Arkiv

Magnesium

Magnesium er det fjerde mest vanlige kationet i kroppen vår, etter kalsium, kalium og natrium, spesielt intracellulært der det det viktigste divalente kationet og det nest viktigste kationet totalt sett. Magnesium har atomnummer 12 og symbolet Mg. Mineralet er det åttende mest utbredte elementene i naturen, og i sjøvann er det det nest mest utbredte kationet. Magnesium spiller en sentral rolle i mange viktige biologiske funksjoner, og mangel kan føre til alvorlige symptomer. Blant annet er magnesium involvert i reguleringen av ionekanaler, som sørger for transport av ulike ioner gjennom cellemembranene, som er kritisk for normal cellefunksjon.

…les videre ->

Fosfor

Fosfor har atomnummer 15, og symbolet P. Fosfor har veldig mange viktige funksjoner, og inngår i mange fosfatholdige molekyler, blant annet i energimolekylet ATP. Det modne beinmineralet hydroksyapatitt inneholder også fosfat, som dermed også er viktig for god beinhelse. En person på 70kg har omtrent 700g fosfor lagret i kroppen, hvorav 85% finnes i beinvev og ca 10% i skjelettmusklene. Resten finnes inni andre celler, og sirkulerende i blodet. Fosfor er det mest utbredte anionet (negativt ladet ion) intracellulært, og finnes hovedsakelig som organiske, fosfatholdige molekyler som kreatinfosfat og ATP. I blodet er fosfatholdige molekyler, som H2PO4–, med å regulere syre-base-balansen.

…les videre ->

Kalsium

Kalsium har atomnummer 20, symbolet Ca2+, og har mange viktige funksjoner i kroppen. Først og fremst som et strukturelement i bein og tenner, men mineralet har også mange viktige funksjoner inni cellene. Kalsium er et av de mest utbredte elementene i jordskorpen, etter jern, aluminium, silikon og oksygen, og 2-4% av kroppsvekten til alle landlevende dyr utgjøres av kalsium.

…les videre ->

Kobalamin, vitamin B12

Det siste av de åtte B-vitaminene er kobalamin, mest kjent som vitamin B12. B-vitaminene er vannløselige, så vi er avhengig av et kontinuerlig inntak av disse for å opprettholde god helse. Disse vitaminene er i stor grad involvert i kroppens energimetabolisme, som kofaktorer til viktige enzymer.

…les videre ->

Folat, vitamin B9

Folat er det nest siste av de åtte B-vitaminene, og har også benevningen vitamin B9. Dette vitaminet er veldig sentralt i enkarbonmetabolismen, og har som sin hovedfunksjon å overlevere enkarbonenheter som blant annet benyttes til syntese av DNA/RNA og i remetylering av homocystein, en risikofaktor for en rekke sykdommer. Gravide bør få i seg nok folat for å forebygge nevralrørsdefekter hos barnet.

…les videre ->

Biotin, vitamin B7

Denne artikkelen hører til artikkelserien om næringsstoffene.

Biotin er det sjette av de åtte B-vitaminene, og er også kjent som vitamin B-7. B-vitaminene er vannløselige, så vi er avhengig av et kontinuerlig inntak av disse for å opprettholde god helse. Disse vitaminene er i stor grad involvert i kroppens energimetabolisme, som kofaktorer til viktige enzymer.

…les videre ->

Pyridoksin, vitamin B6

Denne artikkelen hører til artikkelserien om næringsstoffene.

Pyridoksin, eller B6 som det som oftest omtales som, er det femte av de åtte B-vitaminene. B-vitaminene er vannløselige, så vi er avhengig av et kontinuerlig inntak av disse for å opprettholde god helse. Disse vitaminene er i stor grad involvert i kroppens energimetabolisme, som kofaktorer til viktige enzymer.

…les videre ->

Pantotensyre, vitamin B5

Pantotensyre er det fjerde av de åtte B-vitaminene, og er også kjent som vitamin B5. Vitaminet ble oppdaget for over 60 år siden, og den viktigste oppgaven vitaminet har i kroppen er som bestanddel i Coenzym A, som er et sentralt molekyl i energimetabolismen, og acylbærende protein som er et viktig protein i fettsyresyntesen. Mangel på dette vitaminet er veldig uvanlig, ettersom det finnes i så godt som all mat. Navnet pantotensyre kommer nemlig fra det greske ordet panthos som betyr overalt.

Bilde: Colourbox

Denne artikkelen hører til artikkelserien om næringsstoffene.

Opptak og metabolisme

I kostholdet finner vi B5 i størst grad bundet til Koenzym A (CoA) eller fosfat. Før opptak må disse forbindelsene hydrolyseres av ulike hydrolaser i tarmen, slik at det frigjøres pantethein, som enten kan absorberes eller hydrolyseres videre til pantotensyre som så absorberes.

Absorbsjonen kan skje aktivt gjennom et natriumavhengig transportprotein som heter SMVT (Natriumavhengig multivitamin transporter), som også sørger for opptak av biotin. Pantotensyre og biotin konkurrerer altså om den samme transportmekanismen, og store doser av det ene vitaminet kan hemme opptaket av det andre. Absorbsjonen kan også skje ved passiv diffusjon.

Fra

…les videre ->

Niacin, vitamin B3

Niacin er det tredje av de åtte B-vitaminene, og er også kjent som vitamin B3 eller nikotinsyre. B-vitaminene er vannløselige, så vi er avhengig av et kontinuerlig inntak av disse for å opprettholde god helse. Niacin ble først studert på grunn av sykdommen pellagra, som oppstår ved niacinmangel. Vi kan syntetisere niacin fra aminosyren tryptofan, men ikke i mengder som er tilstrekkelig til å dekke behovet. Anbefalingene for niacininntak er satt til en mengde som er tilstrekkelig for å forebygge pellagra.

…les videre ->

Riboflavin, vitamin B2

Denne artikkelen hører til artikkelserien om næringsstoffene.

Det andre av de åtte B-vitaminene er Riboflavin, også kjent som vitamin B2. B-vitaminene er vannløselige, så vi er avhengig av et kontinuerlig inntak av disse for å opprettholde god helse. Disse vitaminene er i stor grad involvert i kroppens energimetabolisme, som kofaktorer til viktige enzymer.

…les videre ->