelse av dose-effekt, samt elementær toksikologi.

  Hvis du vil lære mer så er det en uavhengig studie som går igjennom en del av litteraturen her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17448359

  Nå er vi ferdig pratet om dette 🙂

 • Her er min ferdige artikkel, som inkluderer argumentene og perspektivene fra begge sider av debatten:
  http://www.nyhetsspeilet.no/2015/01/vaksinasjon-de-sentrale-sporsmalene/

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Jeg leste punkt 1 og kom over enda flere dødlighetsgrafer og ingen graf om insidens. Du nevner riktignok dette, men med et «påført men» og ikke akkurat nyansert. Artikkelen glatt overseer komplikasjoner av sykdom, samt samfunnskostander i form av sykehusinnleggelser o.l.

   I tillegg, det å vise til dødlighet per 100 000 innbygger per land er utrolig misvisende da selv Humphries sine grafer viser at over 2000 barn døde årlig selv i USA før vaksinasjon. Vi redder altså mange liv globalt sett med vaksinasjon 🙂

   • Blomkvist,
    Du får finne frem, eller skrive selv, en artikkel som tar for seg historien til en eller flere infeksjonssykdommer, og som inkluderer/integrerer insidens, morbiditet og dødelighet.

   • Jeg skriver i min artikkel: «I en evaluering av effekten av massevaksinering, må man skille mellom sykdommens insidens, morbiditet (det kliniske bildet, alvorlighetsgraden) og dødelighet. Massevaksinasjon kan gis æren for vaksineforårsaket nedgang i insidens, og da indirekte for den morbiditet og dødelighet som folk gjennom denne nedgangen har blitt «spart» for. Den sparte morbiditeten og dødeligheten skal imidlertid beregnes ut fra det som var typisk etter innføringen av massevaksinasjon, ikke ut fra det som var typisk før massevaksinasjon eller i andre samfunn (f.eks. utviklingsland). De som frykter at en infeksjonssykdom skal «komme tilbake» for full kraft dersom folk slutter å vaksinere seg mot den, bør undersøke sykdommens insidens, morbiditet og dødelighet i året rett før innføringen av massevaksinasjon, da dette representerer et slags verstescenario.»

    I lys av dette er det interessant at Blomkvist:

    1) IKKE ønsker å presenterte hva som er verstescenario dersom folk slutter å vaksinere seg.

    2) oppgir utbredelsen av meslinger i ANTALL personer («over 400.000 pr. år før 1963») fremfor i antall pr. 1.000 eller pr. 100.000. Hvorfor IKKE angi antall infiserte pr. 100.000??

    3) IKKE angir insidensen av farlig morbiditet av dem som infiseres.

    Her beveger Blomkvist seg i skummel retning av vaksinasjonsgalningen Paul Offit, som i sin ensidige markedsføring av vaksiner IKKE ønsker å gi leserne sine det store bildet.

   • Andreas Wahl Blomkvist

    Det er sært å imøtekomme kritikk ved å be meg «finne fram/skrive en artikkel selv». Nok om det. Jeg svarer kort på dine punkter.

    1) Jeg har ikke blitt bedt om å presentere et verstescenario. Jeg har heller ikke hatt noe behov for å beskrive et slikt scenario for å rettferdiggjøre vaksinering. Dette har riktignok ingenting med hvorvidt jeg «ønsker». Det er en stygg antagelse av deg.

    2) Jeg oppgir det sanne tallet fordi vaksinemotstandere med vilje fremstår tall på en slik måte at det er omtrent ingen. Dette er en gjenklang i grafene du har brukt også. I realiteten er det 2000 som dør årlig, men det ser ut som (fra grafene dine) at knapt et eneste menneske dør. Det blir misvisende, og jeg simpelten trekker fram den andre måten å legge fram tall på.

    3) Jeg har angitt insidens for morbiditet (hva mener du med farlig her? er det en «morbiditet» som ikke er så farlig?) og mortalitet for både vestlige nasjoner og utviklingsland. Dette ser du i kommentarfeltet hvis du ønsker å finne det

    Jeg beveger meg ikke i noe skummel retning. Jeg gir gjenklang for hva konsensus blant alle eksperter sier (noe verken du eller jeg er). Du bør forsøke å lytte til fagekspertene, kanskje de er inne på noe hvis de alle er enige.

 • Siden artikkelen her tar for seg meslinger spesielt, har jeg lyst til å drøfte det nylige meslingeutbruddet i Disneyland. De uvaksinerte ble (som vanlig) forsøkt gitt skylda for dette. Følgende artikkel inneholder perspektivet som ikke industrien er interessert i å tilby. Dette er i høyeste grad relevant for innholdet i artikkelen til Blomkvist, og kan bidra til å gi et bredere perspektiv på ting:
  [link fjernet]

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Link til konspirasjonssider blir fjernet. Siden din støtter ting som chemtrails og tror at «bigfarma» styrer journalistene verden over. Det blir for useriøst.

   Meslingeutbruddet i Disneyland har påvirket ikke-vaksinerte (slik som med alle andre utbrudd). Dette er dokumentert over enhver tvil. Her har du CBS, TheGuardian og PBS sine artikler:
   http://www.pbs.org/newshour/bb/completely-avoidable-vaccine-saved-victims-disneyland-measles-outbreak/
   http://www.theguardian.com/us-news/2015/jan/25/disneyland-measles-outbreak-anti-vaccination-parents
   http://www.cbsnews.com/news/measles-outbreak-traced-to-disneyland-continues-to-grow/

   Hvis du tror disse er styrt av en hemmelig industri, så skal du få lov til å tro det så klart, men du får ikke spre propaganda og konspirasjoner her

   • Var det et svar på mitt innlegg? I så fall, hva var konklusjonen? Ja, det framgår av dokumentet jeg forsøkte legge ved og som for øvrig inneholdt referanser at vaksinens effekt er mildest talt tvilsom. Jeg hadde jo trodd at det skulle gå an å objektivt lese informasjonen som stod på en side, uten å drøfte hele forhistorien til kilden og evt. alle påståtte feil vedkommende måtte ha. Igjen, her er artikkelen på opprinnelig nettsted – med referanser:
    http://www.greenmedinfo.com/blog/disney-measles-outbreak-mousetrap-ignorance

   • Sayer Ji er en notorisk løgner. Jeg har aldri gått gjennom kildene han baserer tekstene sine på uten å finne enorme feilrepresentasjoner av forskningen. Den støtter som regel ikke opp under det han hevder den gjør.

    Kildene i denne artikkelen er alle 20-30 år gamle. Kan det tenkes at det har skjedd ett og annet i forskningen siden da?

   • Andreas Wahl Blomkvist

    Are: Repetisjon… Du faller tilbake på artikler fra de samme konspi-nettstedene igjen. For eksempel betviler du at vaksinen i det hele tatt har effekt, til tross for at vi har dokumentert (både i artikkel og på kommentarfeltet) at sykdomsinsidensen falt med 99% i USA etter vaksinen ble innført i -63? Dette kan du ikke forklare med «ernæring og boforhold» og du har derfor valgt å ignorere dette?

    Greenmedinfo og Sayer Ji er nok et eksempel på en som tror på chemtrails, altomfattende konspirasjoner, 9/11 var en inside job, aspartam er farlig og industrien dekker over det osv. Dette er løgner og når du lenker til dette, ad nauseum, uten å ta for deg det faktum at fri journalistikk har avdekket noe helt annet så blir dette uhensiktsmessig.

   • Sayer Ji er altså en notorisk løgner, og Merck, Bayer, CDC, FDA etc. er altså reinhårige helgener hele gjengen….? Da vil jeg forseslå at dere ser på rullebladet til de forannevnte; hvem sitter med monsterbot etter monsterbot for forfalskninger… Sannheten er at vi trenger slike som Sayer Ji, Mike Adams etc. for å få eksponert galskapen som skjer bak forhenget i legemiddelbransjen. For det hersker vel liten tvil om at penger er det styrende element – eller? ELLER? All denne diskusjonen her er jo fåfengt så leng det fundamentale spørsmål unnvikes – det samme spørsmålet som legemiddelindustrien så snedig har hoppet bukk over: Er barnesykdommer et onde? -Nei, nei, nei og atter nei. Det er PLENTY av evidens for at meslinger – som Blomkvist også demoniserer – er en temmelig farlig sykdom som styrker et velernært barn. Beklager, dere kommer ikke unna dette faktum. (I den grad 9/11 har NOE som helst med dette å gjøre, så er vel drøyt 80% av amerikanere nå overbevist om at det hele var et påfunn fra deres egen politiske ledelses side for å legitimere en kamp mot terror. Les: Et viktig steg i det å få aksept for å invadere oljerike land i Europa «der terroristene bodde». Dick Cheneys oljeselskap gjorde 40 milliarder dollar alene på Irakkrigen og det påfølgende ranet av landets olje… Men, selvfølgelig, man kan alltids hevde at de som ser noe fuffens i dette og hele perlesnoren av andre invasjoner USA har foretatt i oljerike land som gale løgnere. Jeg tror noe ganske annet).

   • Skulle stå: temmelig Ufarlig sykdom som styrker et velernært barn.

   • Andreas Wahl Blomkvist

    Tygg litt på denne Are: Dødsraten for meslinger i USA i dag er rundt 0,5/1000 per smittede. Hvis antallet syke stiger til 500 000 årlig (som den var før vaksinasjonen) ved at vi slutter å vaksinere så vil altså 0,5/1000 smittede dø bare i USA. Dette er i rene tall 250 dødsfall per år, mao. 1250 barn hvert femte år dør av en «ufarlig» sykdom. Husk også at befolkningstallet har nesten doblet seg siden 1960, og vi snakker derfor om ca 500 dødsfall årlig bare i USA.

    Og *igjen* ignorerer du sykehusinnleggelser, kroniske komplikasjoner o.l. (hva er problemet ditt are? hvorfor kan du ikke ta innover deg andre sine poeng?) Med 500 000 syke årlig er det flere tusen av disse som vil bli innlagt og/eller få alvorlige forløp som ikke dør.

    Er dette et gode for et samfunn? Vel, det er tilsynelatende noen som mener det.

   • Slutt opp med disse stråmennene dine nå, Are. At Sayer Ji farer med løgn betyr ikke at legemiddelindustrien er snille som lam, og det er det heller ingen som har hevdet. Noensinne.

    Det evinnelige argumentet ditt om at de som har fått de største bøtene automatisk er minst troverdige, vel, om du først mener at man ikke skal dømme alt en person sier basert på noe annet denne personen har gjort, så kan du heller ikke dømme alt som kommer fra industrien basert på disse enkelthendelsene du stadig trekker frem. Det er forøvrig en stor forskjell på hvordan en enkeltperson straffes i retten kontra et stort firma, og det er også en stor forskjell på det å forfalske forskningsresultater eller lignende kontra det å bare komme med feilinformasjon på sin egen side. Om du virkelig mener at størrelsen på bøtene, med så ulikt grunnlag, er det som avgjør hvem som er troverdig, vel…

    Jeg har personlig tatt meg bryet med å gå flere av Sayer Ji sine artikler etter i sømmene, sjekket om referansene hans virkelig sier det han sier at de gjør. Hver eneste gang finner jeg at det ikke er tilfelle, at referansene i flere tilfeller sier det stikk motsatte av hva han påstår. Men han har ikke fått milliardbøter, så da er han likevel troverdig da, og det spiller ingen rolle at han sier noe helt annet enn referansene sine?

    Jeg vil også nok en gang spørre om en referanse på at disse sykdommene styrker velernærte barn. Og du må gjerne komme med noe annet enn livslang immunitet, for om det å ikke bli syk igjen er den eneste gevinsten av å få sykdommen så ser jeg ikke hvordan dette er bedre enn å ikke bli syk i det hele tatt.

  • Are: hva ønsker du/dere å oppnå med å ramse opp de samme argumentene om og om igjen, samme hvor mange ganger vi forklarer dere hvordan dere tar feil?

   Dog litt beundringsverdig hvordan du klarer å tro at 80% av amerikanere kan tro at Bush sto bak 9/11, uten at det har ført til massive demonstrasjoner eller væpnet opprør for lenge siden. Interessant verden du lever i.

 • Øyunn Holen, som arbeider med infeksjonsmedisin og for Leger Uten Grenser, oppsummerer de foreløpige resultatene av Measles Initiative i innlegget «Færre dør av meslinger» (Tidsskr Nor Legeforen; 2012):

  «Antall meslingdødsfall gikk ned med 74 % på verdensbasis fra 2000 til 2010. Fortsatt høye dødstall i India og Afrika har hindret at man nådde målet om 90 % reduksjon.

  Det var en kraftig reduksjon i antallet som døde av meslinger fra 2000 til 2007. I 2008 vedtok WHOs medlemsland et mål om å redusere antall meslingedødsfall på verdensbasis med 90 % fra 2000 til 2010. Estimert antall med denne dødsårsaken var 535.300 i 2000 (95 % KI 347 200 – 976 400), mot 139.300 i 2010 (95 % KI 71 200 – 447 800), en reduksjon tilsvarende 74 %. Vaksinasjon har vært hovedelementet i bekjempelsen – med både økt dekning av primær rutinevaksinasjon og periodiske massevaksinasjonskampanjer. Den globale vaksinasjonsdekningen har økt fra 72 % til 85 %.

  Til tross for at antall meslingdødsfall falt med 85 % i Afrika i perioden, hadde regionen fortsatt 36 % av dødsfallene i verden i 2010. India hadde et relativt lite fall i antall dødsfall (26 %), og i 2010 forekom 47 % av alle meslingdødsfall i India. 65 land hadde gode nok data til at man kunne bruke disse direkte, men disse landene sto for mindre enn 0,01 % av den globale meslingdødeligheten.»

  Har Holen misforstått alt sammen? Meslingedødsrater har jo ingenting med vaksinasjon å gjøre!

  http://tidsskriftet.no/article/2815932

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Forbygging av meslingsykdom (og dermed dødsfall, især i land der ernæringsforhold etc gir langt høyere risiko for død) har alt med vaksiner å gjøre. Poenget er at disse landene som enda har relativ høy dødslighetsrate kan reddes ved å forebygge sykdom 🙂 selve dødsfallene kan også hindres ved bedre ernæringsforhold og medisinsk hjelp, men rent kostnadseffektivt er vaksiner en bedre mulighet.

   • Er det andre som opplever en dobbeltkommunikasjon her? Når anti-vakserne refererer til grafer over dødelighet, da kommer pro-vakserne styrtende til for å si at dette har da intet med vaksinasjon å gjøre. For effekten av vaksinasjon er preventiv, ikke kurativ. Men pro-vakserne kan altså tillate seg å snakke om reduksjon i dødsfall og relatere dette til vaksinasjon, for da er det snakk om «reduksjon i dødsfall» pga. reduksjon i infeksjonsinsidens (pga. vaksinasjon).

   • Jøye meg Rolf Kenneth, dette er ikke dobbelkommunikasjon. Vaksiner reduserer antallet smittede i disse områdene. Vaksiner gjør derimot ingenting med dødeligheten blant de som blir syke.

    MEN, når ekstremt mange blir syke, og forholdene i disse landene er slik at risikoen for å dø av sykdommen er høy, så vil naturligvis antallet dødsfall reduseres som en konsekvens av at antallet smittede reduseres kraftig.

    I områder der risikoen for å dø dersom man blir syk er liten, så vil en kraftig reduksjon i antallet smittede ha mindre å si for antallet som dør. Men, færre smittede vil like fullt føre til lavere forekomst av komplikasjoner som følge av sykdommen.

    Så nei, dette er ikke dobbeltkommunikasjon, det er ting som har en riktig så logisk forklaring, og krever strengt tatt ikke mer enn et minimum av forståelse for begrepene vi diskuterer.

   • Andreas Wahl Blomkvist

    Vegard treffer spikern på hode med sin kommentar Rolf. Jeg ville også lagt til at det er ingen som argumenterer eller påstår at antallet dødsfall i utviklede land ikke var fallende (og faktisk ganske lave) før vaksinasjonen. Dette var likevel ikke tilfellet for utviklingsland. Her er insidensen i uvaksinerte områder høy. Ved å senke antallet sykdomstilfeller så har vi en indirekte god og kostnadseffektiv metode for å senke antallet folk som dør.

    Jeg vil også legge til at før vaksinasjonen kom i vestlige land, så var det ikke et usignifikant antall mennesker som døde da heller. Synes du 2000 dødsfall per år i årene før 1963 var få? Dette er tallet du får ut hvis du regner litt på antallet dødsfall fra Humphries egne grafer og justerer for befolkningen. Husk også at dette bare er i USA. Det blir med andre ord flere tusen barn som reddes årlig av vaksiner på grunn av at ingen blir syke lenger. DET er logikken Vegard snakker om, og det er også logikken bak artikler du finner i vitenskapelige tidsskrift (slik den du siterte nå)

 • Ok, har jeg fått det riktig til nå?

  «Når Holen i sitatet over snakker om «en kraftig reduksjon i antallet som døde av meslinger fra 2000 til 2007», så mener hun antagelig at vaksinasjonskampanjene resulterte i en kraftig reduksjon i antallet som ble meslinginfiserte. Det man ikke blir infisert av, kan man heller ikke dø av. En mer bokstavlig tolkning av Holens formuleringer ville imidlertid ha vært at det var en kraftig reduksjon i antallet som døde av dem som var meslinginfisert, enten pga. forbedret medisinsk behandling eller forbedrete levevilkår (som sanitet og ernæring).»

 • Her kan man les i fortettet form det også jeg har forsøkt å si – alt i én og samme artikkel: Dette med feiling av maternalt mediert immunitet til disse sårbare spedbarna (fordi mor er vaksinert), epidemier som kommer og går enten man er vaksinert eller ei, at meslinger er en ubetydelig sykdom både hva angår morbiditet og mortalitet etc. etc. Eller er denne informasjonen noe dere vil karakterisere som enda flere «skitne triks»?
  http://thebeam.org/2015/01/meslinger-gjennom-tidene/

  • Andreas har gitt deg statistikker over antall meslingedødsfall. Om risikoen for å dø er lav, så vil likevel et betydelig antall barn dø dersom mange får sykdommen. Det er ganske elementær statistikk.

   Om du synes det er greit at 250-500 barn dør årlig som en konsekvens av at vi får meslingforekomsten opp og gå igjen, så får du ta dette på egen kappe. Jeg er ikke enig, og synes at om vi kan unngå disse dødsfallene så er det bedre enn å la vær. Med mindre du kan overbevise meg om at ulempene med vaksinering er så store at de veier opp for ulempene av å få tilbake meslinger i stor skala.

  • Så med andre ord, en artikkel med alle argumentene vi allerede har svart på flere ganger her på denne siden? Koselig.

   Og som Andreas sier: vet ikke hvilket ord jeg skal bruke om at du bagatalliserer varige mén og dødsfall fra sykdommer, samtidig som du sitter på din høye hest og dømmer vaksinering fordi de har en bitte liten sjanse for å forårsake bivirkninger.

 • Barn dør av meslinger, ja, men ståa er og forblir den samme: Disse barna som dør trenger å få øket helsestatus generelt. De er immunkompromitterte barn fra tredje verden, så og si alle som én. Det betyr – historisk sett – IKKE vaksiner, men proper mat og propre boforhold! Merkelig hvor langt det sitter inne å erkjenne dette… Vaksiner kan drepe disse barna som følge av bivirkninger. (Jeg tør ikke tenke på hva som egentlig er statistikken til Bill Gates, den påståtte filantropen).

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Dette er en kopiert kommentar fra tidligere, men siden drkrykke alias Are (antivaksiner, konspirasjonstroende) har ignorert disse poengene ad nauseum får han det igjen:

   «Dødsraten for meslinger i USA i dag er rundt 0,5/1000 per smittede. Hvis antallet syke stiger til 500 000 årlig (som den var før vaksinasjonen) ved at vi slutter å vaksinere så vil altså 0,5/1000 smittede dø bare i USA. Dette er i rene tall 250 dødsfall per år, mao. 1250 barn hvert femte år dør av en «ufarlig» sykdom. Husk også at befolkningstallet har nesten doblet seg siden 1960, og vi snakker derfor om ca 500 dødsfall årlig _bare i USA_ (det blir mange hundre flere hvis vi regner med andre vestlige «velernærte» land).

   Og *igjen* ignorerer du sykehusinnleggelser, kroniske komplikasjoner o.l. (hva er problemet ditt are? hvorfor kan du ikke ta innover deg andre sine poeng?) Med 500 000 syke årlig er det flere tusen av disse som vil bli innlagt og/eller få alvorlige forløp som ikke dør.

   Er dette et gode for et samfunn?»

  • Hvilke bivirkninger av vaksiner er det som dreper barn?

   Og når skal du begrunne påstanden om at meslinger er helsefremmende?

  • Veldig mange som overlever bilulykker, seksuelle overgrep og leukemi også, så disse tingene er heller kanskje ikke så farlige, Are?

 • Minner på: Null meslingdøde i Norge på ti år, tross sykdom. Hva forteller dette ang. bruk av enorme helsemidler for vaksinasjon? Selvfølgelig(!) kan man ikke forhindre at noen dør av en sykdom, men sjekk dødstall vedr. influensa så får du vel ting litt perspektiv, eller? Meslinger er og forblir en mild, ufarlig – ja faktisk helsebyggende – sykdom for ellers velernærte barn. -Både hva angår morbiditet og mortalitet. Det du driver på med her er navlebeskuelse. Sagt ad nauseum. Dermed konkluderer jeg min deltakelse med rosinen i pølsa, for apropos dette med skitne triks: «Are, (antivakser og konspirasjonstroende)…» Den var vel nesten på grensa til humoristisk, var den ikke? 😉

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Antallet tilfeller med meslingsyke i norge de siste ti årene har vært omtrent ingenting i forhold til før vaksinasjon 😉 Som Rolf Kenneth forstod (!) men som du ikke greier å ta innover deg; hvis ingen får sykdommen, så er det ingen som risikerer å dø (velernærte så vel som ikke).

   Ingen som benekter at influensa tar livet av flere mennesker enn meslinger per år i vestlige land.

   Når det gjelder misvisende bruk av epidemiologi og utnyttelse statistikk for å fremme et propaganda formål: joda 🙂 skitne triks stemmer veldig godt. Dette reflekteres også i hvor mye denne artikkelen har blitt lest og delt av andre. Ingenting skittent med å si at du er antivakser og en konspirasjonstroende. Er det noe som ikke stemmer i det? 😉

 • (Dersom ‘antikvaser’ og ‘konspirasjonsteoretiker’ angivelig ikke har noe nedsettende ved seg, ville det vært interessant å se deg redegjøre hvorfor det allikevel føltes viktig å nevne det når det ikke hadde noe som helst med tema å gjøre…)

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Konspirasjonsteoretiker har selvfølgelig mye med saken å gjøre. Det betyr at du er en person som lett kan tro at alle fageksperter og organisasjoner har blitt lurt/betalt av en eller annen industri. Med andre ord at WHO, immunologer, EFSA, CDC, FDA, FHI og alle andre tar feil på bakgrunn av en konspirasjon, og at du (ei så lite du vet om epidemiologi, immunsystemet, kroppen etc) har forstått noe som angivelig ekspertene ikke har forstått eller har blitt betalt for å holde skjult.

   Antivaksiner er så klart relevant. Denne bevegelsen er anerkjent for sine notoriske skitne triks og måter til å skjule det faktum at vaksiner hindrer at folk blir syke. Du har selv vært i prinsipp imot vaksiner på basis av whatever du kan finne på et google-søk, og derfor er det typisk – som vi ser på dette kommentarfeltet – at du konsekvent ikke henviser til forskningsartikler o.l. fordi de er relativt entydige. Du har henvist til konspirasjonssider. Derav viktigheten av «konspirasjonsteoretiker»

  • «Konspirasjonsteoretiker» er en fin fellesbetegnelse på folk som gjør ting som å nekte å ta til seg informasjon, og bare spammer de samme påstandene om og om igjen. Det er selvfølgelig ikke akkurat en hedersbetegnelse, men i likhet med ord som «løgnaktig», «lat» og «slem» beskriver de faktisk atferd, og i ditt tilfelle er stempelet «konspirasjonsteoretiker» velfortjent.

 • At vaksiner kan være nyttige er det mange gode eksempler på. Men, kan noen gi en god forklaring på hvorfor vi skal vaksinere våre babyer med Rotavirusvaksine? Jeg kan ikke se annen grunn enn at vi sparer sykehuset for utgifter siden dødfall i Norge er så sjelden at jeg ikke har klart å finne tall på det; men er penger det en god nok grunn til å vaksinere våre babyer? Det ser også ut til å mangelfulle studier knyttet til: Hvem får Rotavirusinfeksjoner som krever sykehusinnleggelser? Er andre alternativer blitt vurdert før en satte igang med dette vaksinasjonsprogrammet? En jobber med immunforsvarets rolle i forbindelse med kreft, har en sett på muligheter til å øke det generelle immunforsvaret til babyene i forkant? Det jobbes mye med kroppens mikrobiom. Er denne sjekket for mulige avvik for sykehustrengene rotavirussmittede? Takker for svar.

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Hei Johanna. Takk for innspill. Du stiller viktige spørsmål vedrørende Rotavirusvaksinen. Norge er sent ute med å ta i bruk denne vaksinen og jeg antar at FHI gikk god for sikkerheten til vaksinen når over 300 millioner vaksiner har blitt gitt og fulgt opp (i følge WHO), samt at kostnaden til vaksinen gikk ned.

   Som du selv påpeker så er dødsfall fra gastroenteritt (som er det rotavirus typisk gir barn) sjelden i Norge. Likevel innlegges mellom 700-1100 babyer årlig for væsketerapi pga. alvorlig dehydrering. Dette, sammen med at sykdomsbyrden for andre rundt den vaksinerte nedsettes, er hovedgrunnen til at FHI igangsatte rotavirusvaksinen i høsten 2014.

   Probiotika har sakte, men sikkert, blitt anbefalt mot gastroenteritt hos yngre barn. Dessverre er den forebyggende effekten uklar (og kanskje dårlig). Til kontrast så har effekten av probiotika ved gastroenteritt hos voksne gitt usammenhengende og dårlige resultater.

 • Takker for utfyllende svar! Jeg tror nok en må tenke mer helhetlig på mikrobiologien i tarmen enn bare det som kalles probiotika (spesielt når det gjelder de sykeste). Det viser kanskje erfaringen med tarmdonasjon som gis de aller sykeste voksne; og som ser ut til å fungere bra om jeg forstår det riktig. Når det gjelder Rotavirusvaksinen har jeg blitt informert at det er det noen bivirkner med den (bl.a. tarmslyng!?). Selv om denne er risikoen nok er lav, er det alene en god nok grunn til å bruke ny mikrobiom-kunnskap og bedre lab-metoder til å forstå bedre, – og dermed kanskje gi mulighet til økt immunforsvar blandt våre babyer; slik at de bare blir vanlig syke. Noe som vi bør la dem få lov til.
  … Eller vil vi ikke det – fordi vi ikke har tid til syke barn? Og dyrt er det jo også! Tenk på alle de arbeidstimene som går tapt……

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Jeg tror også man må tenke mer helhetlig (eller spesifikt) om mikrobiota i tarmen. Probiotika tilskudd er dessverre det eneste som har blitt forsket relativt mye på sammenlignet med andre mer sofistikerte teknikker.

   Det er en marginal eller ingen økt risiko for tarmslyng i følge kunnskapssenteret (http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/nye-vaksiner-mot-omgangssyke-er-sikre-og-effektive). Uansett, vi trenger ingen god grunn for å lære mer om mikrobio 🙂

  • «og dermed kanskje gi mulighet til økt immunforsvar blandt våre babyer; slik at de bare blir vanlig syke. Noe som vi bør la dem få lov til.»
   Bare i vaksinediskusjoner finner du folk som helt på ramme alvor forsvarer sykdom og (i andre tilfeller) dødsfall.

   • Vaksiner har mange nyttige formål. Våre statslaboratorier hadde tidligere mulighet til å lage designervaksiner til spesielt syke folk (bakterievaksiner), som jeg forstår var kjempenyttige! Disse oppskriftene eksisterer enda, men er svært lite brukt siden de er tidkrevende.

    Det vil si at jeg skiller på vaksiner som gjelder vanlige barnesykdommer og de som gjelder alvorligere sykdommer som medfører dødsfall om det gjelder som barn eller voksne.

    Men jeg må si at jeg har et vaksineforbehold. Og det er når det gjelder vaksiner som selger seg som mer enn det de i virkeligheten er. Eksempel: noe som ble kalt turistdiarevaksine, var ikke det; det var en koleravaksine! … men jeg skulle ikke til et kolera-risiko-område!… og da jeg sammenstilte skrøydebrosjyren med forskningartikler hadde de bare tatt med maksimumstallet som om det var et gjennomsnitt … Ikke helt imponerende. Ja, og i tillegg ville jeg ikke anbefalt familien multi-dose-vaksiner, kun enkel doser.

    Men dersom vi snakker om vanlige barnesykdommer som ikke har andre bivirkninger enn antall sykedager for foreldrene så syns jeg at vi skal ta det som en god investering. Dersom det ikke er bakenforliggende årsaker, kan det faktisk øke immunforsvaret, og det er vel ikke noe vi får gratis (utenom gjennom en god morsmelk da :).

   • Det finnes ikke sykdommer uten «bivirkninger». Barn kan dø av både meslinger, vannkopper og andre «uskyldige» sykdommer, og så har du alle de som blir skadet, gjerne for livet. Har en venninne som fikk en veldig kraftig lungebetennelse da hun var 15 år gammel, og som fikk lungekapasiteten sin redusert med 50 prosent.

    Er du redd bivirkningene av vaksiner, skal du være enda reddere for de du kan få av sykdom. Leser du oppover her, finner du andres innlegg om statistikk på skadevirkningene av meslinger.

    Økt immunforsvar får du uansett av vaksiner, det er liksom det som er vitsen med dem.

 • John Sverre

  Håper at en vaksine mot kreft hos barn snart blir funnet opp! Ikke la barn dø på grunn av foreldrenes uvitenhet!

Legg igjen en kommentar

  

  

  

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.